Barat Szent Zsófia ereklyéjének elhelyezése
Budapest - Pestújhelyi Keresztelő Szent János templomba
2020.október 18.

 

9.15. Szent Szív nővérek ismertetője a rendjükről.
9.45. Hittanosok egy jelenetet adnak elő Barat Szent Zsófia életéből.
10.00 Fogadjuk a főpásztort.
Az ünnepi szentmise a felújított orgona megáldásával kezdődik.
Dr. Erdő Péter bíboros úr mutatja be a legszentebb áldozatot
- Jó idő esetén - a templom előtti téren.
A záró áldás után következik az ereklye elhelyezése.
Bíboros atya megáldja a felújított plébániát.
Ez alatt a templomban Lantos István orgonaművész ad egy rövid koncertet.


Barat Szent Magdolna Zsófia életrajza
A Sacre Coeur/Szent Szív Társasága rendalapító apáca)

1779. december 13-án a burgundiai Joignyben tűzvész idején, koraszülöttként jött a világra, ezért néhány órán belül megkeresztelték.
Testvérbátyja, Lajos a szemináriumban oktatott, de a forradalom idején nem taníthatott, így Magdolna Zsófiát oktatta. Nevelő kezei alatt korának egyik legműveltebb leányává vált.
Fivérét 1795-ben pappá szentelték és felvették a"A hit atyái társulatba" akinek vezetője J.D Varin atya volt. Magdolna Zsófia karmelita szerzetes szeretett volna lenni, de abban az időben betiltották a szerzetesrendeket.
Varin atya hosszú ideje azzal a gondolattal is foglalkozott, hogy női kongregációt alapít, amelynek feladata lenne -- tanító és oktató tevékenysége által -- a Szent Szív tiszteletének terjesztése. Miután Magdolna-Zsófia gyóntatóatyja lett, hamarosan felismerte, hogy képzettsége, emberi tulajdonságai és mélységes jámborsága révén eszményi alapító lenne.
Magdolna-Zsófia is felismerte Varin elképzeléseiben sajátos, személyes hivatását.
Az első négy nővér 1800. november 21-én tette le fogadalmát, és már 1801 októberében nevelőintézetet nyitottak Amiens-ben, igen nehéz körülmények között. Magdolna-Zsófiát 1802. december 21-én főnöknővé nevezték ki. Az a lelki irányítás, amelyet Varin és "A hit atyái" adtak át a nővéreknek, lényege szerint jezsuita volt. Ez azonban kiválóan megfelelt Magdolna-Zsófia tetterős és tevékeny vérmérsékletének.
Világszerte bentlakásos leányiskolákat alapitott, magas színvonalu oktatással. Később szegény gyerekek számára ingyenes iskolákat is alapitott. 16 országban 120 házat nyitott Barat Zsófia anya.
Ő fogalmazta meg rendjének konstitúcióját is. Közel 15000 levelet írt. Jézus Szívének szeretetét vágyott megmutatni a fiataloknak. Fáradhatatlanul dolgozott egész életén át küzdve a Társaságért. Konfliktusok,forradalmak,üldöztetések,utazások, betegség közepette.
Híres mondása: Csak két szenvedélyem van: Jézus és a gyermek.

1865.május 24-én, Mennybemenetel napján húnyt el, 85 évesen.
Ekkor Európában, Amerikában, Afrikában 99 közösségben 3500nővér élt.
A Szent Szív Társaság Magyarországra is eljutott;
1883-ban a Philippineum, 1917-ben a Sophianem iskolát nyitották meg.
1950-ben a Ő rendjüket is feloszlatták.
1989-ben néhány nővér visszatért Ausztriából és újra elindult a rend működése Zugligetben.

1908.május 25-én boldoggá, 1925.május 24-én szentté avatta az Egyház.

 

 


 
 


A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID–19-járvány felerősödése miatt az alábbi rendelkezéseket adjuk ki az országos tisztifőorvos egyetértésével:

1. Templomok

• Továbbra is kérjük, hogy a szentmisén a kézfogást mellőzzék.
• Az áldoztatás a latin rítusban a továbbiakban is kézbe történjen.
• Kérjük a paptestvéreket és minden áldoztatót, hogy a szentmisék előtt és után illetve az áldoztatás megkezdése előtt fertőtlenítsék kezüket, és (áldoztatás) közben viseljenek orrot és szájat eltakaró maszkot.
• Gyóntatáskor használjunk maszkot és igyekezzünk a megfelelő távolságot tartani gyóntató és gyónó között.
• Lehetőleg jól szellőző helyiségben vagy szabadtéren gyóntassunk.
• Továbbra is kérjük a szenteltvíztartók kiürítését azok használatának mellőzését.
• A templomok bejáratánál helyezzünk el kézfertőtlenítőt.
• Kérjük a híveket, hogy használjanak maszkot és tartsanak egymástól 1,5–2 méter távolságot.
• Továbbra is kérjük, hogy a perselyezés a szentmise végén legyen.
• Amennyiben a hatóság elrendeli a tömegrendezvények betiltását, ez vonatkozhat nagy létszámú egyházi rendezvényekre is.

2. Egyházi intézmények és plébániák

• Kérjük, mindenben kövessék az illetékes hatóságok előírásait.
• Zárt térben a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében kiemelt figyelmet fordítsunk a fokozott és folyamatos szellőztetésre az egyedi lehetőségek szerint.
• Kérjük, hogy az illemhelyek mindig legyenek ellátva elegendő kézmosó és fertőtlenítőszerrel.
• Kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe belépők számára, valamint az étkezésre szolgáló helyiségekben.
• Az egyházi iskolák ezen felül tartsák meg az EKIF által megjelölt óvatossági szabályokat.

3. Betegellátás

• Kérjük, a betegellátásban és az idősotthonok ellátásában résztvevőket, hogy az országos tisztifőorvos és az illetékes helyi hatóságok által kiadott járványügyi rendelkezéseket tartsák be.
• A házi betegellátásban – akkor is, ha nem COVID–19-ben szenvedő betegekről van szó – kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás alkalmával használjanak maszkot, előtte és utána pedig fertőtlenítsék kezüket.
• A COVID 19-ben szenvedők esetében csak erre külön kijelölt és engedéllyel rendelkező személyek végezzenek bármilyen szolgálatot a legszigorúbb orvosi előírások szerint.
• Célszerű a beteglátogatás megkezdése előtt a lakás átszellőztetése (legalább 10 perc) az ablakok kinyitásával (ha ez biztonságosan megoldható), a betegnél töltött idő során is gondoskodjunk a friss levegőről, a levegőcseréről.

Budapest, 2020. szeptember 4. 

 
 

A Pestújhelyi Plébánia 2020. évi programja


Állandó programjaink:
Szent Rita imakör: hétfőnként 18 - 20 óráig
(rövidebb időre is szeretettel várunk)
Szentségimádás: első csütörtökön 19 - 20 óráig
(rövidebb időre is szeretettel várunk)
Gitáros énekpróba: csütörtökön 19 óra - szeptember 17-től
Gregorián kórus énekpróba: pénteken 18:30 óra - szeptember 18-tól
Plébániai hittan diákoknak:
szombaton 10 óra (kezdő) 11 óra (haladó) - szeptember 17-től
Ministráns gyűlés: a hónap második szombatján 16:30 óra
Felnőtt hittan: a résztvevők igénye szerint minden második szombaton délelőtt vagy délután
Filmklub a plébánián: első szombaton 19 óra (december kivételével) - október 3-tól
Rózsafüzér társaság imádkozik: naponta a szentmiséhez kapcsolódva


További programok:
Szeptember 11-14-ig a Missziós kereszt az Újpest Nap u. 15. szám alatti templomba érkezik.
Szeptember 12-én Szűz Mária neve napján, a nyitott templomok éjszakája rendezvénysorozat keretében, irodalmi est "Mária, Mária mennyei szép rózsa" címmel du. 5-6-ig Gergely Katalin előadásában.
Szeptember 20-án vasárnap Veni Sancte tanévnyitó szentmise 10 órakor.
Szeptember 20-án a Bosnyák téri templomban 18-kor Lőw Gergely és Garaczi Gergely közös újmiséje.
Október 3-án, szombaton 16 órától lesz az idén elsőáldozó gyermekek és családtagjaik első szentgyónása a templomban.
Október 4-én 7:30 óra: háziállatok megáldása a templom előtt. (Szent Ferenc az állatok védőszentje)
Október 4-én a 10 órás szentmisében lesz gyermekek elsőáldozása. Utána kis agapé a parkban.
Október 7-11-ig a Magyarok Nagyasszonya vándorszobor templomunkba érkezik.
Október 8-án Magyarok Nagyasszonya ünnepe. Programok külön plakát szerint.
Október 18-án fél 10 órakor bemutatkoznak a szent Zsófia alapította rend nővérei (Sacra coeur nővérek) majd a 10 órai szentmisén Barat Szent Zsófia ereklyéinek ünnepélyes elhelyezésére kerül sor Dr. Erdő Péter bíboros úr által. Ezt követően szerény agapé, majd fél 12-től kézműves foglalkozás általános iskoláskorú gyermekeknek és családtagjaiknak a plébánián. Ezen a napon, csak 10 órakor lesz szentmise, a 8 órai szentmise elmarad.
Október 23-án, pénteken szalonnasütés (Ady Endre u. - Szűcs István u. sarok) 15 órakor.


Mindenszentek-halottak napja urnatemető látogatási rendje:
Október 31-én szombaton 10 - 18 óráig
November 1-én vasárnap 8 - 18 óráig, majd 18 órakor Lucernárium imádkozása.
November 2-án hétfőn 8 - 12 óráig lesz nyitva a templom. Idén - tűzvédelmi okok miatt - gyertyát és mécsest csak a templom előtti keresztnél gyújthatunk. Oda helyezzük ki a mécses tartó állványt is.
November 7-én, szombaton 19 órakor Filmklub a plébánián.
November 20 - 21. péntek-szombat Adventi lelki napok. Részletek külön plakát szerint.
November 28-án, szombaton Adventi koszorú készítés a pincében 16 órától.
Adventi roráte szentmisék november 30-tól reggel fél 7 órakor kezdődnek.
December 5-én Almási László orgonakoncertje az esti szentmise után kb. 19 órakor templomban.
December 13-án adventi kézműves foglalkozás: Lucanapi búzavetés, kukoricacsuhéból angyal készítés, mézeskalács díszítés a pincében 16 órakor.
December 19-én, szombaton 19-kor A születés c. film vetítése a plébánián.
December 21-én, hétfőn Adventi templomi nagytakarítás délelőtt a mise után.
December 24-én délután pásztorjáték a templomban. 24 órakor éjféli szentmise.


 

 

 
 

Nagyboldogasszony napján az Esztergomi Bazilikában tartott ünnepi szentmise keretében
ERDŐ PÉTER
A RÓMAI SANTA BALBINA CÍMTEPLOM BÍBOROSA,
MAGYARORSZÁG PRÍMÁSA
AZ ESZTERGOM - BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE METROPOLITÁJA ÉS ÉRSEKE

a közel négy évtizedes tevékenysége elismeréséül a Szent Adalbert kitüntetés kisérem fokozatát adományozta

Markóné Bálint Ildikónak,

templomunk közmegbecsülésnek örvendő kántorának.
Az ünnepi szentmiséről és a kitüntetések átadásáról a
Magyar Kurír oldalán olvasható beszámoló. 

 

 

 
 

 

 

 

Zarándokúton a Szűzanyával
Márton Mihály: A Boldogságos Szűz Mária megsokszorozza látogatásait és a kegyelem csodáit hozza létre a lelkekben. A "Magyarok Nagyasszonya" zarándokszobor 1998. január 31-én érkezett Budapestre, ahol elsőként a pestújhelyi Keresztelő Szent János templomot kereste fel, hogy ott kilencnapos buzgó engeszteléssel vegyék körül Őt. Ezalatt megérkezett Franciaországból az utánfutóra épített kis üvegfalú kápolna, a "mammamobil" és már azon vittük tovább a Szűzanya zarándokszobrát az ország megannyi templomába…
Szent II. János Pál 1991-es máriapócsi beszédéből:
Szűz Mária "Boldog a méh, amely téged hordozott" (Lk 11,27). "Áldottabb vagy te minden asszonynál és áldott a te méhednek gyümölcse" (Lk 1,42)! Hányan és hányféle nyelven hirdették már itt az egymást váltó nemzedékekben Lukács Evangéliumának boldogságát? Zarándoklatom a magyar földön most olyan helyre vezetett, ahol ez az evangéliumi jövendölés nemzedékről nemzedékre egészen sajátos módon megvalósult. Ez a boldogság, amelyről egy asszony beszélt a Jézus köré sereglett népből, elsősorban Jézusnak szól: az Anyát csak a Fiúra való tekintettel illeti meg. A Mária-szentélyekben valójában a Fiú az, akit különösképpen dicsőítünk. Az Anya szinte teljes egészében "elrejtőzik" Jézus misztériumában, az isteni titokban, amelyről az apostol a Filippiekhez írt levélben beszél. Amikor a Mária-szentélyeket fölkeressük, azért tesszük, hogy engedelmeskedjünk Jézus szavainak, amelyekkel az asszonynak válaszolt: "Boldogok, akik hallgatják Isten szavát és hűségesek maradnak hozzá" (Lk 11,28). Mi is, e hely zarándokai, azt szeretnénk, ha Szűz Mária lenne anyai "vezetőnk" a hit útján: azon az úton, amely Krisztushoz vezet. A Boldogságos Szűz Mária lelkületével gondolkodjunk el mindennapjaink valóságáról, közösségeink helyzetéről ebben a különleges történelmi pillanatban! Mária, az isteni Fiát karjába ölel? Édesanya járjon közben a nemzet megújulásáért, a társadalom és a családi élet megszilárdulásáért, ami "az emberiség egyik legértékesebb java". Húzzák meg délben a harangokat! Kedves Testvérek! Örömmel és meghatottsággal tölt el, hogy e gyönyörű magyar földön a nyilvánosság előtt elimádkozhatom az Úrangyalát és veletek együtt mondhatom el Máriapócs szentélyében, amelyik mindig fontos szerepet játszott az ország lelki életében. Ez az imádság egyszerű és rövid, de tömör kifejezéseivel magában foglalja üdvösségünk központi titkát. Jól tudjátok, hogy ez az ima olyan sorsdönt? esemény következtében terjedt el az egész világon, amely hazátokhoz kötődik: a keresztények győzelméhez a Nándorfehérvár védelméért folytatott csatában. 1456-ban III. Callixtus pápa rendelte el, hogy a keresztény világban délben húzzák meg a harangokat, s kérjék Isten oltalmát e szép könyörgű imával Máriát tisztelve. Ez a könyörgés adott erőt a keresztényeknek azokban a nehéz időkben, amelyek oly sok veszedelemmel fenyegették mind a vallási, mind a polgári életet. Ennek következtében az Úrangyalát gyorsan elfogadták és bevezették az egész Egyházban, mint a hála és az Istenanya közbenjárásába vetett s mindig megújított bizalom fohászát. Az ima történelmi eredete, a nyugalomra és békére hívó vágya, lényegében bibliai felépítése - hiszen a megtestesülésből kiindulva eljut a húsvéti titokhoz, hogy így megnyíljék a végső feltámadás reményének - mindez a századok távlatában is megőrzi változatlan értékét és érintetlen frissességét. Az Úrangyala ma is nagyon időszerű imádság. Örömmel használom fel ezért az alkalmat, hogy figyelmetekbe ajánljam elimádkozását a megfelelő napszakokban - reggel, délben és este, a mindennapi munka ritmusához igazodva. Kívánom, hogy a megváltás titkairól való elmélkedésben mindegyiktek vigaszt és erőt találjon. Az üdvösségnek ilyen módon felidézett történetét be kell kapcsolnunk mindennapi életünkbe, úgy, hogy azt belülről megvilágítsa és természetfölötti beteljesedése felé irányítsa. A modern városokban a felhőkarcolók magasabbra nyúlnak, mint a templomtornyok, a forgalom zaja gyakran elnyomja a harangok zúgását, s a munkaidő általában nem alkalmazkodik életünk természetes ritmusához. Mindez megnehezíti az áhítat e hagyományos módjának gyakorlását. Fontos ezért, hogy fölébe emelkedjünk a modern világ körülményeinek, és meg tudjuk őrizni lelkünk belső életének kifejezési formáit. Nagyra kell értékelnünk azt a gazdag üzenetet, amelyet az Úrangyala hirdet számunkra, hogy ezáltal is erősítsük keresztény elkötelezettségünket, s igent mondhassunk Annak üdvözítő tervére, aki "testté lett és közöttünk lakozott". (1991. aug. 18.)
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát…
Szent II. János Pál 1996-os beszédéből:
Kedves Testvéreim! A keresztény hit rendkívüli kincs, és az Evangélium arra szólít fel, hogy ennek mindent alá kell rendelni (vö. Mt 13,44). Arra kötelez benneteket is, hogy a társadalom kovásza legyetek, és ily módon váljatok a reménység építőivé. Kiemelten szeretnék a fiatalokhoz szólni, akikkel ittlétem alatt nem tudtam külön találkozni, de akiket örömmel láttam az ünnepi alkalmak során. Az immár küszöbön álló harmadik évezred veletek kezdődik. Ti vagytok nemzetetek reménysége! Ezért tiétek a feladat is, hogy új életerőt adjatok történelmének. Örökségetek nem könnyű, de Isten segítségével képesek vagytok annak megfelelni. Ne csüggedjetek, hanem kövessétek az igazság és a hit útját! Fogadjátok el a rátok váró kihívásokat! Legyetek egy olyan új világ építői, amely azoknak az értékeknek alapjára támaszkodik, amelyek Szent István király tetteit ihlették. Legyetek biztosak benne, hogy Isten, a történelem Ura, segíteni fog nektek, hogy mindenki javára töltsétek be küldetésteket. A megváltó Krisztus, életetek középpontja, veletek van! Segítsen benneteket a Magyarok Nagyasszonya, Szent László király, a kassai szent vértanúk és az összes magyar szent közbenjárása, bátorítson Isten szolgája, Apor Vilmos püspök felemel? és bátor példája! * (A püspöki karhoz szólva Szentatyánk kifejtette, hogy Magyarországnak csak úgy lesz jövője, ha a családok az élet szolgálatában állnak, s az iskolákban az ország keresztény hagyományainak tiszteletére nevelik a fiatalokat. A bűnt és a hűtlenséget el kell ítélni, de gyakorolni kell a bűnös iránti testvéri szeretetet!) Mindannyiatok hivatása és feladata az, hogy a rátok bízott népet az "új ég és új föld" felé vezessétek, amiről Isten szól (vö. Jel 21,1; 2Pt 3,13). Legyetek szilárdak ebben a hivatásban, legyetek Isten Evangéliumának bátor szolgái honfitársaitok számára, akiknek ősei századokon át védték a keresztény Európát anélkül, hogy valaha is elveszítették volna a reménységet. Szilárdan megőrizve ezeket a tanbeli és erkölcsi alapelveket, hozzájárulhattok ahhoz, hogy a magyar nemzet megőrizze és továbbfejlessze keresztény örökségét. A több mint ezeréves történelem során felhalmozott értékek olyan örökséget képeznek, amelyet elsősorban a magyaroknak kell megőrizniük! Ha ők maguk nem teszik, ki teszi meg helyettük? (Beszéde után a Szentatya a püspökökkel együtt megújította Szent István országfelajánlását, aki népünk jövőjét Isten Szent Anyjának oltalmába helyezte.) (1996. szept. 6.)
Jöjj, Szeretet Lelke! Jöjj, Szeretet Lelke, töltsd be az egész világot, érintsd meg szívünket! Szentlélek Istenünk, gyújts szent tüzet bennünk, hogy áldva dicsőítsünk. Felkelt Dávid házának fénylő ékessége, a szépséges szűz virág! A te születésedre várt a teremtett világ és az egész mennyország, Atyának leánya, Fiúnak Anyja, Szentlélek arája! Áldott légy, Sz?z Mária, téged köszöntenek az égi seregek. Illatozz, Isten kegyelméb?l fakadt mennyei szép rózsa, Atyának leánya, Fiúnak Anyja, Szentlélek arája! 


 

 

 

 
 

 

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye közleménye


Nyilvános istentiszteletek az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében.

 

2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben Főegyházmegyénk egész területén.

Ennek során gondosan tartsuk meg a mindenkori állami előírásokat!

A szertartások során ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők között másfél méter távolságot tartsunk. Fertőtlenítsük a kilincseket, helyezzünk el kézfertőtlenítőt a bejárat közelében. Kérjük a paptestvéreket és a liturgiában segédkezőket, hogy a szentmise előtt és után fertőtlenítsék kezüket. Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk (vagy kendő) használatára.

A szenteltvíztartók továbbra is üresen maradnak, a szentáldozás kizárólag kézbe adással történik.

Perselyezés, adománygyűjtés a mise végén történjen.

További intézkedésig Főegyházmegyénkben fennmarad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés, valamint a több gyónónak egyéni bűnvallomás nélkül adható általános szentségi feloldozás lehetősége. Aki azonban így feloldozásban részesül, az később, a legközelebbi egyéni gyónás során tartozik bűneit megvallani.

Ezek a felmentések és óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.

Ahol van rá lehetőség, folytassuk a szentmisék online közvetítését. Ez a fajta kapcsolattartás a hívő közösség tagjaival a járványügyi helyzet remélt javulásával úgy is folytatható, hogy egyes szentmisék helyett más vallási tartalmakat közvetítünk.

A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé, így közösségi alkalmakat csak a járványügyi szabályok megtartásával szervezzünk.

Kérjük a Szentlélek Úristen elevenítő erejét plébániáink és egész egyházmegyénk számára!

Esztergom, 2020. május 16.

Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

 


 

 

 
 

 

Kedves Testvérek, szeretett Pestújhelyi Hívek!

 

Nagy örömöt oszthatunk meg végre!
Május 18-ától, hétfőtől visszaáll a szokásos miserend!
Hétfő-Kedd-Szerda reggel 8,
Cstörtök 18.30,
Péntek 7,
Szombat 18,
Vasárnap 8 és 10 óra
Ezennel meghívom Önt és Kedves Családját, május 24, vasárnap 10 órára, ahol együtt adunk hálát a koronavírus-járvány csökkenéséért, s megköszönjk Isten és az Égiek segítségét, Barat Szent Zsófia emléknapján.

Ezen alkalommal először lehet a Szent Szív nővérek alapítóanyjának ereklyéje előtt fohászkodni. A délelőtt oltárra helyezett ereklyével a szentmisék végén áldást adunk a Kedves jelenlevőkre.


Szeretettel Tamás atya

 


 

 

 

 

 

 
 

 

ÚJ Gitáros Közösség alakulNagy terveink vannak. ősztől egy új közösséget hozunk létre, a kortársaidból.
A közösségünkben Te is énekelhetnél, illetve, ha tudsz, zenélhetnél (gitár, hegedű, fuvola, furulya…).
Két heti rendszerességgel lesz énekpróba, ill. közösségi együttlét, havonként egyszer gitáros szentmisén szolgálunk.
Ám az előkészületeket, már most elkezdődnek elsősorban a zenészekkel-

Alakuló megbeszélés időpontja 2020. május 29-e 18 óra, a plébánián, melyre Téged is szeretettel várunk.

Tamás atya.

 

.


 

 

 

 

 

 
 

Tisztelt Tamás atya!A Kérésem az lenne, hogy figyelmeztessétek a többi Hívőt is,
hogy NE OSSZÁK MEG! -
-Megosztás gombot senki ne nyomja meg!, mert akkor kikerül a nyilvános Youtubra!...
és az nem Kívánatos! .... nézni persze lehet.

Szeretettel Rippel Endre

Kedves Testvérek!

Fogadjátok szeretettel a húsvéti felkészülés idejére szánt epizódokat!

A boldogság hegye I.
https://www.youtube.com/watch?v=K1k1BX35U1w&feature=emb_err_watch_on_yt


A boldogság hegye II.
https://www.youtube.com/watch?v=db_ItATpsVk&feature=emb_err_watch_on_yt


A Júdeai Sivatag, Irgalmas szamaritánus fogadója
https://www.youtube.com/watch?v=4SmYcrael7o&feature=emb_err_watch_on_yt


Virágvasárnap Jeruzsálem
https://www.youtube.com/watch?v=rmwxZIyJdAM&feature=emb_err_watch_on_yt


A Gecsemáné kert
https://www.youtube.com/watch?v=ZaBuncskros&feature=emb_err_watch_on_yt


Szent Páter Jeruzsáleme
https://www.youtube.com/watch?v=MDlznAMk3aE&feature=emb_err_watch_on_yt


Az utolsó vacsora terme.
https://www.youtube.com/watch?v=P4oifWRCUsg&feature=emb_err_watch_on_y
t

 

Jézus Feltámadása Jeruzsálem.

https://www.youtube.com/watch?v=lMzvh3tjDMo&feature=emb_err_watch_on_yt 

 

 

 

 
 


Kedves gyászoló testvér!


Az irgalmasság testi cselekedete a halottakat eltemetni; az irgalmasság lelki cselekedete az élőkért és holtakért imádkozni. - Ezért méltóképpen imádkozzunk együtt, elhunyt szeretteinkért.
Az urnatemető látogatható:
- vasárnap: 9 órától 11óraig
A virágok elhelyezése, hogy méltó módon emlékezzünk eltávozott testvéreinkre, egy középponti, díszes vázába történik, így minden elhunytról megemlékezhetünk. Az edény méretét vegyük figyelembe. Az itt elhelyezett virágokat rendben tartjuk, az elvirágzottakat eltávolítjuk. Ezen felül, a gyászszertartást követően a friss virágokat egy napig tároljuk, utána valamelyik oltárt díszítjük vele.
Teamécseseket csak a tartóra kihelyezve gyújthatunk, egységes mécsesért adott adományt a kitett becsületkasszába kérjük helyezni.
Ezennel kérünk minden hozzátartozót, akinek saját virágvázája, mű-, vagy selyemvirága, koszorúja van kihelyezve, azt szíveskedjék hazavinni, mert azokat haladéktalanul eltávolitjuk.

Tisztelettel és imával, Tamás atya, a templom felelős lelkipásztora.