.

Egynapos zarándoklat Pünkösdhétfőn május 21-én,
Szűz Mária az egyháznak anyja ünnepén Ptujska Gorára


Odafelé megállunk egy csodaszép borvidéken fekvő városkában, a szlovéniai Jeruzsálemben.


Ptujska Gora a Segítő Szűz Mária kegyhelyén veszünk részt szentmisén.


Majd Ptuj belvárosában időzünk egy kicsit...


Élelemről mindenki maga gondoskodik, útiköltség 6000 Ft, melyet a pestújhelyi plébánia irodáján lehet befizetni, jelentkezési sorrendben (hétfő du. fél 4 és fél 6, ill. csütörtök 10-12 óra között).
Indulás reggel 6-kor a Pestújhelyi téri templom elöl...

Szeretettel vár mindenkit: Tamás atya

 

 
 

.

HIRDETÉSEK


Április 28. szombat du. 4-re az elsőáldozókat és szüleiket várjuk a templomba.
A hittanos gyermekek az öröm útját járják, a szülőknek pedig lehetőségük van gyónni vagy beszélgetni az atyával a sekrestyében.
Május 13-án kórus-találkozó a templomunkban részletek a hirdetőtáblán.

 

 

 

 
 

Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia nyári hittanos tábora 2018

Várjuk mindazon hittanos gyermeket, ill. testvéreit, akik plébániánkon vagy plébániánk területén részesülnek hitoktatásban. Előnyt élveznek az idén elsőáldozáshoz járulók és a templomunkban ministráló gyermekek. Továbbá várjuk azon lelkes szülők, idősebb testvérek jelentkezését is, akik a programszervezésben és lebonyolításában szívesen részt vennének.

Az idei tábor időpontja: 2018. július 7-14.

Helyszíne: Badacsonylábdihegy és vonzáskörzete; lelki és kulturális események is várnak, ízelítőül az előzetes programból:
közös imák, szentmisék, kirándulások a Balaton-felvidéken és a Keszthelyi-öböl tanúhegyein, balatoni fürdőzések mellett, Badacsony, Szigligeti Vár, Keszthely megannyi értékéből amennyit csak befogadni képesek vagyunk…
Jelentkezés, határozott szándékkal, előre megírt adatlappal, mely tartalmazza a résztvevő nevét, telefonszámát, lakcímét, életkorát, TAJ- kártyájának és diákigazolványának számát, szülők nevét és telefonszámait, valamint 5000 Ft előéleget, melyet névvel ellátott borítékba kérjük helyezni, a felsorolt adatokkal együtt.

Jelentkezési határidő: jelentkezési sorrendben, és mielőbb, hiszen a szállás-helyek száma korlátozott, de legkésőbb március 15-ig.
Esetleges kérdést a pateralma@gmail.com címre várunk.

Tamás atya és a szervezők… 

 

 


Kedves gyászoló testvér!


Az irgalmasság testi cselekedete a halottakat eltemetni; az irgalmasság lelki cselekedete az élőkért és holtakért imádkozni. - Ezért méltóképpen imádkozzunk együtt, elhunyt szeretteinkért.
Az urnatemető látogatható:
- hétfőn, kedden és szerdán: 7 óra 30 perctől 8 óra 30 percig
- csütörtökön és pénteken 18 órától 19 óráig
- szombaton 17 óra 30 perctől 18 óra 30 percig
- vasárnap: 7 óra 30 perctől 11óra 15 percig
A virágok elhelyezése, hogy méltó módon emlékezzünk eltávozott testvéreinkre, egy középponti, díszes vázába történik, így minden elhunytról megemlékezhetünk. Az edény méretét vegyük figyelembe. Az itt elhelyezett virágokat rendben tartjuk, az elvirágzottakat eltávolítjuk. Ezen felül, a gyászszertartást követően a friss virágokat egy napig tároljuk, utána valamelyik oltárt díszítjük vele.
Teamécseseket csak a tartóra kihelyezve gyújthatunk, egységes mécsesért adott adományt a kitett becsületkasszába kérjük helyezni.
Ezennel kérünk minden hozzátartozót, akinek saját virágvázája, mű-, vagy selyemvirága, koszorúja van kihelyezve, azt szíveskedjék hazavinni, mert azokat haladéktalanul eltávolitjuk.

Tisztelettel és imával, Tamás atya, a templom felelős lelkipásztora.

 

 

 

Templomunk új miserendje

2017. Szeptember 4.-től


Hétfő-Kedd reggel 8 óra
Szerda reggel 8 óra igeliturgia vagy szentmise
Csütörtök-Péntek 18 óra 30 perc
Szombat 18 óra
Vasárnap 8 óra és 10 óra 30 perc
Minden hónap harmadik vasárnapján a 10 óra 30 perces szentmisére várjuk a kedves mozgássérült testvéreket!


Gyóntatási rend:
- Vasárnap 9 órától 10 óra 15 percig
- Elsőpéntek 17 óra 30 perctől 18 óra 15 percig
- továbbá a szentmisék előtt 20 perccel

Keresztelések új lehetséges időpontjai szombatonként 17 óra 30 perckor

Házasságkötés időpontját a jegyes-oktatáson egyeztetjük, a tervezett időpont előtt legalább három hónappal kell jelentkezni.

Templomunkban történő temetések időpontjai:
- vagy hétköznapi gyászmise keretében (hétfőn és kedden, esetleg csütörtökön és pénteken)
- vagy csak temetési szertartás hétfőn és kedden, 8 óra 40 perckor, ill.
csütörtökön és pénteken 18 órakor (elsőpéntek kivételével)

Az urnatemető látogatható: (2017. Szeptember 4.-től)
- hétfőn, kedden és szerdán: 7 óra 30 perctől 8 óra 30 percig
- csütörtökön és pénteken 18 órától 19 óráig
- szombaton 17 óra 30 perctől 18 óra 30 percig
- vasárnap: 7 óra 30 perctől 11óra 15 percig

Egyórás szentségimádás a plébánián a hónap első csütörtökén, a szentmise után

Hitoktatás – plébániai csoportok
- plébániai elsőáldozás előtt csoport, szombat 10 órától (óvodáskortól kb. 10 éves korig)
- elsőáldozás utáni csoport 11 órától ( 10 éves kortól 13 éves korig)
- bérmálkozásra készülő csoport ( 13 éves kortól hétfőn 17 órától (változás lehetséges)
-fiatalok hittana (a már megbérmált ifjúság részére), pénteken 19 órától

Felnőtt hitképzés
- Katekumenátus, azok számára, akik valamely oknál fogva, kimaradtak valamelyik szentségfelvételből (keresztelés, elsőáldozás), vagy katolizálnának. Kéthetenként, csütörtökönként 19 órától a plébánián (konkrét időpontokat októberre a honlapra feltesszük).- Jelentkezés az irodán, irodaidőben.
- Minden további felnőtt csoport vezetőjét kérem, jelezze az igényét a plébánián


Ministránsok, vagy erre készülők a sekrestyében keressék meg Zsifkó Zoltánt.

A Karitász csoport hétfőn 8 óra és 10 óra, valamint szerdán 15 óra és 17 óra között elérhető el a plébánia pincéjében.


Az énekelni vágyók keressék meg:
- templomi kórusban Markóné Bálint Ildikót,
- gitáros kórusban Dr. Ichnád Sándort.