.

HIRDETÉSEK

- December 11. 12. és 13.án a rorátén Lejtényi Emánuel atya triduumot tart.
- Pénteki napokon a rorátémisét követően és a triduum alatt lesz gyóntatás.
- December 17-én a fél 11-es szentmisén egy vendég kórus énekel, jöjjünk minél többen...
- December 22-én az utolsó roráté mise után, kb. 7-től lesz templomunk nagytakarítása, igen sok dolgos kézre van szükségünk, aki csak tud jöjjön
.
- A plébánia tetőfelújítására gyűjtött támogatások november havi kimutatása megtekinthető a templomi hirdetőtáblán.
- Adventben tartós élelmiszereket gyűjtünk a Plébánia szegényei részére. Kérjük a Karitász helységbe leadni, vagy a kórusfeljáró alá elhelyezni.
Köszönjük
!

 

 
 
Zarándoklat

 

.
Karácsonyi meglepetés, DECEMBER 27-ére!!!


Hívjuk, várjuk a kedves családokat, gyermekeket és a lélekben fiatalokat, zarándokutunkra, csupa meglepetéssel…
Megtekintünk egy varázslatos betlehemet Zsolna közelében Frivaldnádasdon, ahol egy Mária-kegyszobrot rejtő templomban lesz a szentmisénk.

RAJECKÁ LESNA (RAJEC-ERDŐ) FRIVALDNÁDASD nevezetessége a faragott "Szlovák Betlehem". 1995-ben fából faragták, amely egyházi kegyhelyek és világi műemlékek kicsinyített mását és egyben Jézus születésének jeleneteit tárja elénk. A látványosság segítségével "bebarangolhatjuk" a Felvidék jelentős látnivalóit, hiszen számos híres építményt fedezhetünk fel Dévény - Pozsony - Nagyszombat - Bajmóc - Lőcse - Kassa - Bártfa városáig.


Ízelítő: www.youtube.com/watch?v=naGJABPsU7c ill. www.youtube.com/watch?v=lYoRpccgZrE


Délután Kovácsfalva fürdőjében /Holidaypark Kováčová/ töltünk néhány órát, majd indulunk haza.
Jelentkezés: jelentkezési sorrendben, az irodán, irodaidőben 4000 Ft előleg befizetésével, telefon- és igazolványszám bediktálásával. A fürdőbelépőre a fejenkénti 7 euro-t az autóbuszon szedjük össze. A nagycsaládok kedvezményt kapnak, a 6 év alatti gyermekeknek nem kell belépőt fizetni.

Mindenkit szeretettel vár: Tamás atya

 

 

 

 

 

 


Kedves gyászoló testvér!


Az irgalmasság testi cselekedete a halottakat eltemetni; az irgalmasság lelki cselekedete az élőkért és holtakért imádkozni. - Ezért méltóképpen imádkozzunk együtt, elhunyt szeretteinkért.
Az urnatemető látogatható:
- hétfőn, kedden és szerdán: 7 óra 30 perctől 8 óra 30 percig
- csütörtökön és pénteken 18 órától 19 óráig
- szombaton 17 óra 30 perctől 18 óra 30 percig
- vasárnap: 7 óra 30 perctől 11óra 15 percig
A virágok elhelyezése, hogy méltó módon emlékezzünk eltávozott testvéreinkre, egy középponti, díszes vázába történik, így minden elhunytról megemlékezhetünk. Az edény méretét vegyük figyelembe. Az itt elhelyezett virágokat rendben tartjuk, az elvirágzottakat eltávolítjuk. Ezen felül, a gyászszertartást követően a friss virágokat egy napig tároljuk, utána valamelyik oltárt díszítjük vele.
Teamécseseket csak a tartóra kihelyezve gyújthatunk, egységes mécsesért adott adományt a kitett becsületkasszába kérjük helyezni.
Ezennel kérünk minden hozzátartozót, akinek saját virágvázája, mű-, vagy selyemvirága, koszorúja van kihelyezve, azt szíveskedjék hazavinni, mert azokat haladéktalanul eltávolitjuk.

Tisztelettel és imával, Tamás atya, a templom felelős lelkipásztora.

 

 

 

Templomunk új miserendje

2017. Szeptember 4.-től


Hétfő-Kedd reggel 8 óra
Szerda reggel 8 óra igeliturgia vagy szentmise
Csütörtök-Péntek 18 óra 30 perc
Szombat 18 óra
Vasárnap 8 óra és 10 óra 30 perc
Minden hónap harmadik vasárnapján a 10 óra 30 perces szentmisére várjuk a kedves mozgássérült testvéreket!


Gyóntatási rend:
- Vasárnap 9 órától 10 óra 15 percig
- Elsőpéntek 17 óra 30 perctől 18 óra 15 percig
- továbbá a szentmisék előtt 20 perccel

Keresztelések új lehetséges időpontjai szombatonként 17 óra 30 perckor

Házasságkötés időpontját a jegyes-oktatáson egyeztetjük, a tervezett időpont előtt legalább három hónappal kell jelentkezni.

Templomunkban történő temetések időpontjai:
- vagy hétköznapi gyászmise keretében (hétfőn és kedden, esetleg csütörtökön és pénteken)
- vagy csak temetési szertartás hétfőn és kedden, 8 óra 40 perckor, ill.
csütörtökön és pénteken 18 órakor (elsőpéntek kivételével)

Az urnatemető látogatható: (2017. Szeptember 4.-től)
- hétfőn, kedden és szerdán: 7 óra 30 perctől 8 óra 30 percig
- csütörtökön és pénteken 18 órától 19 óráig
- szombaton 17 óra 30 perctől 18 óra 30 percig
- vasárnap: 7 óra 30 perctől 11óra 15 percig

Egyórás szentségimádás a plébánián a hónap első csütörtökén, a szentmise után

Hitoktatás – plébániai csoportok
- plébániai elsőáldozás előtt csoport, szombat 10 órától (óvodáskortól kb. 10 éves korig)
- elsőáldozás utáni csoport 11 órától ( 10 éves kortól 13 éves korig)
- bérmálkozásra készülő csoport ( 13 éves kortól hétfőn 17 órától (változás lehetséges)
-fiatalok hittana (a már megbérmált ifjúság részére), pénteken 19 órától

Felnőtt hitképzés
- Katekumenátus, azok számára, akik valamely oknál fogva, kimaradtak valamelyik szentségfelvételből (keresztelés, elsőáldozás), vagy katolizálnának. Kéthetenként, csütörtökönként 19 órától a plébánián (konkrét időpontokat októberre a honlapra feltesszük).- Jelentkezés az irodán, irodaidőben.
- Minden további felnőtt csoport vezetőjét kérem, jelezze az igényét a plébánián


Ministránsok, vagy erre készülők a sekrestyében keressék meg Zsifkó Zoltánt.

A Karitász csoport hétfőn 8 óra és 10 óra, valamint szerdán 15 óra és 17 óra között elérhető el a plébánia pincéjében.


Az énekelni vágyók keressék meg:
- templomi kórusban Markóné Bálint Ildikót,
- gitáros kórusban Dr. Ichnád Sándort.