Kedves hívek

A pandémia miatt változást hirdetünk!

Az orgonakoncert elmarad, helyette advent szombatjain az ünnepélyes gyertyagyújtás liturgiáját színesítik a művészek. Így tehát advent szombatjain 17 órakor gyertyagyújtás, majd zenés áhítat, s végül 6-kor szokásos vasárnapi szentmise.

A maszkviselésre és távolságtartásra minden megjelenőt kérünk!

 

 

 

 
 

 

Kedves Testvérek!

Mit lehet tenni este 8 után, bezártan? Például imádkozni, elmélkedni. Lelkünket erősíteni. Most nem működnek a plébániai közösségek, nem jöhetünk össze a szokott módon. Ezért minden napra küldök egy-egy erősítő gondolatot, karácsonyig.

Fogadjátok szeretettel: Horváth Zoltán atya Újpesti Főplébánia

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

1. - November 11, Szent Márton püspök emléknapja

Idézet Dániel próféta könyvéből: (Dán 1.12-15)

"Csak tíz napig tégy próbát szolgáiddal! Adass nekünk főzeléket ételül és vizet italul!

Akkor vedd szemügyre a mi arcunkat meg a királyi ételekből táplálkozó ifjak arcát. Aztán tégy úgy szolgáiddal, ahogyan jónak látod!>

Hallgatott is a tanácsukra és tíz napig próbára tette őket.

Tíz nap múlva külsejükben csinosabbnak és jobban tápláltaknak látszottak, mint a többi ifjak, akik királyi ételeket ettek.”

A három ifjút Dániel próféta könyvében 10 napi próbának tették ki. 10 nap után szebbek, egészségesebbek voltak, mint a böjt nélkül élők.

Számunkra most 30 nap visszafogottság következik (egyelőre), egyfajta böjt. Több fajta tevékenységünkről, szokásunkról való nem éppen önkéntes lemondás: a kormányrendelet és következményei életünkben.

Éppen Szent Márton püspök napján van a kezdete.

A 18. században Bod Péter így írt az adventről: „Így neveztetnek a mostani rendtartás szerint a karácson előtt való négy hetek. Régen voltanak hat hetek a Szent Márton napjától fogva, aholott kezdi most is a görög ekklezsia a maga böjtit.”

Sok leírásban olvasható, hogy advent mai 4 hetes kialakulása előtt sokáig Szent Márton napjától, 6 héten át készültek a karácsonyra. A karácsony előtti időszak azonban kicsit más volt, mint a nagyböjt szent 40 napja.

December 24-e napját, de egész adventet is úgy nevezték: ieiunum gaudiosum, azaz az örvendező böjt. A böjt napjai, amikor nem ettek egész nap semmit, és napnyugta után vettek magukhoz kis erősítőt, persze hús és tej, tojás ételek nélkül.

Hananja, Azarja és Misael, a 3 ifjú szebb, és lelkileg is erősebb lett böjtje után.

Lehet számunkra ez a karácsonyig hátralevő időszak a lelki megerősödés ideje? Szebbnek, erősebbe látszódjunk, és valóban azok is legyünk?

Lemondunk több mindenről, mert nem lesz alkalmunk, lehetőségünk rá. De legyen ez a lemondás: ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

Tarts velem a karácsonyig tartó időben, keressünk az örvendező böjt napjaiban, minden napra egy kis erősítőt, testnek, léleknek!

A mai nap bevezető a böjthöz. Szent Márton püspököt, a nagy böjtölőt hívjuk segítségül egy zarándok imával:

Szent Márton, mi jövünk Hozzád.

Isten szolgája, Krisztus apostola,

Az ő evangéliumának tanúja és templomának pásztora,

Imádkozunk Hozzád:

Te, aki megjelentél Isten színe előtt a magányos esték

Nagy csöndjében,

Add meg nekünk, hogy hozzá hű maradjunk

Hitben és imádságban.

Keresztény, aki odaadtad kabátod felét egy koldusnak,

Segíts nekünk megosztani testvéreinkkel!

Réteken és erdőkön keresztül, szembeszálltál

Az Ördöggel és eltiportad bálványait,

Őrködj felettünk és védj meg minket a bajtól.

Életed végéig nem utasítottad vissza a napok

És a munkák terhét,

Segíts nekünk követni az Atya akaratát!

A dicsőséges Mennyekben, Isten országában

Élvezed nyugalmad,

Ültesd szívünkbe a vágyat,

Hogy kövessünk Téged

És melletted megismerjük

Az Örökkévalóság boldogságát! Ámen!

Feladat a holnapi napra:

Az Úr angyala másodszor is megjelent Illésnek, megérintette és azt mondta: "Kelj föl és egyél! Különben túl hosszú lesz neked az út."
Fölkelt, evett, ivott, aztán negyven nap és negyven éjjel vándorolt ennek az ételnek az erejéből, egészen az Isten hegyéig, a Hórebig. (1 Kir 19, 7-8)

Vedd számba a holnapi étkezéseidet. Elég táplálékot, elég vitamindús ételt (C, D3) eszel, hogyha elkapnád a vírust, ez elégséges lenne? Örömmel étkezzél.

 

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt napjai!

2. November 12.

„Arról nem is szólok, hogy önmagaddal is nekem tartozol. Bizony, így van ez, testvér! Szeretném, ha örömömre szolgálnál az Úrban. Teljesítsd hát szívem vágyát Krisztusban!” A mai olvasmány utolsó 3 mondata ez Pál apostolnak Filemonhoz írt rövid leveléből (Filem 19,20).

Lehet-e kétszer ugyanabba a folyóba belépni? Nem. A mostani korlátozások sem ugyanazok, mint a tavasszal, és nem is szeretnénk ott folytatni, ahol abbamaradt.

Onezimusz a rabszolga megszökik urától Filemontól. Plébániánkon több embernek is megfordult a fejében, el lehetne-e szökni, a szokásos kési esti imádságokra, szentségimádásokra este 8 után?

Pál apostol aztán fenekestül felforgatja a szökött rabszolga és urának életét. A kor törvényeivel teljesen ellenkezőleg: minden vissza, ugyanoda, ugyanabba a kapcsolatba, ahol abbahagyták, de egészen másképpen! Főnök és beosztott, parancsadó és munkavégző, de már nem, mint úr és rabszolga, hanem mint két testvér.

Tavasszal, a karantén ideje alatt, azt a címet adtam az elmélkedéseknek: remény és vigasztalás. Ma már ezt kevésnek érzem. Nem túlélni akarjuk a vírust, hanem megerősödni! Örömmel tekinteni a jövő felé! Nem a tavaszi, folytatása, nem beletörődés, hogy lehet még egy harmadik hullám is, vagy más hasonló vírusok, betegségek, katasztrófák a jövőben!

Szolgáljunk Pál apostol örömére az Úrnak mi is! Testvérként tekintve egymásra.

Filemon egykoron örülhetett annak, hogy Isten irgalmat gyakorolt vele, amikor elvezette a keresztény hitre. Örülnie kell annak is, hogy egy rabszolgája is megkapta ezt a kegyelmet. Örömében el kell felejtenie az anyagi károkat, annál is inkább, mert az apostol térítette meg őt, így új életével Pálnak adósa.

A mai este azért imádkozzam, hogy az este 8 utáni otthon töltött idő, az otthoni csend sokak számára hozza el a Krisztushoz vezető utat! És azért is, hogy testvérként tudjak tekinteni mindazokra, akik már meghívást kaptak egyházunkba. Ha legközelebb találkozom velük, mint testvérre tekintsek elsősorban.

Uram, Jézusom!

Köszönöm, hogy testvéreddé és gyermekeddé fogadtál bennünket. Bátoríts minket, hogy valóban a testvért lássuk a másikban, és testvérként is tudjunk élni egymással.

Töltsd meg a szívünket hálával, és taníts meg minket másoknak is vinni ezt a jó hírt, erről a nagy lehetőségről, a testvéri szeretetről beszélni. Taníts meg minket, hogy eljussunk oda, hogy a másik üdvössége érdekében nem élünk vissza a jogainkkal. Segíts, hogy készek legyünk bármiről lemondani azért, hogy mindenképpen megnyerjük felebarátunkat.

Add, hogy készek legyünk mindent abbahagyni, ami nem a mi dolgunk, és ami nem kedves neked. Adj nekünk bátorságot a neked való engedelmességhez.
Kérünk, segíts folytatni ezt az imádságot az otthoni csendünkben is. Ámen!

Feladat a holnapi napra:

„Én Dániel, megértettem a szent könyvekből, hogy annyi évnek kell elmúlnia, amennyit az Úr Jeremiás próféta által előre megmondott, vagyis hogy Jeruzsálem pusztulása hetven évig tart. - Istenhez, az Úrhoz fordultam, s böjtölve, szőrzsákban és hamuban buzgón imádkoztam és esdekeltem hozzá. …..

De te, Urunk és Istenünk, irgalmas vagy és megbocsátasz, bár lázadoztunk ellened.”

Dán 9,2,3, 9

Imádkozz azért, ha valamit megértesz a Bibliából, ha úgy érzed, ez neked szólt, ez erősítéssel, örömmel töltse el szívedet!

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

3. November 13.

„Igen örültem, hogy olyanokat találtam köztetek, akik az igazság útján járnak, amint az Atya parancsolta nekünk. Most arra kérlek titeket, a közösség tagjait, hogy szeressük egymást. Ezzel nem új parancsot írok nektek, hanem azt, amit már kezdetben kaptunk.” (2 Jn 4-6)

A mai szentlecke első mondatait választottam erősítő, örvendező gondolatként.

Szent János apostol nagyon egyszerű dolgot állít a középpontba: a szeretet. Szeressétek egymást, ismétli leveleiben. Isten a szeretet, annyiszor mondja, hogy valóban erősítő, éltető erő az életében, vérévé válik.

A szeretetszolgálat a vallásos ember egyik fő feladata. Amint a böjt az imával és az alamizsnával együtt adja meg vallásunk lényegi gyakorlatát: az Istennel szemben tanúsított alázatunk, reményünk, és szeretetünk e három cselekedettel mérhető a legjobban. És nem csak a böjt jelent lemondást, hanem az alamizsna, a jócselekedetek is. Hiszed, hogy igazak Jézus szavai? Nagyobb boldogság adni, mint kapni!

Szentatyánk Ferenc pápa mondja: „Imádkozzunk az Úrhoz, hogy a szeretetben való zarándoklatunk soha, de soha ne váljon elvont szeretetté. Mindig legyen konkrét, az irgalmasság cselekedeteiben megnyilvánuló szeretet, ami tapintja a megtestesült Krisztus testét.”

XVI. Benedek pápa pedig azt írja „Deus Caritas est” enciklikájában:

„ A szeretetszolgálat az Egyház számára nem valamiféle jótékonyság, amit másokra is rá lehetne bízni, hanem a lényeghez tartozik, tulajdon lényegének mellőzhetetlen kifejezése.”

Tehát ha jó szívvel szeretett adok, az viszont erősít engem lelkiekben. Az igazi, örömteli böjt lényege, amikor nincs sanyarú képem, és a felszabaduló pénzt, időt, energiát, ételt jótékony célra tudom fordítani.

Uram, Jézusom!

Add, hogy Isten népe Magyarországon arról legyen ismert, sőt híres, hogy egymást szereti, tiszteli, értékeli, megbecsüli, támogatja. Segíts, hogy ebben én is megtaláljam a helyemet, és örömet leljek a szeretetcselekedetek hétköznapi megélésében. Ámen!

Feladat a holnapi napra:

A te Istened negyven éven át vezetett a pusztában, hogy megalázzon, próbára tegyen, megvizsgálja szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait vagy sem.
Megalázott és hagyta, hogy éhezz, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél és atyáid sem ismertek, hogy megtudd: nemcsak kenyérrel él az ember, sokkal inkább azzal él az ember, ami az Úr szájából jön. Ismerd el szívedben, hogy az Úr, a te Istened úgy nevelt, ahogy az ember a fiát neveli. (Mtörv 8,2-5)

Gondold végig, életed melyik eddigi nehézsége vált a hasznodra, életed mely próbatételét köszönöd meg az Úrnak, hogy ezekkel is megtartott a jó úton!

Tisztelt Mindenki! Miseközvetítés lesz vasárnaponként!

Természetesen minden hívőt várunk a templomba, valamelyik szentmisére. Minden szentmise meg lesz tartva! Mind hétköznap, mind vasárnap. (Betegek, vírusosak ne jöjjenek, akinek fertőző családtagja van az se jöjjön!)

Most vasárnap azonban elsőáldozás lesz a 9 órai szentmisén. Sok nagyszülő, keresztszülő, rokon nem tud eljönni. Ezért úgy döntöttünk, hogy közvetítjük a vasárnap 9 órai szentmisét!

És utána, a következő vasárnapok 9 órai szentmiséjét is szeretnénk közvetíteni!

Egy kérés van most vasárnapra: az elsőáldozási nagyobb létszám miatt, aki teheti, inkább a szombat esti, a vasárnap 11 órai, vagy a vasárnap esti 6 órai szentmisét válassza. Természetesen ministránsokat, aki tud jönni, várjuk a 9 órai misére…. A további vasárnapokon a szokott rend szerint várunk mindenkit.

A most vasárnapi 9 órai szentmise belépési linkje:

https://youtu.be/PuM_txFTHiA

Természetesen nem csak élőben tekinthető meg a szentmise, később is visszanézhető!

Horváth Zoltán s/s plébános

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

4. November 14.

Helyesen teszed mindazt, amit a testvéreinkkel, főleg az úton levőkkel cselekszel. Ezek dicsérték szeretetedet a hívek közössége előtt. (3Jn 5-6)

Ma János apostol rövidke 3. leveléből olvastunk.

Az örvendező böjt gyümölcse az igazi szeretet. Pont ma jelnet meg a felhívás Újpest honlapján, nem lesz adventi vásár, de lesz ajándékgyár, hamarosan nyit. És vigyük az adományokat. És ilyenkor év végén sok embernek megnyílik a szíve. Sokszor talán az egész évi lelki hanyagság megnyugtatása az adományozás. Természetesen a templomban is lesz tartós élelmiszergyűjtés, adakozás a szegények karácsonyára, de addig például karitász gyűjtés Szent Erzsébet napjakor.

Egykoron Gájusz és társai gondoskodtak azokról, akik az Úr nevéért keltek útra, ma viszont sokan azért nem mernek vállalkozni például katolikus hitoktatónak, mert a keresetük jóval a magyar átlag alatti, ezért félő, hogy családjukkal együtt nélkülözni kényszerülnének. Hagyott itt bennünket ezért már több hitoktatónk. Igen, az evangélium terjesztéséhez bizonyos anyagi feltételek is szükségesek, melyeket a keresztény híveknek kellene előteremteniük.

János apostol korában az igehirdetők támogatása fontos szerepet játszott abban, hogy elterjedt az evangélium, és kialakulhatott az egyház belső rendje.

Mi nem fogunk olyan reklámot csinálni, mint a Mikulásgyár, vagy az újpesti Ajándékgyár, vagy Cseriti. És nem csak karácsonyra akarunk jótékonykodni.

Különösen gondolj arra, hogy az elmúlt fél évben 30-40 %-al kevesebb hívő jár templomba, sokan félnek, sokan közömbössé lettek a sok negatív hír hallatára. De a templom világítása, a kántor, a sekrestyés fizetése kevesebb hívővel is ugyanakkora.

Ha a kevesebb ember miatt félig van a kuka a plébánián, attól ugyanannyi a szemétdíj. És lehetne folytatni a sort.

„Ismertetjük veletek, testvérek, Isten kegyelmét, amellyel elárasztotta Macedónia egyházait. A nehézségek és a súlyos megpróbáltatások ellenére túláradó örömükből és nyomasztó szegénységükből bőséges adakozás fakadt. Tanúskodom mellettük, hogy erejükhöz mérten, sőt erejükön felül is önként adakoztak.” (2Kor 8,1-3)

Aki ad, az éppúgy, vagy még jobban köszönetet mond érte Istennek, mint aki kap, mert tudhatja, hogy nagylelkűsége is kegyelem, az Istentől származó szeretet gyümölcse!

Nagy közös ügyünk kell, hogy legyen az evangélium terjesztése, és mindegyikünk felelőssége, hogy mi lesz a válaszunk Urunk, Jézusnak a mai evangélium végén feltett kérdésére: „Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”

Uram, Jézusom!

Nem szeretném világgá kürtölni, mikor adományozok, mikor segítek bárkinek is, pénzzel, szolgálattal. Ha sikerül segítenem, az megnyugvással, békével tölt el.

Uram, jól tudom, sok kegyelmet, amellyel elhalmoztál nem olyan ajándékként kaptam, amellyel magamba kell zárkóznom, hanem azért kaptam, hogy gyümölcsöztessem. És az így megért gyümölcs pedig örvendezéssel töltsön el. Ámen!

Feladata holnapi napra

Mert, ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nemcsak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.
Ha tehát kitartotok a jótékonykodásban, Istent magasztalják érte, mivel készségesen vallomást tettetek Krisztus evangéliumáról, és bőkezűségetekkel kifejezésre juttattátok a velük és a többiekkel való közösséget. Imádkoznak is majd értetek, és vágyódnak utánatok abban a tudatban, hogy Isten kegyelme bőségesen kiáradt rátok. (2Kor 9,12-14)

Ma azért böjtölj, hogy örömteli szívvel találd meg, mivel tudnád segíteni templomodat, egyházadat, az plébániád szolgálattevőit. És majdan a segítés töltse be szíved örömmel.

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

5. November 15.

Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg karját nyújtja. Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok keze munkájáért, és a városkapuknál dicsérjétek tetteit.

(Péld 31,10-13.19-20.30-31) A mai olvasmányból idézek.

Nagyobb boldogság adni, mint kapni! Így olvashatjuk az Apostolok Cselekedeteiben Jézus szavait. (Apcsel 20.35) Ennek a mondásnak a fordítottját keresem a mai napon.

Segítsem hozzá a másikat, hogy nekem tudjon segíteni, hogy rajtam tudjon alkotó módon munkálkodni. Mutassam meg neki sebeimet és vágyaimat, hogy meg tudjon ajándékozni engem!

Megdicsérem a másikat munkájáért. Hányszor feledkezünk el erről? A hála és a köszönet mindennapos kell legyen életünkben.

Nehéz a megoldás. De ha mindig úgy imádkozom, úgy böjtölök, hogy bezárkózom, és mások nem vesznek észre belőle semmit, nagy baj. Persze nem kell kérkedni vele, és sokszor tényleg be kell zárkóznom szobámba, ahol csak Mennyei Atyám lát a rejtekben. Jézusnak ezen mondása a farizeusok külsőséges vallásossága ellen szólt.

A legtöbb alkalommal viszont tanúságtevő módon kell viselkednem, és ha jót látok magam körül, meg is kell dicsérnem. Lehet, hogy hosszú ideig, talán évekig is kell adnom a dicséretet, főleg, ha már rossz szokás alakult ki egy családban, munkatársként, vagy akár házassági kapcsolatban.

Pedig milyen jó érzés az, amikor engem dicsérnek meg, és a dicsérettel meg is erősítenek: nem volt hiába való a munkám, a lemondásom, a böjtöm, az imám. Jól jegyezd meg! Ha megdicsérsz valakit, attól te is boldogabbá válsz.

Az örömmel végzett szeretet imáját idézem most Anna Dengel XX. századi orvosmissziós nővértől:

„Ha igazán szeretsz, találékony vagy.
Ha szeretsz, próbálsz tapasztalatokat gyűjteni, és minden érdekel.
Ha igazán szeretsz, türelmes vagy és hosszan tűrő.
Ha szeretsz, alkalmazkodsz.
Ha szeretsz, adni akarsz, fáradhatatlanul, önzetlenül és nagyvonalúan.
Ha szeretsz, a szolgálatot keresed és nemcsak a munkát.
Az ember nem kíméli önmagát, amikor szeret….”

Adja az Úr, hogy így legyen! – Ámen!

Feladat a holnapi napra:

„Vágysz megértésre? Próbálj megérteni másokat! Vágysz dicséretre? Dicsérj meg másokat (...)! Vágysz kedvességre? Légy kedves!” (Böjte Csaba testvér)

Nem is kell hozzá kommentár, ma eszerint cselekedj!

 


Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

6. November 16, hétfő.

„Tudok tetteidről, fáradozásaidról és kitartásodról. Állhatatos is vagy: szenvedtél értem, és nem fáradtál bele. De van egy kifogásom ellened. Elhagytad első szeretetedet.” (Jel 2,2a;3-4)

A mai szentlecke végéről való ez a négy mondat. Elhagytad első szeretetedet.

Ez lehet az első boldog döntésünkre való utalás, de lehet szeretetünknek a legeleje is. Arról is lehet szó, hogy Jézus az első, akit szeretünk, és minden más, és mindenki csak őutána következhet. Mindannyian tudjuk, és átéltük már, mi mindenre képes egy ember igaz szeretetből. Az ilyen szeretet egy belső motor, amely a legnagyobb aktivitásra képesít és serkent bennünket.

Ha ilyen szeret ég bennünk, akkor a böjt az élet nehéz kihívásai nem negatív előjelűek. Az ilyen szeretet lemondásra, áldozatra is kész, hogyha erre szükség van. Szent Ágoston azt mondja” Szeresd az Istent, és tégy azt, amit akarsz!” Vagyis ekkor úgy is azt teszed, amit Jézus akarna. Ekkor ég bennünk krisztuskövetőkben egy titokzatos belső tűz, amely megkülönböztet minden más embertől. Ekkor olyan lesz a szemem, amely evangéliumnak, örömhírnek látja a teremtett és megváltott világot. És a böjt, a lemondás, a kihívás ezért jó eszköz arra, hogy amikor megfakulni látszik ez az első szeretet, akkor újból friss erőre kapjak. Miért? Mert a szokás hatalma, a mindennapi tevékenység, foglalatosság sokszor elfedi, hogy tulajdonképpen odaadó szeretet nélkül tesszük dolgunkat. Mert szeretet nélkül is lehet sokféle szépnek, jónak látszó dolgot tenni. De ennél nagyobb tragédiája a keresztény életnek nem is lehetne.

Egy házasságban rettentően rossz dolog a kihűlt szerelem. Vallásosságunkban, iszonyatosan bántó Jézussal való kiüresedő életünk.

Uram, Jézus!

Tudom, hogy az első és legnagyobb parancsolat az, hogy szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből és minden erődből! Ha Istent így szeretem, ez majd eligazít a világban. Ezért imádkozom, böjtölök, hogy megszabaduljak a sok feleslegesen rám rakódott fáradozástól, munkáról. Ha igazán szeretek valakit, akkor igazán boldog vagyok, hogyha valami áldozatot, szolgálatot hozhatok érte.

Uram, Jézus! Adj jeleket, milyen áldozat, lemondás tesz szabaddá, milyen szolgálat teszi vidámmá szívemet. Ámen!

Feladat a holnapi napra:

Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. (1Kor 10.23-24)

Keressem azt az egy dolgot életemben, ami leginkább megkötöz, amit megszokásból, rutinból, de tulajdonképpen örvendező lélek nélkül teszek. Kutassam, hogy miként tudnék szeretet, életet vinni bele.

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

7. November 17.

A mai szentleckéből (Jel 3,1-6.14-22), három mondatot választottam ki:

„Ébredj fel, és önts erőt a többiekbe is. …. A győztest fehér ruhába öltöztetik. …. Buzdulj fel, és tarts bűnbánatot! Nézd, az ajtóban állok, és kopogtatok. Aki meghallja szavamat, és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele étkezem, ő meg velem.”

A Jelenések könyve szerzőjének és kortársainak sokat kellett szenvednie. Üldözték őket, mint keresztényeket. Szegények voltak, sokat éheztek. Sokféle gyógyíthatatlan betegség gyötörte őket. Mi tettek? Élték az evangéliumot. A bűnbánat tartás az ima, és a böjt, az eucharisztia megünneplésében csúcsosodik ki a számukra. Akárhol is van, akármilyen gondok szorongatják is őket, ők már szívükben a Báránnyal, Urukkal, Jézussal ott ülnek az örök asztalnál. Számukra a vallásos böjt nem összeszorított fogakkal végigcsinált aszketikus gyakorlat, hanem a szív és a lélek tisztaságának igazi öröme. Ennek jelképe lesz a fehér ruhába öltöztetés: győzelem a halálon és az elmúláson, diadal az emberi gyengeségeken.

Épp ezért vallásosságunk gyengéje manapság nem a sok téves tanítás, a keleti misztika térhódítása, hanem a langyosság. Azok a keresztények, akiknek szíve nem nyit ajtót Jézus előtt, akik eltávolodtak az igazi forrástól. A szentmise csúcs és forrás, ahol a földi dicsőítés bekacsolódik az égi liturgiába. A szívből jövő ünneplés, a legnagyobb keresztény feladat is egyben. Igazi földi ünnepre készülök: akár karácsony, húsvét, névnap, születésnap, vagy bármi is legyen az, ki kell emelkednem a világ pesszimista visszahúzó erőiből, és emberi testem gyengeségeiből. Valódi találkozást remélni és várni üdvözítőmmel.

Uram, Jézusom!

A legtöbb alkalommal úgy várok a szentmisétől, az imától eredményt, hogy nem is tettem bele az én részemet. Kérlek, ha lelkem ellaposodott, érdektelen, önts bele erőt, adj igaz felbuzdulást, lelkesedést. Segíts, hogy egy régi szép veled való találkozás emléke, újból fellelkesítsen. Kopogj be szívem ajtaján, jelezz, és figyelmeztess, ha lelkesedésem fogyna, ébrenlétem lankadna. Maradj velem Uram!

Feladat a holnapi napra:

Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, és menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat. (Mt 5,23-24)

Bűnbánat, böjt, ima, alamizsna. Jézussal akarsz találkozni, de elfeledkezel ezekről, pedig nyomokban mindegyik ott van a liturgiában. Ma csak egy másodperc szünet a gyónom a mindenható Istennek imában…. Igaz, ma már jelképes csak például az egy óra szentségi böjt. A legközelebbi szentmisére készülj igaz bűnbánattal, útközben imádkozd meg a találkozást Uraddal. Tarts, ne csak egy óra, hanem, ha lehet, hosszabb igaz böjtöt. Zsebedben legyen kis alamizsna, adomány az egyház, a szegények javára. A templomkapuban állj meg egy pillanatra, ez a lélek kopogása. A tested van csak itt, vagy már a lelked is? Ha igen, nyiss ajtót. Jézus vár.

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

9. November 19, csütörtök. Árpád-házi Szent Erzsébet

Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? (Lk 6,32)

Szent Erzsébet a segítő szeretet szentje.

A mai evangélium szavai szerint az ellenségszeretetben önmagunkon kell győzedelmeskednünk: azon az ösztönös és jogosnak tűnő, kielégülést kereső hajlamon, hogy bosszút állunk a minket ért sérelemért. Szent Erzsébet nem önszántából hagyta el Wartburg várát. De nem állta bosszút. Számunkra sem önkéntes minden lemondás: az esti 8 órai zárás, életvitelünk megváltoztatása. Önmegtagadásunk oka lehet a külső körülmény, a vírushelyzet is. De végül is, az önmegtagadásnak szeretteink iránti szeretetünkben is jelen kell lennie: igenis néha erőszakot kell tennünk magunkon, feladva az időbeosztásunkhoz, étrendünkhöz, szokásainkhoz való ragaszkodást, különben előbb-utóbb szeretteink ellenére élünk és elviselhetetlenek leszünk számukra. Csak ez a kereszthordozással megélt szeretet lehet igazi és hiteles, csak ez részesít Istennek minden ember és minden létező iránti szeretetéből.

Amikor Szent Erzsébet látta a szegényeket, szenvedőket, néha túlzásba is esett. Lelki vezetőjének, Konrádnak néha súlyos határt kellett felállítani.

Az igazi szeretet tehát túllépi az emberi ésszerűség határait és azok felé is megnyílik, akiktől nem vár viszonzást. Jézus azt kéri tőlünk, hogy ugyanolyan szeretettel forduljunk ellenségeink és a bennünket gyűlölők felé, mint amilyen szeretetben családtagjaink, vagy jó barátaink is részesülnek.

Uram, Jézus!

Ne engedd, hogy a szeretet valami féle édes mázzal, langyossággal, érzengőséggel azonosítsuk. Segíts megtalálnunk annak örömét és belső békéjét, hogy önmagunkat felülmúlva, önmegtagadások, böjt, lemondások árán tudjunk szeretni. Ne öntetszelgés legyen a mozgatórugónk, hanem segíts, hogy úgy tudjuk szeretni embertársainkat (felebarátjainkat), hogy szemünk előtt tartsuk az ő lelki javaikat is. Adj bátorságot, hogy erőt tudjunk venni magunkon, így megtalálva lelki békénket, jussunk el az evangéliumi szeretetre. Ámen!

Feladat a holnapi napra:

„Az ellenség az Isten eszköze.” Ezt az idézetet egy katolikus paptól olvastam.

A mai napon imádkozzál azokért, akiket régóta el is akartál felejteni, mert ellenszenvesek, ellenségesek, meg nem értőek. Keresed-e, megtalálod-e bennük az értéket, amit Isten teremtett bennük?

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

10. November 20, péntek

„Fogd a könyvtekercset, és nyeld le! Gyomrodban ugyan keserű lesz, de a szádban olyan édes, mint a méz.” (Jel 10,9b)

Amikor templomba jövünk, vagy akár otthon is imádkozunk, azt szeretnénk, hogy lelkünk megnyugvást találjon. Ha megszólítjuk Urunkat, azt mondjuk: édes Jézus! A nagy szenteknek mindig is volt valami vibrálás a lelkükben, ami nem hagyta őket nyugodni. Ez a szent nyugtalanság, a belső tűz égette őket, és tette őket boldoggá. Amit átéltek, azt hívhatjuk úgy: ez az édes kinyilatkoztatás. Mi van azokkal, akik nem vállalják a nagy szentek útját, a kockázatokat? Számukra az édes kinyilatkoztatás keserűvé válik, mert a visszautasított isteni szeretet és a visszautasított isteni irgalom a keserűség, a kárhozat valós lehetőségét nyitja meg az evangéliummal ellenkező ember számára.

Két szólás jutott az eszembe: „Teher alatt nő a pálma.” Valamint: „A megnyesett fa kizöldül.”

Vállaljuk az édes terhet, a nyesegetést? Milyen nagy baj lenne, ha a templomban csak a pozitív, az édes, édeskés, sikeres életről kapnánk tájékoztatást és erősítést. Senki sem merné megemlíteni a keserűséget.

Egyetlen nagy család tagjai vagyunk mindannyian, felelősek egymásért. Bizakodással tölthet el bennünket, hogy mennyi szentnek sikerült a földi keserűségből, a nehézségek rögös útján rátalálnia lelkének békéjére. Ez az örömhír számunkra. Egyetlen lemondásod, imád, böjtöd sem értéktelen. Rámutat a szabadulás útjára.

Az igazán nagy megpróbáltatásokat, amelyeket Isten megenged, egyetlen ember sem tudja néhány nap alatt pszichikailag feldolgozni. Azt tudjuk, hogy a legnagyobb küzdelem eljutni addig a pontig, hogy teljesen letegyük az életünket Isten kezébe.

Uram, Jézus Krisztus!

Kérünk, add kegyelmedet, hogy a földi keserűség ne tegye érzéketlenné szívünket. Ne fáradjunk bele a jót keresni. Merjük kimondani, hogy egyedül gyenge vagyok, de veled, aki győztél a bűn és a halál fölött, az erőt, a győzelmet képviselem. Kérlek, küldd el Szentlelkedet, hogy tüzével melengessen, szavával mindaddig erősítsen, amíg földi keserűségeim édessé nem válnak számomra, és megújult erővel indulhatok előre. Ámen.

Feladat a holnapi napra:

„Íme áldás volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulás verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűnömet!” (Iz 38,17)

A Szentírásban példaképek azok az emberek, akik oda merték vinni keserűségüket az Úr elé. Hanna asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz (1Sám 1,10), Jób is keserű szívvel panaszkodik Istennek (7,11; 10,1).

Mond el te is nagy panaszodat az Úrnak. Mi nyomja a szívedet?

És utána édes mézként imádkozd el a 42. zsoltárt, a protestánsok kedvenc zsoltárját. Szenczi Molnár Albert veretes költésében.

Mint a szép hűvös patakra

A szarvas kívánkozik,

Lelkem Istent úgy óhajtja,

És hozzá fohászkodik.

Tehozzád, én Istenem,

Szomjúhozik én szívem.

Színed elé, ó, nagy Isten,

Vajon mikor jutok innen?


Éjjel-nappal hulló könnyem

Énnekem a kenyerem,

Amidőn azt kérdik tőlem:

Hol van az én Istenem?

Ezen mélyen bánkódom,

És házadat óhajtom,

Hol a hívek seregében

Örvendek szép éneklésben.


Mért csüggedsz hát, ó, én lelkem,

Mért keseregsz oly nagyon?

Bízzál, nem hagy el az Isten,

Megvigasztal egy napon!

Szent arca ha rád tekint,

Bízzál, megsegít megint.

Ó, kegyelmes, jó Istenem,

Mért kesereg az én szívem?


Sebessége árvizeknek

És a zúgó, nagy habok

Fejem felett megütköznek,

S már-már összeroskadok.

Uram, hozzád esdeklek,

Mert gyógyulást szívemnek

Bármilyen nyomorúságban

Csak te adhatsz, én kőszálam!

 

 

Krisztus Király vasárnapja, november 22, a 9 órai szentmise közvetítés linkje:

https://youtu.be/Pq-jdnFqQ3k

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

11. November 21, szombat

„Íme az én két tanúm! Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, melyek a föld Urának színe előtt állnak.” (Jel 11,4)

A mai szentlecke két tanúja zsákruhában van, bűnbánatra megtérésre hívó prédikációt kell elmondaniuk. Mégpedig nem 30 napi este 8 órai zárásról van szó, 1250 napról, három és fél évről. Amit nehéz feldolgoznunk: a két tanúnak szenvednie is kell és meg is kel halni tanúságtételükért, mint ahogyan a próféták, és Urunk, Jézus apostolai is szenvedtek és vértanúhalált haltak, így követték Urukat. Megtanultuk hittanból: a tanítványnak nem lehet különb a sorsa, mint mesterének.

A két tanú az egész egyházat is jelképezi, melynek puszta léte is gyűlöletet vált ki ma is sokakból. Aki szent életű, azt nem bírják elviselni, ma is kikezdik. Ha az egyház egyes tagjai bűnt követnek el, akkor még inkább megy az üldözés. Ma olvastam az USA cserkész szövetségéről, hogy a katolikus egyház után most ők vannak soron Amerikában. 92.000 feljelentés érkezett eddig hivatalosan pedofil vádakkal. Mindenki benyújtja a vádakat, védekezni nem lehet, és hatalmas kártérítést is kapnak majd a vádlók. Biztosan sok esemény megtörtént. A cserkészet ökumenikus, de vallásos mozgalom.

A hit elleni rossz szándék mindig jelen volt, most is jelen van a világban.

Mi lehet a romlott erkölcsű világ ellenszere? Ők pont azzal vádolnak, amiben egyébként a leggyengébbek: a szexuális erkölcs területén. Ellenszer a tiszta élet, a böjt, az ima, Szűz Mária és a szentek segítségül hívása.

A kitartó tanúk megkapják a győzelmet: Krisztus sorsában osztozhatnak. Az igaz vértanú a mennybe ragadtatik, és helyet foglalhat az Isten jobbján.

Uram, Jézus!

Segíts, hogy én is igaz tanú lehessek. A keresztségben, bérmálásban megkaptam a papi, királyi, prófétai lelket. Most ezt a prófétai lelket szeretném saját szívemben életre kelteni, mert hiszem, hogy új életre kel minden nemzedékben. Ne másokra várjak, hogy ők adják tovább az igaz hitet, hanem segíts, hogy én is beálljak a hosszú sorba, a végén reményem szerint a győzelmes pálmaágakkal kezemben, mennyei trónod előtt. Lelkesíts uram, Jézus, adj erőt!

Feladat a holnapi napra:

„Mint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan ki törődik egyáltalán ügyével?” (Iz 53,7b-8a)

A lelki vértanúság útja!

Ha nem ér is minket az a megtiszteltetés, hogy meghalhatunk Krisztusért, lélekben így vagy úgy, de mindenképpen kockázatot kell szenvednünk érte. Reális lehetőségként számolsz-e azzal, hogy keresztény elkötelezettséged miatt környezeted nem ért meg?

Mit vállalnál katolikus hitedért, Krisztusért? Kész vagy-e tanúságod mellett kitartani? Imádkozd meg!

Krisztus Király vasárnap, a 9 órai szentmise közvetítés linkje:

https://youtu.be/Pq-jdnFqQ3k

 

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

12. November 22, vasárnap: Krisztus Király

Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött pedig őrködöm. Az igazság szerint legeltetem őket. (Ez 34,16)

A babiloni fogság idején Ezekiel próféta arról jövendölt, hogy a nép vezetői nem voltak jó pásztorok. Rossz példával jártak elől, ezért jött a sok csapás. Isten azonban megkönyörül népén, igazi pásztorként visszavezeti őket hazájukba.

Vallásosságunkról ne tételezzünk fel szándékos rosszat, azt, hogy rossz példát akarnánk adni környezetünknek. Viszont azt ismerjük el, vallásosságunknak vannak divatosabb, használatosabb elemei, és vannak olyanok, melyeket sutba vágunk: ó divatúnak, idejét múltnak tekintenénk. Sok évvel ezelőtt egy lelkigyakorlatomon az előadó behozott egy papírkockát, aminek tudvalevő van hat oldala. A hat oldalra felírt három lelki elemet: ima, böjt, alamizsna, és három gyakorlati elemet: misztika (istentisztelet), vértanúság, karitász. Ezután végigvette a Krisztust követő két évezredet, hogy a kocka oldalaiból mi került felülre, mi volt látható, és abban a korban mi szorult háttérbe. Mely korban volt fontos a vértanúság, vagy a böjt, vagy éppen a misztika. Végül bemutatva korunkat, ahol előtérbe került a karitász a világ szemében, viszont a vértanúság, a misztika pedig a kocka aljára. Hisz mindenkitt bigottnak neveznek, aki messze nem misztikus még, de az előírások szerint gyakorolná a hitét.

És ekkor jött el az igazság pillanata. Fogott egy ollót, és szétnyitotta a kockát, úgy, hogy egy szép kereszt lett belőle. Így a keresztet szemlélve a vallásosság elemei között nem volt már elöl és hátul, fülül és alul, látható és elrejtett. Mindegyik egyformán volt szemlélhető, és látható.

Mégis hajlamosak vagyunk a sarkításra. A gondolatok írása közben a vasárnapi szentbeszédre is készülök. Egy általam nagyon nagyra tisztelt ma élő lelki író kommentárjában így olvastam: „Ez a keresztény hit! ….meglátogatok egy beteget, vagy utazhatok villamoson, végezhetem mindennapi munkámat másokkal együtt, másokért, családom, közösségem körében élve.” Értem őt, igen, fontosak az irgalmasság testi és lelki cselekedetei, vallásosságunk ezek alapelemei. Ezek nélkül nem is üdvözülhetünk. De a többi alapelem is éppúgy fontos. XVI. Benedek pápa előírta, hogy a miséző oltáron legyen egy feszület, egy kereszt, amely a pap felé néz, hogy misézés közben sem feledkezzünk el megváltó Krisztusunkról. Milyen jó, ha asztalunkon, szobánkban ott áll a kereszt, és a rajta függő Jézus emlékeztet az igazság szerint legeltetésre.

Uram, Jézusom!

A mai vasárnap az irgalmasság 7 testi és 7 lelki cselekedete került előtérbe, ma ezekre figyelek elsősorban. Hittel, örömmel szeretném őket végezni. De tudom, hogy lelkemnek békéje, öröme csak akkor jöhet el, ha vallásosságunk többi elemét sem hanyagolom el. Uram, Jézus, segíts, hogy hittel tekintsek keresztedre, ahova magaddal vitted emberi természetünket megváltásunkért. Segíts, hogy ne hanyagoljam el hitem egyetlen területét sem, hisz te is megszentelted emberi életünk minden lépést. - Adj élő hitet Uram! Ámen.

Feladat a holnapi napra:

Fogj egy dobókockát. Írd rá a kezdőbetűket az oldalakra: I,B,A,M,V,K: ima, böjt, alamizsna, misztika (istentisztelet), vértanúság, karitász. Aztán guríts egyet. Ami felülre kerül, az a mai feladatod. Holnap újból guríts egyet a következő feladatért. És készítsd el a keresztet egy papírlapon. Írd rá a hat elemet. amint elvégezted a napi feladatot, írd mellé, hogy könnyű, közepes, nehéz, vagy nem értem.. A 6. napon kiértékeljük.

Krisztus Király vasárnap, a 9 órai szentmise közvetítés linkje:

https://youtu.be/Pq-jdnFqQ3k

 


Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

13. November 23, hétfő

Jézus egy alkalommal megfigyelte, hogyan dobják a gazdagok adományaikat a templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt: egész megélhetését.” (Lk 21,1-4)

A mai evangéliumban az öröm, az erősítés a nagylelkűség megélésből fakad. Isten nem az adomány nagyságát, hanem az adakozó lelkét nézi. A nagylelkűség, mint minden erény relatív.

A szegény özvegyasszony cselekedetére és két fillérjére tekintve, azt kérem az Úrtól, tartson vissza minden olyan áldozatnak vélt cselekedettől, ami nem kerül számomra semmibe. Mert, ha semmibe nem kerül, az nem is áldozat. Persze a magaméval azt teszem, amit akarok, de akkor azt ne tekintsem áldozatnak. Az igaz nagylelkűség nem önzésből cselekszik, lehet titokban is, de lehet nyíltan is. az igaz nagylelkűség nem az, hogy abból adok, ami úgy is felesleges, hanem, ha azt adom oda, ami sokáig hiányozni fog. Persze a feleslegedet is add oda a karitásznak, a szegényeknek. amikor válság van, veszélyhelyzet, ez óvatosabbá tesz minket. Nem tudjuk mi fog következni, talán én is nehéz helyzetbe kerülök hamarosan? De ilyenkor még nagyobb erény a nagylelkűség. Gondold meg: az ínség idején még nagyobb szükség van rá!

Uram, Jézus!

Te mindent tudsz, ismered szándékaimat is. Sokszor kérlek, állj mellém. És akkor furcsa arra gondolni, hogy mellettem állsz a perselynél is. Ott is figyelsz. Nem csak az oltárnál vagy ott, a kenyér és bor színében, hanem a bejárati perselyeknél is, sőt elkísérsz haza, otthonomba is. Elkísérsz örömeimbe, de elkísérsz a hétköznapi élet küzdelmeibe, munkámba és akkor is, amikor megélhetésemet kudarc fenyegeti, amikor egészségemet a Covid vírusos veszélyezteti.

Ezért kérlek: óvj meg engem Uram, attól, hogy valaha is elkápráztasson saját nagylelkűségem. Inkább add nekem a szorongásokból született végtelen bizodalmat irántad. Segíts, hogy örömteli és önzetlen szívvel adjak, és ezáltal lelkiekben növekedjek! Ámen.

Feladat a holnapi napra:

Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. (Fil 3,17)

Jézus figyeli az özvegyasszonyt. Minket is figyelnek a kívülállók éppúgy. mint ismerőseink, családtagjaink, gyermekeink. Nagyon fontos a példaadás és példakövetés az ember jellemének fejlődésében. A legfontosabb, hogy Jézus legyen a példaképünk. És határozzuk el, hogy minden cselekedetünk a hit példája legyen mások számára.

Imádkozzunk gyermekeinkért, akik tőlünk tanulhatják meg a nagylelkűséget, az adakozás erényét, fontosságát.

Olykor rácsodálkozom, hogy mindig vannak, akiknek példa tudok lenni. Hála érte Istennek. Annak is örülök, hogy tudom úgy figyelni az embereket, testvéreket, hogy mit tanulhatok tőlük. Akarsz példa adó lenni? Tudsz példa követő lenni?

 

 
 

Barat Szent Magdolna Zsófia életrajza
A Sacre Coeur/Szent Szív Társasága rendalapító apáca)

1779. december 13-án a burgundiai Joignyben tűzvész idején, koraszülöttként jött a világra, ezért néhány órán belül megkeresztelték.
Testvérbátyja, Lajos a szemináriumban oktatott, de a forradalom idején nem taníthatott, így Magdolna Zsófiát oktatta. Nevelő kezei alatt korának egyik legműveltebb leányává vált.
Fivérét 1795-ben pappá szentelték és felvették a"A hit atyái társulatba" akinek vezetője J.D Varin atya volt. Magdolna Zsófia karmelita szerzetes szeretett volna lenni, de abban az időben betiltották a szerzetesrendeket.
Varin atya hosszú ideje azzal a gondolattal is foglalkozott, hogy női kongregációt alapít, amelynek feladata lenne -- tanító és oktató tevékenysége által -- a Szent Szív tiszteletének terjesztése. Miután Magdolna-Zsófia gyóntatóatyja lett, hamarosan felismerte, hogy képzettsége, emberi tulajdonságai és mélységes jámborsága révén eszményi alapító lenne.
Magdolna-Zsófia is felismerte Varin elképzeléseiben sajátos, személyes hivatását.
Az első négy nővér 1800. november 21-én tette le fogadalmát, és már 1801 októberében nevelőintézetet nyitottak Amiens-ben, igen nehéz körülmények között. Magdolna-Zsófiát 1802. december 21-én főnöknővé nevezték ki. Az a lelki irányítás, amelyet Varin és "A hit atyái" adtak át a nővéreknek, lényege szerint jezsuita volt. Ez azonban kiválóan megfelelt Magdolna-Zsófia tetterős és tevékeny vérmérsékletének.
Világszerte bentlakásos leányiskolákat alapitott, magas színvonalu oktatással. Később szegény gyerekek számára ingyenes iskolákat is alapitott. 16 országban 120 házat nyitott Barat Zsófia anya.
Ő fogalmazta meg rendjének konstitúcióját is. Közel 15000 levelet írt. Jézus Szívének szeretetét vágyott megmutatni a fiataloknak. Fáradhatatlanul dolgozott egész életén át küzdve a Társaságért. Konfliktusok,forradalmak,üldöztetések,utazások, betegség közepette.
Híres mondása: Csak két szenvedélyem van: Jézus és a gyermek.

1865.május 24-én, Mennybemenetel napján húnyt el, 85 évesen.
Ekkor Európában, Amerikában, Afrikában 99 közösségben 3500nővér élt.
A Szent Szív Társaság Magyarországra is eljutott;
1883-ban a Philippineum, 1917-ben a Sophianem iskolát nyitották meg.
1950-ben a Ő rendjüket is feloszlatták.
1989-ben néhány nővér visszatért Ausztriából és újra elindult a rend működése Zugligetben.

1908.május 25-én boldoggá, 1925.május 24-én szentté avatta az Egyház.

 

 


 
 


A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID–19-járvány felerősödése miatt az alábbi rendelkezéseket adjuk ki az országos tisztifőorvos egyetértésével:

1. Templomok

• Továbbra is kérjük, hogy a szentmisén a kézfogást mellőzzék.
• Az áldoztatás a latin rítusban a továbbiakban is kézbe történjen.
• Kérjük a paptestvéreket és minden áldoztatót, hogy a szentmisék előtt és után illetve az áldoztatás megkezdése előtt fertőtlenítsék kezüket, és (áldoztatás) közben viseljenek orrot és szájat eltakaró maszkot.
• Gyóntatáskor használjunk maszkot és igyekezzünk a megfelelő távolságot tartani gyóntató és gyónó között.
• Lehetőleg jól szellőző helyiségben vagy szabadtéren gyóntassunk.
• Továbbra is kérjük a szenteltvíztartók kiürítését azok használatának mellőzését.
• A templomok bejáratánál helyezzünk el kézfertőtlenítőt.
• Kérjük a híveket, hogy használjanak maszkot és tartsanak egymástól 1,5–2 méter távolságot.
• Továbbra is kérjük, hogy a perselyezés a szentmise végén legyen.
• Amennyiben a hatóság elrendeli a tömegrendezvények betiltását, ez vonatkozhat nagy létszámú egyházi rendezvényekre is.

2. Egyházi intézmények és plébániák

• Kérjük, mindenben kövessék az illetékes hatóságok előírásait.
• Zárt térben a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében kiemelt figyelmet fordítsunk a fokozott és folyamatos szellőztetésre az egyedi lehetőségek szerint.
• Kérjük, hogy az illemhelyek mindig legyenek ellátva elegendő kézmosó és fertőtlenítőszerrel.
• Kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe belépők számára, valamint az étkezésre szolgáló helyiségekben.
• Az egyházi iskolák ezen felül tartsák meg az EKIF által megjelölt óvatossági szabályokat.

3. Betegellátás

• Kérjük, a betegellátásban és az idősotthonok ellátásában résztvevőket, hogy az országos tisztifőorvos és az illetékes helyi hatóságok által kiadott járványügyi rendelkezéseket tartsák be.
• A házi betegellátásban – akkor is, ha nem COVID–19-ben szenvedő betegekről van szó – kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás alkalmával használjanak maszkot, előtte és utána pedig fertőtlenítsék kezüket.
• A COVID 19-ben szenvedők esetében csak erre külön kijelölt és engedéllyel rendelkező személyek végezzenek bármilyen szolgálatot a legszigorúbb orvosi előírások szerint.
• Célszerű a beteglátogatás megkezdése előtt a lakás átszellőztetése (legalább 10 perc) az ablakok kinyitásával (ha ez biztonságosan megoldható), a betegnél töltött idő során is gondoskodjunk a friss levegőről, a levegőcseréről.

Budapest, 2020. szeptember 4. 

 
 

A Pestújhelyi Plébánia 2020. évi programja


Állandó programjaink:
Szent Rita imakör: hétfőnként 18 - 20 óráig
(rövidebb időre is szeretettel várunk)
Szentségimádás: első csütörtökön 19 - 20 óráig
(rövidebb időre is szeretettel várunk)
Gitáros énekpróba: csütörtökön 19 óra - szeptember 17-től
Gregorián kórus énekpróba: pénteken 18:30 óra - szeptember 18-tól
Plébániai hittan diákoknak:
szombaton 10 óra (kezdő) 11 óra (haladó) - szeptember 17-től
Ministráns gyűlés: a hónap második szombatján 16:30 óra
Felnőtt hittan: a résztvevők igénye szerint minden második szombaton délelőtt vagy délután
Filmklub a plébánián: első szombaton 19 óra (december kivételével) - október 3-tól
Rózsafüzér társaság imádkozik: naponta a szentmiséhez kapcsolódva


További programok:
Szeptember 11-14-ig a Missziós kereszt az Újpest Nap u. 15. szám alatti templomba érkezik.
Szeptember 12-én Szűz Mária neve napján, a nyitott templomok éjszakája rendezvénysorozat keretében, irodalmi est "Mária, Mária mennyei szép rózsa" címmel du. 5-6-ig Gergely Katalin előadásában.
Szeptember 20-án vasárnap Veni Sancte tanévnyitó szentmise 10 órakor.
Szeptember 20-án a Bosnyák téri templomban 18-kor Lőw Gergely és Garaczi Gergely közös újmiséje.
Október 3-án, szombaton 16 órától lesz az idén elsőáldozó gyermekek és családtagjaik első szentgyónása a templomban.
Október 4-én 7:30 óra: háziállatok megáldása a templom előtt. (Szent Ferenc az állatok védőszentje)
Október 4-én a 10 órás szentmisében lesz gyermekek elsőáldozása. Utána kis agapé a parkban.
Október 7-11-ig a Magyarok Nagyasszonya vándorszobor templomunkba érkezik.
Október 8-án Magyarok Nagyasszonya ünnepe. Programok külön plakát szerint.
Október 18-án fél 10 órakor bemutatkoznak a szent Zsófia alapította rend nővérei (Sacra coeur nővérek) majd a 10 órai szentmisén Barat Szent Zsófia ereklyéinek ünnepélyes elhelyezésére kerül sor Dr. Erdő Péter bíboros úr által. Ezt követően szerény agapé, majd fél 12-től kézműves foglalkozás általános iskoláskorú gyermekeknek és családtagjaiknak a plébánián. Ezen a napon, csak 10 órakor lesz szentmise, a 8 órai szentmise elmarad.
Október 23-án, pénteken szalonnasütés (Ady Endre u. - Szűcs István u. sarok) 15 órakor.


November 28-án, szombaton Adventi koszorú készítés a pincében 16 órától.
Adventi roráte szentmisék november 30-tól reggel fél 7 órakor kezdődnek.
December 5-én Almásy László Attila orgonakoncertje az esti szentmise után kb. 19 órakor templomban.
December 13-án adventi kézműves foglalkozás: Lucanapi búzavetés, kukoricacsuhéból angyal készítés, mézeskalács díszítés a pincében 16 órakor.
December 19-én, szombaton 19-kor A születés c. film vetítése a plébánián.
December 21-én, hétfőn Adventi templomi nagytakarítás délelőtt a mise után.
December 24-én délután pásztorjáték a templomban. 24 órakor éjféli szentmise.


 

 

 
 

Nagyboldogasszony napján az Esztergomi Bazilikában tartott ünnepi szentmise keretében
ERDŐ PÉTER
A RÓMAI SANTA BALBINA CÍMTEPLOM BÍBOROSA,
MAGYARORSZÁG PRÍMÁSA
AZ ESZTERGOM - BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE METROPOLITÁJA ÉS ÉRSEKE

a közel négy évtizedes tevékenysége elismeréséül a Szent Adalbert kitüntetés kisérem fokozatát adományozta

Markóné Bálint Ildikónak,

templomunk közmegbecsülésnek örvendő kántorának.
Az ünnepi szentmiséről és a kitüntetések átadásáról a
Magyar Kurír oldalán olvasható beszámoló. 

 

 

 
 

 

 

 

Zarándokúton a Szűzanyával
Márton Mihály: A Boldogságos Szűz Mária megsokszorozza látogatásait és a kegyelem csodáit hozza létre a lelkekben. A "Magyarok Nagyasszonya" zarándokszobor 1998. január 31-én érkezett Budapestre, ahol elsőként a pestújhelyi Keresztelő Szent János templomot kereste fel, hogy ott kilencnapos buzgó engeszteléssel vegyék körül Őt. Ezalatt megérkezett Franciaországból az utánfutóra épített kis üvegfalú kápolna, a "mammamobil" és már azon vittük tovább a Szűzanya zarándokszobrát az ország megannyi templomába…
Szent II. János Pál 1991-es máriapócsi beszédéből:
Szűz Mária "Boldog a méh, amely téged hordozott" (Lk 11,27). "Áldottabb vagy te minden asszonynál és áldott a te méhednek gyümölcse" (Lk 1,42)! Hányan és hányféle nyelven hirdették már itt az egymást váltó nemzedékekben Lukács Evangéliumának boldogságát? Zarándoklatom a magyar földön most olyan helyre vezetett, ahol ez az evangéliumi jövendölés nemzedékről nemzedékre egészen sajátos módon megvalósult. Ez a boldogság, amelyről egy asszony beszélt a Jézus köré sereglett népből, elsősorban Jézusnak szól: az Anyát csak a Fiúra való tekintettel illeti meg. A Mária-szentélyekben valójában a Fiú az, akit különösképpen dicsőítünk. Az Anya szinte teljes egészében "elrejtőzik" Jézus misztériumában, az isteni titokban, amelyről az apostol a Filippiekhez írt levélben beszél. Amikor a Mária-szentélyeket fölkeressük, azért tesszük, hogy engedelmeskedjünk Jézus szavainak, amelyekkel az asszonynak válaszolt: "Boldogok, akik hallgatják Isten szavát és hűségesek maradnak hozzá" (Lk 11,28). Mi is, e hely zarándokai, azt szeretnénk, ha Szűz Mária lenne anyai "vezetőnk" a hit útján: azon az úton, amely Krisztushoz vezet. A Boldogságos Szűz Mária lelkületével gondolkodjunk el mindennapjaink valóságáról, közösségeink helyzetéről ebben a különleges történelmi pillanatban! Mária, az isteni Fiát karjába ölel? Édesanya járjon közben a nemzet megújulásáért, a társadalom és a családi élet megszilárdulásáért, ami "az emberiség egyik legértékesebb java". Húzzák meg délben a harangokat! Kedves Testvérek! Örömmel és meghatottsággal tölt el, hogy e gyönyörű magyar földön a nyilvánosság előtt elimádkozhatom az Úrangyalát és veletek együtt mondhatom el Máriapócs szentélyében, amelyik mindig fontos szerepet játszott az ország lelki életében. Ez az imádság egyszerű és rövid, de tömör kifejezéseivel magában foglalja üdvösségünk központi titkát. Jól tudjátok, hogy ez az ima olyan sorsdönt? esemény következtében terjedt el az egész világon, amely hazátokhoz kötődik: a keresztények győzelméhez a Nándorfehérvár védelméért folytatott csatában. 1456-ban III. Callixtus pápa rendelte el, hogy a keresztény világban délben húzzák meg a harangokat, s kérjék Isten oltalmát e szép könyörgű imával Máriát tisztelve. Ez a könyörgés adott erőt a keresztényeknek azokban a nehéz időkben, amelyek oly sok veszedelemmel fenyegették mind a vallási, mind a polgári életet. Ennek következtében az Úrangyalát gyorsan elfogadták és bevezették az egész Egyházban, mint a hála és az Istenanya közbenjárásába vetett s mindig megújított bizalom fohászát. Az ima történelmi eredete, a nyugalomra és békére hívó vágya, lényegében bibliai felépítése - hiszen a megtestesülésből kiindulva eljut a húsvéti titokhoz, hogy így megnyíljék a végső feltámadás reményének - mindez a századok távlatában is megőrzi változatlan értékét és érintetlen frissességét. Az Úrangyala ma is nagyon időszerű imádság. Örömmel használom fel ezért az alkalmat, hogy figyelmetekbe ajánljam elimádkozását a megfelelő napszakokban - reggel, délben és este, a mindennapi munka ritmusához igazodva. Kívánom, hogy a megváltás titkairól való elmélkedésben mindegyiktek vigaszt és erőt találjon. Az üdvösségnek ilyen módon felidézett történetét be kell kapcsolnunk mindennapi életünkbe, úgy, hogy azt belülről megvilágítsa és természetfölötti beteljesedése felé irányítsa. A modern városokban a felhőkarcolók magasabbra nyúlnak, mint a templomtornyok, a forgalom zaja gyakran elnyomja a harangok zúgását, s a munkaidő általában nem alkalmazkodik életünk természetes ritmusához. Mindez megnehezíti az áhítat e hagyományos módjának gyakorlását. Fontos ezért, hogy fölébe emelkedjünk a modern világ körülményeinek, és meg tudjuk őrizni lelkünk belső életének kifejezési formáit. Nagyra kell értékelnünk azt a gazdag üzenetet, amelyet az Úrangyala hirdet számunkra, hogy ezáltal is erősítsük keresztény elkötelezettségünket, s igent mondhassunk Annak üdvözítő tervére, aki "testté lett és közöttünk lakozott". (1991. aug. 18.)
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát…
Szent II. János Pál 1996-os beszédéből:
Kedves Testvéreim! A keresztény hit rendkívüli kincs, és az Evangélium arra szólít fel, hogy ennek mindent alá kell rendelni (vö. Mt 13,44). Arra kötelez benneteket is, hogy a társadalom kovásza legyetek, és ily módon váljatok a reménység építőivé. Kiemelten szeretnék a fiatalokhoz szólni, akikkel ittlétem alatt nem tudtam külön találkozni, de akiket örömmel láttam az ünnepi alkalmak során. Az immár küszöbön álló harmadik évezred veletek kezdődik. Ti vagytok nemzetetek reménysége! Ezért tiétek a feladat is, hogy új életerőt adjatok történelmének. Örökségetek nem könnyű, de Isten segítségével képesek vagytok annak megfelelni. Ne csüggedjetek, hanem kövessétek az igazság és a hit útját! Fogadjátok el a rátok váró kihívásokat! Legyetek egy olyan új világ építői, amely azoknak az értékeknek alapjára támaszkodik, amelyek Szent István király tetteit ihlették. Legyetek biztosak benne, hogy Isten, a történelem Ura, segíteni fog nektek, hogy mindenki javára töltsétek be küldetésteket. A megváltó Krisztus, életetek középpontja, veletek van! Segítsen benneteket a Magyarok Nagyasszonya, Szent László király, a kassai szent vértanúk és az összes magyar szent közbenjárása, bátorítson Isten szolgája, Apor Vilmos püspök felemel? és bátor példája! * (A püspöki karhoz szólva Szentatyánk kifejtette, hogy Magyarországnak csak úgy lesz jövője, ha a családok az élet szolgálatában állnak, s az iskolákban az ország keresztény hagyományainak tiszteletére nevelik a fiatalokat. A bűnt és a hűtlenséget el kell ítélni, de gyakorolni kell a bűnös iránti testvéri szeretetet!) Mindannyiatok hivatása és feladata az, hogy a rátok bízott népet az "új ég és új föld" felé vezessétek, amiről Isten szól (vö. Jel 21,1; 2Pt 3,13). Legyetek szilárdak ebben a hivatásban, legyetek Isten Evangéliumának bátor szolgái honfitársaitok számára, akiknek ősei századokon át védték a keresztény Európát anélkül, hogy valaha is elveszítették volna a reménységet. Szilárdan megőrizve ezeket a tanbeli és erkölcsi alapelveket, hozzájárulhattok ahhoz, hogy a magyar nemzet megőrizze és továbbfejlessze keresztény örökségét. A több mint ezeréves történelem során felhalmozott értékek olyan örökséget képeznek, amelyet elsősorban a magyaroknak kell megőrizniük! Ha ők maguk nem teszik, ki teszi meg helyettük? (Beszéde után a Szentatya a püspökökkel együtt megújította Szent István országfelajánlását, aki népünk jövőjét Isten Szent Anyjának oltalmába helyezte.) (1996. szept. 6.)
Jöjj, Szeretet Lelke! Jöjj, Szeretet Lelke, töltsd be az egész világot, érintsd meg szívünket! Szentlélek Istenünk, gyújts szent tüzet bennünk, hogy áldva dicsőítsünk. Felkelt Dávid házának fénylő ékessége, a szépséges szűz virág! A te születésedre várt a teremtett világ és az egész mennyország, Atyának leánya, Fiúnak Anyja, Szentlélek arája! Áldott légy, Sz?z Mária, téged köszöntenek az égi seregek. Illatozz, Isten kegyelméb?l fakadt mennyei szép rózsa, Atyának leánya, Fiúnak Anyja, Szentlélek arája! 


 

 

 

 
 

 

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye közleménye


Nyilvános istentiszteletek az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében.

 

2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben Főegyházmegyénk egész területén.

Ennek során gondosan tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat!

A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között másfél méter távolságot tartsunk. Fertőtlenítsük a kilincseket, helyezzünk el kézfertőtlenítőt a bejárat közelében. Kérjük a paptestvéreket és a liturgiában segédkezőket, hogy a szentmise előtt és után fertőtlenítsék kezüket. Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk (vagy kendő) használatára.

A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, a szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.

Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történjen.

További intézkedésig Főegyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később, a legközelebbi egyéni gyónás során tartozik bűneit megvallani.

Ezek a felmentések és óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.

Ahol van rá lehetőség, folytassuk a szentmisék online közvetítését. Ez a fajta kapcsolattartás a hívő közösség tagjaival a járványügyi helyzet remélt javulásával úgy is folytatható, hogy egyes szentmisék helyett más vallási tartalmakat közvetítünk.

A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé, így közösségi alkalmakat csak a járványügyi szabályok megtartásával szervezzünk.

Kérjük a Szentlélek Úristen elevenítő erejét plébániáink és egész egyházmegyénk számára!

Esztergom, 2020. május 16.

Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

 


 

 

 
 

 

Kedves Testvérek, szeretett Pestújhelyi Hívek!

 

Nagy örömöt oszthatunk meg végre!
Május 18-ától, hétfőtől visszaáll a szokásos miserend!
Hétfő-Kedd-Szerda reggel 8,
Cstörtök 18.30,
Péntek 7,
Szombat 18,
Vasárnap 8 és 10 óra
Ezennel meghívom Önt és Kedves Családját, május 24, vasárnap 10 órára, ahol együtt adunk hálát a koronavírus-járvány csökkenéséért, s megköszönjk Isten és az Égiek segítségét, Barat Szent Zsófia emléknapján.

Ezen alkalommal először lehet a Szent Szív nővérek alapítóanyjának ereklyéje előtt fohászkodni. A délelőtt oltárra helyezett ereklyével a szentmisék végén áldást adunk a Kedves jelenlevőkre.


Szeretettel Tamás atya

 


 

 

 

 

 

 
 

 

ÚJ Gitáros Közösség alakulNagy terveink vannak. ősztől egy új közösséget hozunk létre, a kortársaidból.
A közösségünkben Te is énekelhetnél, illetve, ha tudsz, zenélhetnél (gitár, hegedű, fuvola, furulya…).
Két heti rendszerességgel lesz énekpróba, ill. közösségi együttlét, havonként egyszer gitáros szentmisén szolgálunk.
Ám az előkészületeket, már most elkezdődnek elsősorban a zenészekkel-

Alakuló megbeszélés időpontja 2020. május 29-e 18 óra, a plébánián, melyre Téged is szeretettel várunk.

Tamás atya.

 

.


 

 

 

 

 

 
 

Tisztelt Tamás atya!A Kérésem az lenne, hogy figyelmeztessétek a többi Hívőt is,
hogy NE OSSZÁK MEG! -
-Megosztás gombot senki ne nyomja meg!, mert akkor kikerül a nyilvános Youtubra!...
és az nem Kívánatos! .... nézni persze lehet.

Szeretettel Rippel Endre

Kedves Testvérek!

Fogadjátok szeretettel a húsvéti felkészülés idejére szánt epizódokat!

A boldogság hegye I.
https://www.youtube.com/watch?v=K1k1BX35U1w&feature=emb_err_watch_on_yt


A boldogság hegye II.
https://www.youtube.com/watch?v=db_ItATpsVk&feature=emb_err_watch_on_yt


A Júdeai Sivatag, Irgalmas szamaritánus fogadója
https://www.youtube.com/watch?v=4SmYcrael7o&feature=emb_err_watch_on_yt


Virágvasárnap Jeruzsálem
https://www.youtube.com/watch?v=rmwxZIyJdAM&feature=emb_err_watch_on_yt


A Gecsemáné kert
https://www.youtube.com/watch?v=ZaBuncskros&feature=emb_err_watch_on_yt


Szent Páter Jeruzsáleme
https://www.youtube.com/watch?v=MDlznAMk3aE&feature=emb_err_watch_on_yt


Az utolsó vacsora terme.
https://www.youtube.com/watch?v=P4oifWRCUsg&feature=emb_err_watch_on_y
t

 

Jézus Feltámadása Jeruzsálem.

https://www.youtube.com/watch?v=lMzvh3tjDMo&feature=emb_err_watch_on_yt 

 

 

 

 
 


Kedves gyászoló testvér!


Az irgalmasság testi cselekedete a halottakat eltemetni; az irgalmasság lelki cselekedete az élőkért és holtakért imádkozni. - Ezért méltóképpen imádkozzunk együtt, elhunyt szeretteinkért.
Az urnatemető látogatható:
- vasárnap: 9 órától 11óraig
A virágok elhelyezése, hogy méltó módon emlékezzünk eltávozott testvéreinkre, egy középponti, díszes vázába történik, így minden elhunytról megemlékezhetünk. Az edény méretét vegyük figyelembe. Az itt elhelyezett virágokat rendben tartjuk, az elvirágzottakat eltávolítjuk. Ezen felül, a gyászszertartást követően a friss virágokat egy napig tároljuk, utána valamelyik oltárt díszítjük vele.
Teamécseseket csak a tartóra kihelyezve gyújthatunk, egységes mécsesért adott adományt a kitett becsületkasszába kérjük helyezni.
Ezennel kérünk minden hozzátartozót, akinek saját virágvázája, mű-, vagy selyemvirága, koszorúja van kihelyezve, azt szíveskedjék hazavinni, mert azokat haladéktalanul eltávolitjuk.

Tisztelettel és imával, Tamás atya, a templom felelős lelkipásztora.