Ünnepi miserend, liturgiák


December
24. csütörtök:
15 órakor templomnyitás, szabadtéri betlehem
megáldása, közös éneklés, imádság, Betlehemi békeláng osztása.
18 órakor vigília szentmise.

25 péntek: karácsony, Jézus Krisztus születésének ünnepe,
8 és 10 órakor ünnepi szentmise.

26. szombat: Szent István vértanú ünnepe,
10 órakor ünnepi szentmise.

27. vasárnap: Szent család ünnepe
8 és 10 órakor szentmise, családok megáldása.

28-29-30. hétfő-kedd-szerda:
8 órakor szentmise, utána közös ima, készülés Szűz Mária Isten anyja ünnepére.

31. csütörtök:
18 órakor szentmise, év végi hálaadás, Te Deum.

2021. január
1. péntek: Szűz Mária, Isten anyja főünnep,
8 és 10 órakor ünnepi szentmise. 10-es mise után közös imádság, zenés áhítat, orgonajátékkal.

2. szombat:
18 órakor szentmise.
3. vasárnap:
8 és 10 órakor szentmise.

4-5. hétfő-kedd:
8 órakor szentmise.

6. szerda: Vízkereszt, Urunk megjelenése,
délelőtt 8 órakor és este 18 órakor szentmise.

7. csütörtök:
18.30-kor szentmise, szentségimádás.

8. péntek:
7 órakor szentmise.
 


 

 

 

 
 

 

Kedves Testvérek!

Mit lehet tenni este 8 után, bezártan? Például imádkozni, elmélkedni. Lelkünket erősíteni. Most nem működnek a plébániai közösségek, nem jöhetünk össze a szokott módon. Ezért minden napra küldök egy-egy erősítő gondolatot, karácsonyig.

Fogadjátok szeretettel: Horváth Zoltán atya Újpesti Főplébánia

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

1. - November 11, Szent Márton püspök emléknapja

Idézet Dániel próféta könyvéből: (Dán 1.12-15)

"Csak tíz napig tégy próbát szolgáiddal! Adass nekünk főzeléket ételül és vizet italul!

Akkor vedd szemügyre a mi arcunkat meg a királyi ételekből táplálkozó ifjak arcát. Aztán tégy úgy szolgáiddal, ahogyan jónak látod!>

Hallgatott is a tanácsukra és tíz napig próbára tette őket.

Tíz nap múlva külsejükben csinosabbnak és jobban tápláltaknak látszottak, mint a többi ifjak, akik királyi ételeket ettek.”

A három ifjút Dániel próféta könyvében 10 napi próbának tették ki. 10 nap után szebbek, egészségesebbek voltak, mint a böjt nélkül élők.

Számunkra most 30 nap visszafogottság következik (egyelőre), egyfajta böjt. Több fajta tevékenységünkről, szokásunkról való nem éppen önkéntes lemondás: a kormányrendelet és következményei életünkben.

Éppen Szent Márton püspök napján van a kezdete.

A 18. században Bod Péter így írt az adventről: „Így neveztetnek a mostani rendtartás szerint a karácson előtt való négy hetek. Régen voltanak hat hetek a Szent Márton napjától fogva, aholott kezdi most is a görög ekklezsia a maga böjtit.”

Sok leírásban olvasható, hogy advent mai 4 hetes kialakulása előtt sokáig Szent Márton napjától, 6 héten át készültek a karácsonyra. A karácsony előtti időszak azonban kicsit más volt, mint a nagyböjt szent 40 napja.

December 24-e napját, de egész adventet is úgy nevezték: ieiunum gaudiosum, azaz az örvendező böjt. A böjt napjai, amikor nem ettek egész nap semmit, és napnyugta után vettek magukhoz kis erősítőt, persze hús és tej, tojás ételek nélkül.

Hananja, Azarja és Misael, a 3 ifjú szebb, és lelkileg is erősebb lett böjtje után.

Lehet számunkra ez a karácsonyig hátralevő időszak a lelki megerősödés ideje? Szebbnek, erősebbe látszódjunk, és valóban azok is legyünk?

Lemondunk több mindenről, mert nem lesz alkalmunk, lehetőségünk rá. De legyen ez a lemondás: ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

Tarts velem a karácsonyig tartó időben, keressünk az örvendező böjt napjaiban, minden napra egy kis erősítőt, testnek, léleknek!

A mai nap bevezető a böjthöz. Szent Márton püspököt, a nagy böjtölőt hívjuk segítségül egy zarándok imával:

Szent Márton, mi jövünk Hozzád.

Isten szolgája, Krisztus apostola,

Az ő evangéliumának tanúja és templomának pásztora,

Imádkozunk Hozzád:

Te, aki megjelentél Isten színe előtt a magányos esték

Nagy csöndjében,

Add meg nekünk, hogy hozzá hű maradjunk

Hitben és imádságban.

Keresztény, aki odaadtad kabátod felét egy koldusnak,

Segíts nekünk megosztani testvéreinkkel!

Réteken és erdőkön keresztül, szembeszálltál

Az Ördöggel és eltiportad bálványait,

Őrködj felettünk és védj meg minket a bajtól.

Életed végéig nem utasítottad vissza a napok

És a munkák terhét,

Segíts nekünk követni az Atya akaratát!

A dicsőséges Mennyekben, Isten országában

Élvezed nyugalmad,

Ültesd szívünkbe a vágyat,

Hogy kövessünk Téged

És melletted megismerjük

Az Örökkévalóság boldogságát! Ámen!

Feladat a holnapi napra:

Az Úr angyala másodszor is megjelent Illésnek, megérintette és azt mondta: "Kelj föl és egyél! Különben túl hosszú lesz neked az út."
Fölkelt, evett, ivott, aztán negyven nap és negyven éjjel vándorolt ennek az ételnek az erejéből, egészen az Isten hegyéig, a Hórebig. (1 Kir 19, 7-8)

Vedd számba a holnapi étkezéseidet. Elég táplálékot, elég vitamindús ételt (C, D3) eszel, hogyha elkapnád a vírust, ez elégséges lenne? Örömmel étkezzél.

 

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt napjai!

2. November 12.

„Arról nem is szólok, hogy önmagaddal is nekem tartozol. Bizony, így van ez, testvér! Szeretném, ha örömömre szolgálnál az Úrban. Teljesítsd hát szívem vágyát Krisztusban!” A mai olvasmány utolsó 3 mondata ez Pál apostolnak Filemonhoz írt rövid leveléből (Filem 19,20).

Lehet-e kétszer ugyanabba a folyóba belépni? Nem. A mostani korlátozások sem ugyanazok, mint a tavasszal, és nem is szeretnénk ott folytatni, ahol abbamaradt.

Onezimusz a rabszolga megszökik urától Filemontól. Plébániánkon több embernek is megfordult a fejében, el lehetne-e szökni, a szokásos kési esti imádságokra, szentségimádásokra este 8 után?

Pál apostol aztán fenekestül felforgatja a szökött rabszolga és urának életét. A kor törvényeivel teljesen ellenkezőleg: minden vissza, ugyanoda, ugyanabba a kapcsolatba, ahol abbahagyták, de egészen másképpen! Főnök és beosztott, parancsadó és munkavégző, de már nem, mint úr és rabszolga, hanem mint két testvér.

Tavasszal, a karantén ideje alatt, azt a címet adtam az elmélkedéseknek: remény és vigasztalás. Ma már ezt kevésnek érzem. Nem túlélni akarjuk a vírust, hanem megerősödni! Örömmel tekinteni a jövő felé! Nem a tavaszi, folytatása, nem beletörődés, hogy lehet még egy harmadik hullám is, vagy más hasonló vírusok, betegségek, katasztrófák a jövőben!

Szolgáljunk Pál apostol örömére az Úrnak mi is! Testvérként tekintve egymásra.

Filemon egykoron örülhetett annak, hogy Isten irgalmat gyakorolt vele, amikor elvezette a keresztény hitre. Örülnie kell annak is, hogy egy rabszolgája is megkapta ezt a kegyelmet. Örömében el kell felejtenie az anyagi károkat, annál is inkább, mert az apostol térítette meg őt, így új életével Pálnak adósa.

A mai este azért imádkozzam, hogy az este 8 utáni otthon töltött idő, az otthoni csend sokak számára hozza el a Krisztushoz vezető utat! És azért is, hogy testvérként tudjak tekinteni mindazokra, akik már meghívást kaptak egyházunkba. Ha legközelebb találkozom velük, mint testvérre tekintsek elsősorban.

Uram, Jézusom!

Köszönöm, hogy testvéreddé és gyermekeddé fogadtál bennünket. Bátoríts minket, hogy valóban a testvért lássuk a másikban, és testvérként is tudjunk élni egymással.

Töltsd meg a szívünket hálával, és taníts meg minket másoknak is vinni ezt a jó hírt, erről a nagy lehetőségről, a testvéri szeretetről beszélni. Taníts meg minket, hogy eljussunk oda, hogy a másik üdvössége érdekében nem élünk vissza a jogainkkal. Segíts, hogy készek legyünk bármiről lemondani azért, hogy mindenképpen megnyerjük felebarátunkat.

Add, hogy készek legyünk mindent abbahagyni, ami nem a mi dolgunk, és ami nem kedves neked. Adj nekünk bátorságot a neked való engedelmességhez.
Kérünk, segíts folytatni ezt az imádságot az otthoni csendünkben is. Ámen!

Feladat a holnapi napra:

„Én Dániel, megértettem a szent könyvekből, hogy annyi évnek kell elmúlnia, amennyit az Úr Jeremiás próféta által előre megmondott, vagyis hogy Jeruzsálem pusztulása hetven évig tart. - Istenhez, az Úrhoz fordultam, s böjtölve, szőrzsákban és hamuban buzgón imádkoztam és esdekeltem hozzá. …..

De te, Urunk és Istenünk, irgalmas vagy és megbocsátasz, bár lázadoztunk ellened.”

Dán 9,2,3, 9

Imádkozz azért, ha valamit megértesz a Bibliából, ha úgy érzed, ez neked szólt, ez erősítéssel, örömmel töltse el szívedet!

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

3. November 13.

„Igen örültem, hogy olyanokat találtam köztetek, akik az igazság útján járnak, amint az Atya parancsolta nekünk. Most arra kérlek titeket, a közösség tagjait, hogy szeressük egymást. Ezzel nem új parancsot írok nektek, hanem azt, amit már kezdetben kaptunk.” (2 Jn 4-6)

A mai szentlecke első mondatait választottam erősítő, örvendező gondolatként.

Szent János apostol nagyon egyszerű dolgot állít a középpontba: a szeretet. Szeressétek egymást, ismétli leveleiben. Isten a szeretet, annyiszor mondja, hogy valóban erősítő, éltető erő az életében, vérévé válik.

A szeretetszolgálat a vallásos ember egyik fő feladata. Amint a böjt az imával és az alamizsnával együtt adja meg vallásunk lényegi gyakorlatát: az Istennel szemben tanúsított alázatunk, reményünk, és szeretetünk e három cselekedettel mérhető a legjobban. És nem csak a böjt jelent lemondást, hanem az alamizsna, a jócselekedetek is. Hiszed, hogy igazak Jézus szavai? Nagyobb boldogság adni, mint kapni!

Szentatyánk Ferenc pápa mondja: „Imádkozzunk az Úrhoz, hogy a szeretetben való zarándoklatunk soha, de soha ne váljon elvont szeretetté. Mindig legyen konkrét, az irgalmasság cselekedeteiben megnyilvánuló szeretet, ami tapintja a megtestesült Krisztus testét.”

XVI. Benedek pápa pedig azt írja „Deus Caritas est” enciklikájában:

„ A szeretetszolgálat az Egyház számára nem valamiféle jótékonyság, amit másokra is rá lehetne bízni, hanem a lényeghez tartozik, tulajdon lényegének mellőzhetetlen kifejezése.”

Tehát ha jó szívvel szeretett adok, az viszont erősít engem lelkiekben. Az igazi, örömteli böjt lényege, amikor nincs sanyarú képem, és a felszabaduló pénzt, időt, energiát, ételt jótékony célra tudom fordítani.

Uram, Jézusom!

Add, hogy Isten népe Magyarországon arról legyen ismert, sőt híres, hogy egymást szereti, tiszteli, értékeli, megbecsüli, támogatja. Segíts, hogy ebben én is megtaláljam a helyemet, és örömet leljek a szeretetcselekedetek hétköznapi megélésében. Ámen!

Feladat a holnapi napra:

A te Istened negyven éven át vezetett a pusztában, hogy megalázzon, próbára tegyen, megvizsgálja szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait vagy sem.
Megalázott és hagyta, hogy éhezz, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél és atyáid sem ismertek, hogy megtudd: nemcsak kenyérrel él az ember, sokkal inkább azzal él az ember, ami az Úr szájából jön. Ismerd el szívedben, hogy az Úr, a te Istened úgy nevelt, ahogy az ember a fiát neveli. (Mtörv 8,2-5)

Gondold végig, életed melyik eddigi nehézsége vált a hasznodra, életed mely próbatételét köszönöd meg az Úrnak, hogy ezekkel is megtartott a jó úton!

Tisztelt Mindenki! Miseközvetítés lesz vasárnaponként!

Természetesen minden hívőt várunk a templomba, valamelyik szentmisére. Minden szentmise meg lesz tartva! Mind hétköznap, mind vasárnap. (Betegek, vírusosak ne jöjjenek, akinek fertőző családtagja van az se jöjjön!)

Most vasárnap azonban elsőáldozás lesz a 9 órai szentmisén. Sok nagyszülő, keresztszülő, rokon nem tud eljönni. Ezért úgy döntöttünk, hogy közvetítjük a vasárnap 9 órai szentmisét!

És utána, a következő vasárnapok 9 órai szentmiséjét is szeretnénk közvetíteni!

Egy kérés van most vasárnapra: az elsőáldozási nagyobb létszám miatt, aki teheti, inkább a szombat esti, a vasárnap 11 órai, vagy a vasárnap esti 6 órai szentmisét válassza. Természetesen ministránsokat, aki tud jönni, várjuk a 9 órai misére…. A további vasárnapokon a szokott rend szerint várunk mindenkit.

A most vasárnapi 9 órai szentmise belépési linkje:

https://youtu.be/PuM_txFTHiA

Természetesen nem csak élőben tekinthető meg a szentmise, később is visszanézhető!

Horváth Zoltán s/s plébános

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

4. November 14.

Helyesen teszed mindazt, amit a testvéreinkkel, főleg az úton levőkkel cselekszel. Ezek dicsérték szeretetedet a hívek közössége előtt. (3Jn 5-6)

Ma János apostol rövidke 3. leveléből olvastunk.

Az örvendező böjt gyümölcse az igazi szeretet. Pont ma jelnet meg a felhívás Újpest honlapján, nem lesz adventi vásár, de lesz ajándékgyár, hamarosan nyit. És vigyük az adományokat. És ilyenkor év végén sok embernek megnyílik a szíve. Sokszor talán az egész évi lelki hanyagság megnyugtatása az adományozás. Természetesen a templomban is lesz tartós élelmiszergyűjtés, adakozás a szegények karácsonyára, de addig például karitász gyűjtés Szent Erzsébet napjakor.

Egykoron Gájusz és társai gondoskodtak azokról, akik az Úr nevéért keltek útra, ma viszont sokan azért nem mernek vállalkozni például katolikus hitoktatónak, mert a keresetük jóval a magyar átlag alatti, ezért félő, hogy családjukkal együtt nélkülözni kényszerülnének. Hagyott itt bennünket ezért már több hitoktatónk. Igen, az evangélium terjesztéséhez bizonyos anyagi feltételek is szükségesek, melyeket a keresztény híveknek kellene előteremteniük.

János apostol korában az igehirdetők támogatása fontos szerepet játszott abban, hogy elterjedt az evangélium, és kialakulhatott az egyház belső rendje.

Mi nem fogunk olyan reklámot csinálni, mint a Mikulásgyár, vagy az újpesti Ajándékgyár, vagy Cseriti. És nem csak karácsonyra akarunk jótékonykodni.

Különösen gondolj arra, hogy az elmúlt fél évben 30-40 %-al kevesebb hívő jár templomba, sokan félnek, sokan közömbössé lettek a sok negatív hír hallatára. De a templom világítása, a kántor, a sekrestyés fizetése kevesebb hívővel is ugyanakkora.

Ha a kevesebb ember miatt félig van a kuka a plébánián, attól ugyanannyi a szemétdíj. És lehetne folytatni a sort.

„Ismertetjük veletek, testvérek, Isten kegyelmét, amellyel elárasztotta Macedónia egyházait. A nehézségek és a súlyos megpróbáltatások ellenére túláradó örömükből és nyomasztó szegénységükből bőséges adakozás fakadt. Tanúskodom mellettük, hogy erejükhöz mérten, sőt erejükön felül is önként adakoztak.” (2Kor 8,1-3)

Aki ad, az éppúgy, vagy még jobban köszönetet mond érte Istennek, mint aki kap, mert tudhatja, hogy nagylelkűsége is kegyelem, az Istentől származó szeretet gyümölcse!

Nagy közös ügyünk kell, hogy legyen az evangélium terjesztése, és mindegyikünk felelőssége, hogy mi lesz a válaszunk Urunk, Jézusnak a mai evangélium végén feltett kérdésére: „Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”

Uram, Jézusom!

Nem szeretném világgá kürtölni, mikor adományozok, mikor segítek bárkinek is, pénzzel, szolgálattal. Ha sikerül segítenem, az megnyugvással, békével tölt el.

Uram, jól tudom, sok kegyelmet, amellyel elhalmoztál nem olyan ajándékként kaptam, amellyel magamba kell zárkóznom, hanem azért kaptam, hogy gyümölcsöztessem. És az így megért gyümölcs pedig örvendezéssel töltsön el. Ámen!

Feladata holnapi napra

Mert, ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nemcsak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.
Ha tehát kitartotok a jótékonykodásban, Istent magasztalják érte, mivel készségesen vallomást tettetek Krisztus evangéliumáról, és bőkezűségetekkel kifejezésre juttattátok a velük és a többiekkel való közösséget. Imádkoznak is majd értetek, és vágyódnak utánatok abban a tudatban, hogy Isten kegyelme bőségesen kiáradt rátok. (2Kor 9,12-14)

Ma azért böjtölj, hogy örömteli szívvel találd meg, mivel tudnád segíteni templomodat, egyházadat, az plébániád szolgálattevőit. És majdan a segítés töltse be szíved örömmel.

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

5. November 15.

Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja. Férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg karját nyújtja. Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az istenfélő asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok keze munkájáért, és a városkapuknál dicsérjétek tetteit.

(Péld 31,10-13.19-20.30-31) A mai olvasmányból idézek.

Nagyobb boldogság adni, mint kapni! Így olvashatjuk az Apostolok Cselekedeteiben Jézus szavait. (Apcsel 20.35) Ennek a mondásnak a fordítottját keresem a mai napon.

Segítsem hozzá a másikat, hogy nekem tudjon segíteni, hogy rajtam tudjon alkotó módon munkálkodni. Mutassam meg neki sebeimet és vágyaimat, hogy meg tudjon ajándékozni engem!

Megdicsérem a másikat munkájáért. Hányszor feledkezünk el erről? A hála és a köszönet mindennapos kell legyen életünkben.

Nehéz a megoldás. De ha mindig úgy imádkozom, úgy böjtölök, hogy bezárkózom, és mások nem vesznek észre belőle semmit, nagy baj. Persze nem kell kérkedni vele, és sokszor tényleg be kell zárkóznom szobámba, ahol csak Mennyei Atyám lát a rejtekben. Jézusnak ezen mondása a farizeusok külsőséges vallásossága ellen szólt.

A legtöbb alkalommal viszont tanúságtevő módon kell viselkednem, és ha jót látok magam körül, meg is kell dicsérnem. Lehet, hogy hosszú ideig, talán évekig is kell adnom a dicséretet, főleg, ha már rossz szokás alakult ki egy családban, munkatársként, vagy akár házassági kapcsolatban.

Pedig milyen jó érzés az, amikor engem dicsérnek meg, és a dicsérettel meg is erősítenek: nem volt hiába való a munkám, a lemondásom, a böjtöm, az imám. Jól jegyezd meg! Ha megdicsérsz valakit, attól te is boldogabbá válsz.

Az örömmel végzett szeretet imáját idézem most Anna Dengel XX. századi orvosmissziós nővértől:

„Ha igazán szeretsz, találékony vagy.
Ha szeretsz, próbálsz tapasztalatokat gyűjteni, és minden érdekel.
Ha igazán szeretsz, türelmes vagy és hosszan tűrő.
Ha szeretsz, alkalmazkodsz.
Ha szeretsz, adni akarsz, fáradhatatlanul, önzetlenül és nagyvonalúan.
Ha szeretsz, a szolgálatot keresed és nemcsak a munkát.
Az ember nem kíméli önmagát, amikor szeret….”

Adja az Úr, hogy így legyen! – Ámen!

Feladat a holnapi napra:

„Vágysz megértésre? Próbálj megérteni másokat! Vágysz dicséretre? Dicsérj meg másokat (...)! Vágysz kedvességre? Légy kedves!” (Böjte Csaba testvér)

Nem is kell hozzá kommentár, ma eszerint cselekedj!

 


Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

6. November 16, hétfő.

„Tudok tetteidről, fáradozásaidról és kitartásodról. Állhatatos is vagy: szenvedtél értem, és nem fáradtál bele. De van egy kifogásom ellened. Elhagytad első szeretetedet.” (Jel 2,2a;3-4)

A mai szentlecke végéről való ez a négy mondat. Elhagytad első szeretetedet.

Ez lehet az első boldog döntésünkre való utalás, de lehet szeretetünknek a legeleje is. Arról is lehet szó, hogy Jézus az első, akit szeretünk, és minden más, és mindenki csak őutána következhet. Mindannyian tudjuk, és átéltük már, mi mindenre képes egy ember igaz szeretetből. Az ilyen szeretet egy belső motor, amely a legnagyobb aktivitásra képesít és serkent bennünket.

Ha ilyen szeret ég bennünk, akkor a böjt az élet nehéz kihívásai nem negatív előjelűek. Az ilyen szeretet lemondásra, áldozatra is kész, hogyha erre szükség van. Szent Ágoston azt mondja” Szeresd az Istent, és tégy azt, amit akarsz!” Vagyis ekkor úgy is azt teszed, amit Jézus akarna. Ekkor ég bennünk krisztuskövetőkben egy titokzatos belső tűz, amely megkülönböztet minden más embertől. Ekkor olyan lesz a szemem, amely evangéliumnak, örömhírnek látja a teremtett és megváltott világot. És a böjt, a lemondás, a kihívás ezért jó eszköz arra, hogy amikor megfakulni látszik ez az első szeretet, akkor újból friss erőre kapjak. Miért? Mert a szokás hatalma, a mindennapi tevékenység, foglalatosság sokszor elfedi, hogy tulajdonképpen odaadó szeretet nélkül tesszük dolgunkat. Mert szeretet nélkül is lehet sokféle szépnek, jónak látszó dolgot tenni. De ennél nagyobb tragédiája a keresztény életnek nem is lehetne.

Egy házasságban rettentően rossz dolog a kihűlt szerelem. Vallásosságunkban, iszonyatosan bántó Jézussal való kiüresedő életünk.

Uram, Jézus!

Tudom, hogy az első és legnagyobb parancsolat az, hogy szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből és minden erődből! Ha Istent így szeretem, ez majd eligazít a világban. Ezért imádkozom, böjtölök, hogy megszabaduljak a sok feleslegesen rám rakódott fáradozástól, munkáról. Ha igazán szeretek valakit, akkor igazán boldog vagyok, hogyha valami áldozatot, szolgálatot hozhatok érte.

Uram, Jézus! Adj jeleket, milyen áldozat, lemondás tesz szabaddá, milyen szolgálat teszi vidámmá szívemet. Ámen!

Feladat a holnapi napra:

Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. (1Kor 10.23-24)

Keressem azt az egy dolgot életemben, ami leginkább megkötöz, amit megszokásból, rutinból, de tulajdonképpen örvendező lélek nélkül teszek. Kutassam, hogy miként tudnék szeretet, életet vinni bele.

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

7. November 17.

A mai szentleckéből (Jel 3,1-6.14-22), három mondatot választottam ki:

„Ébredj fel, és önts erőt a többiekbe is. …. A győztest fehér ruhába öltöztetik. …. Buzdulj fel, és tarts bűnbánatot! Nézd, az ajtóban állok, és kopogtatok. Aki meghallja szavamat, és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, és vele étkezem, ő meg velem.”

A Jelenések könyve szerzőjének és kortársainak sokat kellett szenvednie. Üldözték őket, mint keresztényeket. Szegények voltak, sokat éheztek. Sokféle gyógyíthatatlan betegség gyötörte őket. Mi tettek? Élték az evangéliumot. A bűnbánat tartás az ima, és a böjt, az eucharisztia megünneplésében csúcsosodik ki a számukra. Akárhol is van, akármilyen gondok szorongatják is őket, ők már szívükben a Báránnyal, Urukkal, Jézussal ott ülnek az örök asztalnál. Számukra a vallásos böjt nem összeszorított fogakkal végigcsinált aszketikus gyakorlat, hanem a szív és a lélek tisztaságának igazi öröme. Ennek jelképe lesz a fehér ruhába öltöztetés: győzelem a halálon és az elmúláson, diadal az emberi gyengeségeken.

Épp ezért vallásosságunk gyengéje manapság nem a sok téves tanítás, a keleti misztika térhódítása, hanem a langyosság. Azok a keresztények, akiknek szíve nem nyit ajtót Jézus előtt, akik eltávolodtak az igazi forrástól. A szentmise csúcs és forrás, ahol a földi dicsőítés bekacsolódik az égi liturgiába. A szívből jövő ünneplés, a legnagyobb keresztény feladat is egyben. Igazi földi ünnepre készülök: akár karácsony, húsvét, névnap, születésnap, vagy bármi is legyen az, ki kell emelkednem a világ pesszimista visszahúzó erőiből, és emberi testem gyengeségeiből. Valódi találkozást remélni és várni üdvözítőmmel.

Uram, Jézusom!

A legtöbb alkalommal úgy várok a szentmisétől, az imától eredményt, hogy nem is tettem bele az én részemet. Kérlek, ha lelkem ellaposodott, érdektelen, önts bele erőt, adj igaz felbuzdulást, lelkesedést. Segíts, hogy egy régi szép veled való találkozás emléke, újból fellelkesítsen. Kopogj be szívem ajtaján, jelezz, és figyelmeztess, ha lelkesedésem fogyna, ébrenlétem lankadna. Maradj velem Uram!

Feladat a holnapi napra:

Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, és menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat. (Mt 5,23-24)

Bűnbánat, böjt, ima, alamizsna. Jézussal akarsz találkozni, de elfeledkezel ezekről, pedig nyomokban mindegyik ott van a liturgiában. Ma csak egy másodperc szünet a gyónom a mindenható Istennek imában…. Igaz, ma már jelképes csak például az egy óra szentségi böjt. A legközelebbi szentmisére készülj igaz bűnbánattal, útközben imádkozd meg a találkozást Uraddal. Tarts, ne csak egy óra, hanem, ha lehet, hosszabb igaz böjtöt. Zsebedben legyen kis alamizsna, adomány az egyház, a szegények javára. A templomkapuban állj meg egy pillanatra, ez a lélek kopogása. A tested van csak itt, vagy már a lelked is? Ha igen, nyiss ajtót. Jézus vár.

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

9. November 19, csütörtök. Árpád-házi Szent Erzsébet

Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? (Lk 6,32)

Szent Erzsébet a segítő szeretet szentje.

A mai evangélium szavai szerint az ellenségszeretetben önmagunkon kell győzedelmeskednünk: azon az ösztönös és jogosnak tűnő, kielégülést kereső hajlamon, hogy bosszút állunk a minket ért sérelemért. Szent Erzsébet nem önszántából hagyta el Wartburg várát. De nem állta bosszút. Számunkra sem önkéntes minden lemondás: az esti 8 órai zárás, életvitelünk megváltoztatása. Önmegtagadásunk oka lehet a külső körülmény, a vírushelyzet is. De végül is, az önmegtagadásnak szeretteink iránti szeretetünkben is jelen kell lennie: igenis néha erőszakot kell tennünk magunkon, feladva az időbeosztásunkhoz, étrendünkhöz, szokásainkhoz való ragaszkodást, különben előbb-utóbb szeretteink ellenére élünk és elviselhetetlenek leszünk számukra. Csak ez a kereszthordozással megélt szeretet lehet igazi és hiteles, csak ez részesít Istennek minden ember és minden létező iránti szeretetéből.

Amikor Szent Erzsébet látta a szegényeket, szenvedőket, néha túlzásba is esett. Lelki vezetőjének, Konrádnak néha súlyos határt kellett felállítani.

Az igazi szeretet tehát túllépi az emberi ésszerűség határait és azok felé is megnyílik, akiktől nem vár viszonzást. Jézus azt kéri tőlünk, hogy ugyanolyan szeretettel forduljunk ellenségeink és a bennünket gyűlölők felé, mint amilyen szeretetben családtagjaink, vagy jó barátaink is részesülnek.

Uram, Jézus!

Ne engedd, hogy a szeretet valami féle édes mázzal, langyossággal, érzengőséggel azonosítsuk. Segíts megtalálnunk annak örömét és belső békéjét, hogy önmagunkat felülmúlva, önmegtagadások, böjt, lemondások árán tudjunk szeretni. Ne öntetszelgés legyen a mozgatórugónk, hanem segíts, hogy úgy tudjuk szeretni embertársainkat (felebarátjainkat), hogy szemünk előtt tartsuk az ő lelki javaikat is. Adj bátorságot, hogy erőt tudjunk venni magunkon, így megtalálva lelki békénket, jussunk el az evangéliumi szeretetre. Ámen!

Feladat a holnapi napra:

„Az ellenség az Isten eszköze.” Ezt az idézetet egy katolikus paptól olvastam.

A mai napon imádkozzál azokért, akiket régóta el is akartál felejteni, mert ellenszenvesek, ellenségesek, meg nem értőek. Keresed-e, megtalálod-e bennük az értéket, amit Isten teremtett bennük?

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

10. November 20, péntek

„Fogd a könyvtekercset, és nyeld le! Gyomrodban ugyan keserű lesz, de a szádban olyan édes, mint a méz.” (Jel 10,9b)

Amikor templomba jövünk, vagy akár otthon is imádkozunk, azt szeretnénk, hogy lelkünk megnyugvást találjon. Ha megszólítjuk Urunkat, azt mondjuk: édes Jézus! A nagy szenteknek mindig is volt valami vibrálás a lelkükben, ami nem hagyta őket nyugodni. Ez a szent nyugtalanság, a belső tűz égette őket, és tette őket boldoggá. Amit átéltek, azt hívhatjuk úgy: ez az édes kinyilatkoztatás. Mi van azokkal, akik nem vállalják a nagy szentek útját, a kockázatokat? Számukra az édes kinyilatkoztatás keserűvé válik, mert a visszautasított isteni szeretet és a visszautasított isteni irgalom a keserűség, a kárhozat valós lehetőségét nyitja meg az evangéliummal ellenkező ember számára.

Két szólás jutott az eszembe: „Teher alatt nő a pálma.” Valamint: „A megnyesett fa kizöldül.”

Vállaljuk az édes terhet, a nyesegetést? Milyen nagy baj lenne, ha a templomban csak a pozitív, az édes, édeskés, sikeres életről kapnánk tájékoztatást és erősítést. Senki sem merné megemlíteni a keserűséget.

Egyetlen nagy család tagjai vagyunk mindannyian, felelősek egymásért. Bizakodással tölthet el bennünket, hogy mennyi szentnek sikerült a földi keserűségből, a nehézségek rögös útján rátalálnia lelkének békéjére. Ez az örömhír számunkra. Egyetlen lemondásod, imád, böjtöd sem értéktelen. Rámutat a szabadulás útjára.

Az igazán nagy megpróbáltatásokat, amelyeket Isten megenged, egyetlen ember sem tudja néhány nap alatt pszichikailag feldolgozni. Azt tudjuk, hogy a legnagyobb küzdelem eljutni addig a pontig, hogy teljesen letegyük az életünket Isten kezébe.

Uram, Jézus Krisztus!

Kérünk, add kegyelmedet, hogy a földi keserűség ne tegye érzéketlenné szívünket. Ne fáradjunk bele a jót keresni. Merjük kimondani, hogy egyedül gyenge vagyok, de veled, aki győztél a bűn és a halál fölött, az erőt, a győzelmet képviselem. Kérlek, küldd el Szentlelkedet, hogy tüzével melengessen, szavával mindaddig erősítsen, amíg földi keserűségeim édessé nem válnak számomra, és megújult erővel indulhatok előre. Ámen.

Feladat a holnapi napra:

„Íme áldás volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulás verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűnömet!” (Iz 38,17)

A Szentírásban példaképek azok az emberek, akik oda merték vinni keserűségüket az Úr elé. Hanna asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz (1Sám 1,10), Jób is keserű szívvel panaszkodik Istennek (7,11; 10,1).

Mond el te is nagy panaszodat az Úrnak. Mi nyomja a szívedet?

És utána édes mézként imádkozd el a 42. zsoltárt, a protestánsok kedvenc zsoltárját. Szenczi Molnár Albert veretes költésében.

Mint a szép hűvös patakra

A szarvas kívánkozik,

Lelkem Istent úgy óhajtja,

És hozzá fohászkodik.

Tehozzád, én Istenem,

Szomjúhozik én szívem.

Színed elé, ó, nagy Isten,

Vajon mikor jutok innen?


Éjjel-nappal hulló könnyem

Énnekem a kenyerem,

Amidőn azt kérdik tőlem:

Hol van az én Istenem?

Ezen mélyen bánkódom,

És házadat óhajtom,

Hol a hívek seregében

Örvendek szép éneklésben.


Mért csüggedsz hát, ó, én lelkem,

Mért keseregsz oly nagyon?

Bízzál, nem hagy el az Isten,

Megvigasztal egy napon!

Szent arca ha rád tekint,

Bízzál, megsegít megint.

Ó, kegyelmes, jó Istenem,

Mért kesereg az én szívem?


Sebessége árvizeknek

És a zúgó, nagy habok

Fejem felett megütköznek,

S már-már összeroskadok.

Uram, hozzád esdeklek,

Mert gyógyulást szívemnek

Bármilyen nyomorúságban

Csak te adhatsz, én kőszálam!

 

 

Krisztus Király vasárnapja, november 22, a 9 órai szentmise közvetítés linkje:

https://youtu.be/Pq-jdnFqQ3k

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

11. November 21, szombat

„Íme az én két tanúm! Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, melyek a föld Urának színe előtt állnak.” (Jel 11,4)

A mai szentlecke két tanúja zsákruhában van, bűnbánatra megtérésre hívó prédikációt kell elmondaniuk. Mégpedig nem 30 napi este 8 órai zárásról van szó, 1250 napról, három és fél évről. Amit nehéz feldolgoznunk: a két tanúnak szenvednie is kell és meg is kel halni tanúságtételükért, mint ahogyan a próféták, és Urunk, Jézus apostolai is szenvedtek és vértanúhalált haltak, így követték Urukat. Megtanultuk hittanból: a tanítványnak nem lehet különb a sorsa, mint mesterének.

A két tanú az egész egyházat is jelképezi, melynek puszta léte is gyűlöletet vált ki ma is sokakból. Aki szent életű, azt nem bírják elviselni, ma is kikezdik. Ha az egyház egyes tagjai bűnt követnek el, akkor még inkább megy az üldözés. Ma olvastam az USA cserkész szövetségéről, hogy a katolikus egyház után most ők vannak soron Amerikában. 92.000 feljelentés érkezett eddig hivatalosan pedofil vádakkal. Mindenki benyújtja a vádakat, védekezni nem lehet, és hatalmas kártérítést is kapnak majd a vádlók. Biztosan sok esemény megtörtént. A cserkészet ökumenikus, de vallásos mozgalom.

A hit elleni rossz szándék mindig jelen volt, most is jelen van a világban.

Mi lehet a romlott erkölcsű világ ellenszere? Ők pont azzal vádolnak, amiben egyébként a leggyengébbek: a szexuális erkölcs területén. Ellenszer a tiszta élet, a böjt, az ima, Szűz Mária és a szentek segítségül hívása.

A kitartó tanúk megkapják a győzelmet: Krisztus sorsában osztozhatnak. Az igaz vértanú a mennybe ragadtatik, és helyet foglalhat az Isten jobbján.

Uram, Jézus!

Segíts, hogy én is igaz tanú lehessek. A keresztségben, bérmálásban megkaptam a papi, királyi, prófétai lelket. Most ezt a prófétai lelket szeretném saját szívemben életre kelteni, mert hiszem, hogy új életre kel minden nemzedékben. Ne másokra várjak, hogy ők adják tovább az igaz hitet, hanem segíts, hogy én is beálljak a hosszú sorba, a végén reményem szerint a győzelmes pálmaágakkal kezemben, mennyei trónod előtt. Lelkesíts uram, Jézus, adj erőt!

Feladat a holnapi napra:

„Mint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan ki törődik egyáltalán ügyével?” (Iz 53,7b-8a)

A lelki vértanúság útja!

Ha nem ér is minket az a megtiszteltetés, hogy meghalhatunk Krisztusért, lélekben így vagy úgy, de mindenképpen kockázatot kell szenvednünk érte. Reális lehetőségként számolsz-e azzal, hogy keresztény elkötelezettséged miatt környezeted nem ért meg?

Mit vállalnál katolikus hitedért, Krisztusért? Kész vagy-e tanúságod mellett kitartani? Imádkozd meg!

Krisztus Király vasárnap, a 9 órai szentmise közvetítés linkje:

https://youtu.be/Pq-jdnFqQ3k

 

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

12. November 22, vasárnap: Krisztus Király

Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött pedig őrködöm. Az igazság szerint legeltetem őket. (Ez 34,16)

A babiloni fogság idején Ezekiel próféta arról jövendölt, hogy a nép vezetői nem voltak jó pásztorok. Rossz példával jártak elől, ezért jött a sok csapás. Isten azonban megkönyörül népén, igazi pásztorként visszavezeti őket hazájukba.

Vallásosságunkról ne tételezzünk fel szándékos rosszat, azt, hogy rossz példát akarnánk adni környezetünknek. Viszont azt ismerjük el, vallásosságunknak vannak divatosabb, használatosabb elemei, és vannak olyanok, melyeket sutba vágunk: ó divatúnak, idejét múltnak tekintenénk. Sok évvel ezelőtt egy lelkigyakorlatomon az előadó behozott egy papírkockát, aminek tudvalevő van hat oldala. A hat oldalra felírt három lelki elemet: ima, böjt, alamizsna, és három gyakorlati elemet: misztika (istentisztelet), vértanúság, karitász. Ezután végigvette a Krisztust követő két évezredet, hogy a kocka oldalaiból mi került felülre, mi volt látható, és abban a korban mi szorult háttérbe. Mely korban volt fontos a vértanúság, vagy a böjt, vagy éppen a misztika. Végül bemutatva korunkat, ahol előtérbe került a karitász a világ szemében, viszont a vértanúság, a misztika pedig a kocka aljára. Hisz mindenkitt bigottnak neveznek, aki messze nem misztikus még, de az előírások szerint gyakorolná a hitét.

És ekkor jött el az igazság pillanata. Fogott egy ollót, és szétnyitotta a kockát, úgy, hogy egy szép kereszt lett belőle. Így a keresztet szemlélve a vallásosság elemei között nem volt már elöl és hátul, fülül és alul, látható és elrejtett. Mindegyik egyformán volt szemlélhető, és látható.

Mégis hajlamosak vagyunk a sarkításra. A gondolatok írása közben a vasárnapi szentbeszédre is készülök. Egy általam nagyon nagyra tisztelt ma élő lelki író kommentárjában így olvastam: „Ez a keresztény hit! ….meglátogatok egy beteget, vagy utazhatok villamoson, végezhetem mindennapi munkámat másokkal együtt, másokért, családom, közösségem körében élve.” Értem őt, igen, fontosak az irgalmasság testi és lelki cselekedetei, vallásosságunk ezek alapelemei. Ezek nélkül nem is üdvözülhetünk. De a többi alapelem is éppúgy fontos. XVI. Benedek pápa előírta, hogy a miséző oltáron legyen egy feszület, egy kereszt, amely a pap felé néz, hogy misézés közben sem feledkezzünk el megváltó Krisztusunkról. Milyen jó, ha asztalunkon, szobánkban ott áll a kereszt, és a rajta függő Jézus emlékeztet az igazság szerint legeltetésre.

Uram, Jézusom!

A mai vasárnap az irgalmasság 7 testi és 7 lelki cselekedete került előtérbe, ma ezekre figyelek elsősorban. Hittel, örömmel szeretném őket végezni. De tudom, hogy lelkemnek békéje, öröme csak akkor jöhet el, ha vallásosságunk többi elemét sem hanyagolom el. Uram, Jézus, segíts, hogy hittel tekintsek keresztedre, ahova magaddal vitted emberi természetünket megváltásunkért. Segíts, hogy ne hanyagoljam el hitem egyetlen területét sem, hisz te is megszentelted emberi életünk minden lépést. - Adj élő hitet Uram! Ámen.

Feladat a holnapi napra:

Fogj egy dobókockát. Írd rá a kezdőbetűket az oldalakra: I,B,A,M,V,K: ima, böjt, alamizsna, misztika (istentisztelet), vértanúság, karitász. Aztán guríts egyet. Ami felülre kerül, az a mai feladatod. Holnap újból guríts egyet a következő feladatért. És készítsd el a keresztet egy papírlapon. Írd rá a hat elemet. amint elvégezted a napi feladatot, írd mellé, hogy könnyű, közepes, nehéz, vagy nem értem.. A 6. napon kiértékeljük.

Krisztus Király vasárnap, a 9 órai szentmise közvetítés linkje:

https://youtu.be/Pq-jdnFqQ3k

 


Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

13. November 23, hétfő

Jézus egy alkalommal megfigyelte, hogyan dobják a gazdagok adományaikat a templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt: egész megélhetését.” (Lk 21,1-4)

A mai evangéliumban az öröm, az erősítés a nagylelkűség megélésből fakad. Isten nem az adomány nagyságát, hanem az adakozó lelkét nézi. A nagylelkűség, mint minden erény relatív.

A szegény özvegyasszony cselekedetére és két fillérjére tekintve, azt kérem az Úrtól, tartson vissza minden olyan áldozatnak vélt cselekedettől, ami nem kerül számomra semmibe. Mert, ha semmibe nem kerül, az nem is áldozat. Persze a magaméval azt teszem, amit akarok, de akkor azt ne tekintsem áldozatnak. Az igaz nagylelkűség nem önzésből cselekszik, lehet titokban is, de lehet nyíltan is. az igaz nagylelkűség nem az, hogy abból adok, ami úgy is felesleges, hanem, ha azt adom oda, ami sokáig hiányozni fog. Persze a feleslegedet is add oda a karitásznak, a szegényeknek. amikor válság van, veszélyhelyzet, ez óvatosabbá tesz minket. Nem tudjuk mi fog következni, talán én is nehéz helyzetbe kerülök hamarosan? De ilyenkor még nagyobb erény a nagylelkűség. Gondold meg: az ínség idején még nagyobb szükség van rá!

Uram, Jézus!

Te mindent tudsz, ismered szándékaimat is. Sokszor kérlek, állj mellém. És akkor furcsa arra gondolni, hogy mellettem állsz a perselynél is. Ott is figyelsz. Nem csak az oltárnál vagy ott, a kenyér és bor színében, hanem a bejárati perselyeknél is, sőt elkísérsz haza, otthonomba is. Elkísérsz örömeimbe, de elkísérsz a hétköznapi élet küzdelmeibe, munkámba és akkor is, amikor megélhetésemet kudarc fenyegeti, amikor egészségemet a Covid vírusos veszélyezteti.

Ezért kérlek: óvj meg engem Uram, attól, hogy valaha is elkápráztasson saját nagylelkűségem. Inkább add nekem a szorongásokból született végtelen bizodalmat irántad. Segíts, hogy örömteli és önzetlen szívvel adjak, és ezáltal lelkiekben növekedjek! Ámen.

Feladat a holnapi napra:

Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. (Fil 3,17)

Jézus figyeli az özvegyasszonyt. Minket is figyelnek a kívülállók éppúgy. mint ismerőseink, családtagjaink, gyermekeink. Nagyon fontos a példaadás és példakövetés az ember jellemének fejlődésében. A legfontosabb, hogy Jézus legyen a példaképünk. És határozzuk el, hogy minden cselekedetünk a hit példája legyen mások számára.

Imádkozzunk gyermekeinkért, akik tőlünk tanulhatják meg a nagylelkűséget, az adakozás erényét, fontosságát.

Olykor rácsodálkozom, hogy mindig vannak, akiknek példa tudok lenni. Hála érte Istennek. Annak is örülök, hogy tudom úgy figyelni az embereket, testvéreket, hogy mit tanulhatok tőlük. Akarsz példa adó lenni? Tudsz példa követő lenni?

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

14. November 24, kedd

A mai napra az evangélium előtt allelujás verset választottam.

Légy hű mindhalálig – mondja az Úr, * az élet koronáját adom néked! (Jel 2,10c)

Krisztus tanítványainak neve egyszerűen: hívek. Latinul ideles. Azaz üdvösség hitében élni és hűségesnek lenni egyet jelent.

A hűséget próbáló ember tudja, hogy Isten kegyelme nélkül reménytelen versenytársa az abszolút hűségű Istennek.

Katolikus keresztényként több alkalommal kel ígéretet tennünk a jó Istennek. A keresztségben, a bérmálásban, a házasságban és a papi fölszentelésben is számos ígéret van. Ezenfölül is tehetünk ígéretet vagy fogadalmat Istennek bármilyen jóról. Ragaszkodásunk köt a keresztény eszmékhez és hagyományokhoz, de vállalnunk kell a közösséget egyházunk vezetőivel (akik a tekintélyelv szerint kormányoznak minket) és a hozzánk hasonlóan lagymatag hívekkel egyaránt.

Hogyan lehet hűségünk a napi feladatok közepette? A Zsidó levél így fogalmaz:

„Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret.” (Zsid 10.36)

William Shakespeare írja: “Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka, hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom.”

A hűség azt is jelenti, hogy fontosnak értéknek tartom egyházunk régi szép és jó hagyományait, értékeit. Csakis ezekre építhetem hitemet. Különben úgy járnék, mint aki nem sziklára, hanem homokra épít. De bizony sokan vannak olyanok, akik követnek valamilyen új, divatos lelki irányzatot, megújulási mozgalmat (és milyen jól teszik), de nem szabad elfeledkezniük az alapokról.

A hűség magában foglalja azt az ígéretet is, hogy a magamban és másokban végbemenő változások ellenére ki fogok tartani katolikus hitem értékei, hagyományai mellett! De elfogadom az embereket, akik velem együtt megváltoznak, elfogadok valamit, ami majd a jövő homályában bontakozik ki egyházamban. És hiszem, vallom, hogy a kitartó hűség idejében megtermi gyümölcsét, az élet koronáját!

Uram, Jézusom!

Bizalommal kérünk téged, ebben a nehéz időben is adj erőt és kitartást egyházközségünk minden tagjának, hogy legyen bátorságunk Téged követni.

Erősíts bennünket, hogy hűségesek legyünk plébániánkhoz, templomunkhoz, közösségeinkhez! Óvj meg minket minden emberi félelemtől, kishitűségtől és hűtlenségtől. És végül adj erőt, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a korona vírus betegség terjedésének elkerüléséhez!

Feladat a holnapi napra:

„Mit tegyek veled, Efraim? Mit tegyek veled, Júda? Hűséged, mint a reggeli felhő, és mint a harmat, hamar tovatűnik.” (Oz 6,4)

A holnapi napra tegyél egy lelki és egy gyakorlati jó elhatározást a mag számára. Olyat, ami nem kötelező, nem következik állapotbeli kötelességedből, de ami magad és mások számára gyümölcsöző lehet. És holnap este adj számot magadnak róla. Örömmel, elégedettséggel fog eltölteni a számadás?

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

15. November 25, szerda

Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet? Egyedül csak te vagy a Szent, eljön minden nemzet, és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél. (Jel 15,4)

Bárki, az Istentől elfordult ember is megtérhet az Ő teremtőjéhez.

Isten irgalmassága és ítélete nem két külön dolog, ez egy, ha mi nem értjük, akkor is. Ha mégis megkülönböztetjük, akkor is azt mondja az Írás: a mérleg az Ő irgalmasságának az irányába billen el. „Mert az ítélet irgalmatlanul lesújt arra, aki nem irgalmas. Ám az irgalom győzelmet arat az ítélet fölött.” (Jak 2,13)

A harag hét poharának kiöntése után megnyílik a mennyei szentély, és kiárad a megnyílt ajtón az Isten ítélete.

A mennyei szentély Isten maga, az Ő jelenléte, az Ő valósága. Az Ő mentő szeretete árad folyamatosan, amelyikkel magához hívja a tőle elszakadt embert: Szeretlek, gyere haza!

Akármilyen messziről is haza lehet találni. Akármilyen nagy mélységből is kiemeli azt, aki nyújtja a hitének a kezét, nem is kell kapaszkodnia. Ő kiemel bennünket. Sok ilyen embert ismerek, akiket nagy mélységből, emberileg reménytelen helyzetből emelt újra magához.

Nem könnyű olvasmány a Jelenések könyve. Sokkal alázatosabbaknak kell lennünk, ha valamit nem értünk a Szentírásból, és teljes bizalommal elfogadhatjuk azt a hitünkkel. A legfontosabbakat Isten az értelmünk számára is kijelenti.

Egyszer azonban véget ér a kegyelem ideje. Nem lesz többé lehetőség a megmenekedésre. És onnan, ahonnan egy életen át, az egész történelmen át áradt a kegyelem, most a végén kiárad az ítélet.

Isten nagy ajándéka, hogy olvashatjuk, hallhatjuk az Ő igéjét, amivel idejében figyelmeztet, amivel felkészít a jövő eseményeire, amivel formálja, és egészen újjáformálja, újjáteremti az életünket.

Roger testvér imája:

Jézus Krisztus, Világosságunk! Te nem azért jöttél, hogy elítéld ezt a világot, hanem hogy föltámadásod által minden embernek elhozd az üdvösséget és a kiengesztelődés örömhírét. Amikor bensőnkben felizzik a megbocsátó szeretet, szívünk minden megpróbáltatás ellenére új életre kel. Gyógyítsd, Urunk, a mi lelkünket!

Feladat a holnapi napra:

Gyűjtsön össze és formáljon minket egy közösséggé az igazság tanítása, és támogasson bennünket a szentségek ereje, hogy előbbre jussunk az üdvösség és a szeretet útján.

Vegyük számba testi és lelki táplálékainkat. Testi táplálkozásunk a tegnapi, mai és holnapi napon megfelel az levártnak, mennyiségben, rendszerességben, vitaminokban? És mi a rendszeres napi lelki táplálékom? Elégséges? Add elég erőt a továbbhaladásra, lelki fejlődésre?

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

16. November 26, csütörtök

„Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.” (Lk 21,28)

Ez a mai evangélium utolsó verse. Amikor Urunk Jézus a világ végéről, Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második eljöveteléről jövendöl, akkor is evangéliumot, örömhírt hirdet. Emelt fővel, optimistán nézzünk előre!

Lukács-evangélium olvasói felidézhették, saját szemükkel láthatták, hogyan pusztult el Jeruzsálem, és várták Krisztus második eljövetelét még a saját életükben.

A mi perspektívánk más, de a csüggedésre és reménytelenségre mi is rezonálunk. Emberek millióit ajánljuk Isten figyelmébe imáinkban, akik szenvednek a Covid vírustól. Keresztényért imádkozunk, akiket nagy számban üldöznek szerte a világon. Könyörgünk menekültekért, vagy olyanokért, akik élelemhiánytól szenvednek. Számukra Urunk Jézus az egyetlen menedék.

Mindenféle vírus helyzet, félelem, aggodalom közepette talán a sarkon túl már ott lehet a megváltás, az új élet, az öröm. Bármennyire is rettegéssel tölt el az élet, Isten védelme és gondoskodása közel van. És Urunk Jézus természeti jelekkel emlékeztet bennünket erre az igazságra.

A jeruzsálemi templom pusztulására tulajdonképpen egyetlen magyarázat marad: Isten helyteleníti a vallásosságnak azt a módját és formáját, amelynek megszűnését megengedi, hogy helyette újat alkosson, új szövetséget kössön az emberekkel. Ilyen módon a történelemben és a világban érvényre jut Isten szándéka, aki mindig megadja a népeknek és az egyes személyeknek is az újrakezdés lehetőségét.

Assisi Szent Ferenc bizalmat erősítő imája:

Urunk! Szenteltessék meg a Te neved: ragyogjon föl bennünk a Te ismereted, hogy felismerjük, milyen a Te jótéteményeid szélessége, ígéreteid hosszúsága, fönséged magassága és ítéleteid mélysége. Jöjjön el a Te országod, hogy Te uralkodjál bennünk kegyelmeddel és vezess bennünket a Te országodba, ahol színed látása homálytalan, szereteted tökéletes, barátságod boldogságot árasztó, élvezésed örökké tartó. Ámen!

Feladat a holnapi napra:

Emeljük föl szívünket! – Fölemeltük az Úrhoz! – Imádkozzuk a szentmise liturgiájában.

Nézzünk fölfelé, szerezzük vissza eszméinket. Emelt fővel járjunk, és ezáltal is adjuk meg gyermekeinknek a legnagyobb ajándékot: hogy van miért élni, van miért akár meghalni!

A holnapi napból keress magadnak egy pozitív hírt, pozitív találkozást, amire feltudod emelni tekintetedet, ami lelkesíthet. Ne add, fel, sokkal több a pozitívum a világban, csak azt meg kell keresni, mert az nem hír a médiában.

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

17. November 27, péntek

„Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.” (Lk 21, 28)

Jeruzsálem pusztulása után kibontakozik majd az Isten országa, tanítja a mai evangélium.

A magnak el kell halnia, hogy új élet jöjjön létre. Amikor böjtölök, lemondok, valamit elhagyok, kiüresedek. És szeretném, ha újjal, jobbal töltődne utána a lelkem.

Urunk Jézusnak ez a kijelentése nem csupán arra vonatkozhat, hogy a világ elmúlása után is igazság marad az ő tanítása, hanem arra is, hogy ebben a világban minden kor embere számára érvényes és időszerű az ő tanítása. Tudjuk, hogy Jézus tanításának hallgatására és megtartására azért van szükségünk, mert ezek az örök élet igéi számunkra. Aki megszívleli mindazt, amit Jézus mond, és annak megvalósítására törekszik, az örök élet és a mennyei Atya felé vezető úton jár.

Korunk a technikai fejlődés látható robbanása. A valós tudományt, a tudós embereket a legtöbben meg sem értik, és ezért nagy a tudományellenesség. A hithű vallásosság egyszerűen eltűnt a hétköznap emberek gondolkodásához. Egy újabb generációs mobiltelefon használatához nem kell tudomány, és még kevésbé akarja az átlagember, hogy korlátok, erkölcsi szabályok befolyásolják, mit tesz, mit néz. Ezért a technikai fejlődés eszméje nem tartalmazza az erkölcsi fejlődés gondolatát, sőt semmiféle vallásos elképzelést, nem kapcsolnak a fejlődés eszméjéhez.

Sőt sokan, a fejlődés eszméjének a gátjának tekintik a vallásos gondolkodást. Sokan gondolják más fejlődés elképzeléssel, ideológiával lehet helyettesíteni a vallásos fejlődés elképzeléseket. Azt hiszik, hogy Isten igéi már elmúltak, vagyis idejétmúlttá válnak. Számos ideológia bukása azonban folyamatosan cáfolja ezt az elképzelést. Jézus szava örök, csak a végrehajtási technika változhat.

Urunk, Jézus!

Örök és biztos támpontokat keresünk egy bizonytalan világban. Olyan világban, ahol minden gyorsan változik, semmi sem kőbe vésett. Ahol minden az ember sikereiről, vágyai kielégítéséről szól. Ahol azonban hiába keressük az igaz támpontot, és nem találjuk önmagunkban sem a végleges valóságot, csak változó érzések és gondolatok rohannak, mert eligazító és örök igéd nélkül üres a te helyed.

Urunk, örök igéd legyen mindennapi biztos támpontunk, lelki erősítőnk.

Hallgasd meg kiáltásunkat! Ámen!

Feladat a holnapi napra:

Reményik Sándor, „Vízválasztó” című verséből idézek:

„Elmúlik a világ

És játékai is,

Még kívánsága is,

Szél szórja szét a színes szavakat,

De sorsom lényegének,

De lelkem Istenének

Beszéde megmarad.”

Keress magadban egy olyan jó tulajdonságot, amelyben eddig mindig kitartó voltál!

Imádkozd meg!

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

18. November 28, szombat

A mai napra a napi zsoltárvers refrénjét választottam, a Jelenések könyvének szavával:

Marana tha! Jöjj el, Urunk, Jézus! (Jel 22,20c.)

A mai napon már advent előszobájában vagyunk. az első keresztények nagy odaadással várták Jézus második eljövetelét. És a Jelenések könyve tanúsága szerint összejöveteleik végén így kiáltottak fel! Marana Tha! Jöjj el Urunk, Jézus! Biztosra vették, hogy Urunk eljön, sőt hittek abban, hogy Urunk jelen van! Miért imádkoztak így? Azt kérték, azt sürgették, hogy minél előbb érkezzék el a kegyelem látható, érzékelhető módon, és elmúljon az a rossz világ.

Egyházunk az Eucharisztia minden egyes ünneplésekor, ma is vallja a hittitkot: „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!”

A szentmisén részt vevő közösségünk az egész Egyházzal együtt várja Jézus dicsőséges eljövetelét, amikor minden ember és az egész teremtés egyesül Jézus Krisztus szeretetében. Úgy, olyan élő hittel kellene a szentmisében imádkoznunk, hogy szinte magával ragadjon minket ez a sürgető eszkatológikus valóság. És az eljövendő világ tökéletességére vágyakozva szüntelen és éber imádságban együtt „sóhajtozik” (Róm 8,22) az egész teremtéssel mondjuk: „Marana tha – jöjj el Urunk, Jézus!”

Uram, Jézus!

Már két évezred választ el földi időben tőled és apostolaidtól. De hiszem, hogy ez csak időbeli korlát. Nem korlát a szívemnek, lelkemnek, hitemnek és érzéseimnek.

Adj kitartást és reményt, hogy mi is olya buzgósággal várjuk eljöveteledet, mint ókori elődeink, akik teljes reménységgel és bizonyossággal imádkozták nap, mint nap, hogy Marana tha, jöjj el Uram!

Feladat a holnapi napra:

„Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20).

Gondold végig életedet, hányszor volt olyan, hogy te nem tartottál ki tökéletesen, de Jézus még sem hagyott el! Adj hálát érte!

November 29, advent 1. vasárnapja. Templomunkból is közvetítjük a 9 órai szentmisét!

A vasárnapi szentmise linkje: https://youtu.be/-JhsLC-B99A

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

19. November 29, vasárnap

A mai naptól, advent kezdődik. A napi erősítő gondolatokat is eszerint alakítom át.

A vezérgondolat ebben az évben, minden napra az Allelujás vers az evangélium előtt. Nagyböjt kivételével minden szentmisében imádkozzuk, vagy énekeljük az allelujás verset. Ráhangol, rávezet a következő evangéliumra. Az allelujás vers segít a napi evangélium fő gondolatának megértésében.

Két alkalommal, amikor ismétlés van, akkor a napi zsoltár refrénje fog szerepelni helyette.

ALLELUJA
Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk. (Zsolt 84,8 – 1 D2 tónus.)

Szívünk mélyének vágya, hogy láthassuk, érzékelhessük az Istent. Hála, hogy a távolinak tűnő Isten Jézusban közel jött hozzánk teljes emberségében. Aki Jézusra tekintett, megérezhette a mennyei Atya irgalmas szeretetét. Mégis így kérik a tanítványok Jézust:

„Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk” (Jn 14,8).

Miért íródott ez a zsoltár? A babilóniai fogságból hazatért zsidókat elfogja a kislelkűség a templomépítéssel járó nehézségek miatt, nem érezték az Úr közelségét, erejét. Egy vigasztalásuk maradt: a boldog messiásvárás és a benne való remény, eljön majd az Úr követe, és benne meglátjuk Istenünk irgalmas szívét. – Ezáltal az én szívem is megszabadult a halálos bűn fogságából, de a mindennapi élet ezer hibája és gyarlósága miatt elfog a kislelkűség, mikor Isten templomába megyek; mégis van egy isteni vigasztalásom: Krisztus áldozata, az oltáron engesztelő áldozat, megszerzi nekem a békét és kegyelmet.

Irgalmas szívű Jézus!

Adj nekünk is irgalmas és alázatos szívet, amely képes legyőzni a gonoszt, hogy az ne árthasson többé! Adj nekünk jósággal és szelídséggel telt szívet, amelynek nem fáj a megbántás és a megalázás. Adj nekünk könyörülettel telt szívet, amely mindenkor szeretettel megbocsát. Adj olyan szívet, mely örömest segít a szükségben lévőkön és soha nem csügged el.

Uram Jézusom, adj nekünk imádattól áthatott szívet, mely mindig hűen és forrón dobog, egy hullámhosszon a te szíveddel, és hadd keresse a veled való találkozás lehetőségét. Ámen!

Idézet a mai nap egyik szentjétől:

Szent Saturninus (püspök vértanú Galliában, + 257)

Amikor pogány áldozat bemutatására akarták kényszeríteni (ezzel kerülhette volna el a vértanúságot) ezt válaszolta: „Egy az Isten! Csak neki áldozom. Hogyan féljek olyan istenektől, akik tőlem félnek?”

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

20. November 30, hétfő, Szent András apostol

ALLELUJA
Jöjjetek utánam, mondja a mi Urunk: * Én emberhalászokká teszlek titeket. (Mt 4,19 – 6. tónus.)

Bajai származású vagyok. Nagyon szeretem a halat minden formában, halászlének, sütve, főve. Amikor fiatal koromban alkalmam volt még rá, szerettem horgászni is. De soha sem értettem azokat a horgászokat, akik kifogták a halat, órákig fárasztották - azaz kínozták - és mérés és fénykép után visszaengedték a vízbe.

Emberhalászként is sokszor hasonlóan érzem magam. Nagyon jó emberekkel foglalkozni, közel édesgetni őket az egyházhoz. Eltelik fél év, egy év kifárasztás, vállalják-e a beavatási szertartásokhoz vezető utat? És a szentségek felvétele után mintegy vissza dobjuk őket a vízbe. Persze keresztelkedésük után már az a küldetésük, hogy ők legyenek emberhalászok. De milyen nehéz ez, amikor nincs elég alkalmas befogadó közösség a plébánián (sem itt, sem máshol), ahol folytatni lehetne a hit megélését.

Jézus bizalomteljes meghívására csakis teljes bizalommal lehet felelni, és ez a kölcsönösség lesz az alapja a Mester és a tanítványok kapcsolatának. Jézus tanítványaivá fogadja őket, a halászok pedig elfogadják mesterüknek őt. Szent András apostol az első szóra követi a Mestert, ő a másik elsőként meghívott János mellett, és máris hívja testvérét Simont.

És vajon hogyan működik ez a kölcsönös bizalom, amikor mi lépünk az apostolok nyomdokába, embereket hívunk, halászunk? Van eredménye ember-halászatunknak?

Uram, Jézus!

Miként egykor Pétert, Andrást és társaikat, úgy hívsz ma is minket emberhalászatra.

Te azt kívántad tanítványaidtól, hogy olyan emberhalászokká váljanak, akik életükkel tanúságot tesznek rólad, és hirdetik az evangéliumot minden népnek. Add meg kérlek, hogy én is jó emberhalász legyek, olyan, aki életével példát mutat másoknak, aki olyan fénnyel világít, melyet mindenki meglát. Formálj engem hű követőddé. Add erődet, hogy a te nevedben és a te munkatársadként fáradozzam az emberek megmentésén. - Ámen!

Idézet a mai nap egyik szentjétől:

Szent András apostol + 60

Ismerjük az X alakú, ún. András keresztet. Amikor András apostol megpillantotta a számára készített keresztet, a hagyomány szerint így kiáltott fel:

„Üdvöz légy, szeretett kereszt! Te szépségest és ragyogást nyertél az Úr tagjaitól. Mert mielőtt fölszállt volna rád, a föld rémülete voltál, most azonban rajtad keresztül az én Uramhoz megyek!”

 

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

21. December 1, kedd

ALLELUJA
Íme, Istenünk hatalommal érkezik, * szolgáinak megadja a tisztánlátást. – (4 g. tónus.)

Hogyan alakul ki bennünk a tisztánlátás? Ebben a bonyolult világban milyen jó lenne, ha pontosan tudnánk!

„Őt, bár nem láttátok, szeretitek, s mivel most látatlanul hisztek benne, kimondhatatlan és megdicsőült örömmel örvendeztek majd, amikor eléritek hitetek célját: lelketek üdvösségét.” (1 Pét 1,8)

Jézust nem láthatjuk földi szemünkkel, de annyiszor hallottuk evangéliumát, tanítását, hogy lelki szemünk nyitott

A tisztánlátás jó ítélőképességet jelent. Az a képesség, hogy valaki különbséget tud tenni a helyes és a helytelen között, és bölcsen a jó megoldást választja.

Ha tisztán látó keresztény vagyok, akkor olyan döntéseket hozok, amelyek által megerősödik az Istennel ápolt kapcsolatom. Beszédemmel és cselekedeteimmel örömet szerzek Istennek. A szavaimmal építek, nem pedig rombolok.

Jézust a tisztánlátása képessé tette arra, hogy uralkodjon emberi érzésein, és hogy lassú legyen a haragra. Jézus szelíd volt, és alázatos szívű, de határozott.

Bár a tanítványainak bőven voltak emberi gyengeségeik, ő türelmes volt velük. Velem is türelmes, engem is megért, és vezetni akar.

Foucauld atya imája:

Atyám! Átadom magamat Neked, tégy velem tetszésed szerint. Bármit teszel is velem, megköszönöm, mindenre kész vagyok, mindent elfogadok, csak akaratod bennem és minden teremtményedben beteljesüljön. Semmi mást nem kívánok Istenem. Kezedbe ajánlom lelkemet, Neked adom Istenem, szívem egész szeretetével, mert szeretlek, és mert szeretetem igényli, hogy egészen Neked adjam át magam, hogy végtelen bizalommal egészen kezedbe helyezzem életemet, mert Te vagy az én Atyám.

Idézet a mai nap egyik szentjétől:

Boldog Charles Foucauld atya, remete, a szegények kistestvére (+ 1916 Algéria)

„Amint hittem, hogy van Isten, azonnal megértettem, hogy nem tehetek mást, mint hogy egészen érte éljek.” - „Minden kereszténynek apostolnak kell lennie, ez nem tanács, ez parancs, ez a szeretet parancsa.”

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

22. December 2, szerda

ALLELUJA
Íme, jön már az Úr, hogy népét megváltsa, * boldog, aki készen áll, hogy találkozzék véle. – (1 D2. tónus.)

Készen állok a találkozásra?

Mutasd meg Uram ebben az adventben, hogyan készüljek hozzád?

Képzelt el, hogy holnap fontos napod lesz. Fél órával korábban kell munkába (iskolába) menned. Könnyen el tudsz készülni időben? Általában késésben vagy? - Vagy pontos időben érkezel? – Vagy legtöbbször már jó korán megérkezel?

És úgy mégy el, hogy fel is készülsz?

Mikor fog megtörténni találkozásunk Jézussal? Életünk végén, a világ végén? Hogy pontosan mikor jön vissza Jézus, azt nem lehet tudni, hiszen úgy fog eljönni, mint éjszakában a tolvaj: abban az órában, amikor senki nem számít rá. De közel van, ezért minden kereszténynek készen kell állni Jézus Krisztussal való találkozásra.

Egy bizonyos: Jézus társaiként akarjuk élni, ezt a világot, Szent VI. Pál pápa kifejezésével élve, a „szeretet civilizációjává” átalakítani. Minden cselekedetünkben Vele egyesülve élni, Őt megismertetni másokkal, az Ő erejével szolgálni a többi embert. Készen állni minden nap arra, amire Ő küld bennünket. Úgy adni önmagunkat, ahogy Jézus adja magát az Eucharisztiában. Van segítőnk és égi közbenjárónk: Mária, Jézus édesanyja is példaképünk ebben az önátadásban.

Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjasunk így imádkozta meg:

„Uram! – Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban, megértsük és megszépítsük a te kezed munkáját, hogy ez a föld biztos otthona lehessen gazdagságnak, szépségnek, boldogságnak, békességnek!”

Idézet a mai nap egyik szentjétől:

Boldog Ruybroek János, németalföldi misztikus, ágostonos kanonok, (+ 1381)

Így írja le találkozását Istennel, lelki élményét:

„Ha az ember csillapíthatatlan vággyal csüng Istenen, bár az egyesülést a saját erejéből nem képes elérni, az Úr lelke eljön ellenállhatatlan tűzként, amely mindent föléget, magába emel és elnyel, úgyhogy az ember teljesen megfeledkezik magáról, és semmi mást nem érez már, csak azt, hogy egy lélekké és egy szeretetté lett Istennel. Itt elnémul minden érzék és törekvés: megbékél és megnyugszik; teljesen átjárja az isteni jóság és az isteni gazdagság áradata.”

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

23. December 3, csütörtök, Xavéri Szent Ferenc

ALLELUJA
Keressétek az Urat, amíg rá nem találtok, * hívjátok segítségül, amíg közel van hozzátok! Iz 55,6 – 8 G. tónus.

2000 évvel ezelőtt, a Genezáreti tó partján vagyunk. Megtörtént a csodálatos kenyérszaporítás. Másnap a nép kitartóan indul Jézust keresni, várnák a csoda naponkénti folytatását:

„Amikor az emberek látták, hogy sem Jézus, sem a tanítványok nincsenek ott, ők is vízre szálltak, és Kafarnaumba mentek, hogy megkeressék Jézust.” (Jn 6,24)

Amikor megtalálják Jézust, ő megfeddi őket, „mert ettetek a kenyérből és jól laktatok”.

Erre aztán sok embernek elege lett Jézusból. Elhatározták, hogy visszavonulnak tőle, és nem járnak vele többé: a több mint ötezer követőből csak a tanítványok és az apostolok maradtak.

Ma is homály fedi Jézus személyét azokban, akik csak kíváncsiságból, vagy szenzációként, vagy haszonból keresik Jézust.

Másért is lehet a templomba jönni, nemcsak az Úr kereséséért. A lelki szomjúság mellett tisztáznod kell magadban, hogy valóban az Urat keresed? A sátán egyik legveszedelmesebb játéka velünk, amikor Isten helyett isteni hangulatot, felséges vallásos érzéseket, vagy Istennek valamilyen ajándékát, segítségét keresteti velünk. Aki csak azért keresi Istent, hogy segítségére legyen neki ügyes-bajos dolgaiban, az tulajdonképpen nem is az Urat keresi, hanem csak önmagát! Nem jól keresi és nem is találhatja meg, aki nem Őt magát keresi!

Keressük szívvel, lélekkel az Urat!

„Ott majd újra keresed az Urat, a te Istenedet, és meg is találod, ha szíved és lelked mélyéből vágyódsz utána.” (Mtörv 4,29)

Egy ismeretlen eredetű ima:

Istenem! Kerestelek mindenhol - szüntelenül, mindenkor.

Kerestelek némaságban, fényben és homályban, mélységben és magasságban.

Kerestelek könyvekben, mosolyban és könnyekben, templomban és temetőben.

Kerestelek mindenhol - szüntelenül, mindenkor.

Kerestelek a semmiben, - a mindenben s a hitben, földben, tűzben, s vízben.

Kerestelek halálban, születésben, hervadásban, s a végtelen körforgásban.

Kerestelek mindenhol - de nem leltelek.

Végül elkeseredtem, és szomorú szívembe néztem.

És Te ott voltál. Ámen!

Idézet a mai nap egyik szentjétől:

Xavéri Szent FERENC (+ 1552), a missziók védőszentje

„Az alázatosság nem csak azt jelenti, hogy azt gondoljuk, és azt hangoztatjuk, hogy sok hibánk van, hanem azt is, hogy meggondoljuk, mit gondolnak és mit mondanak erről mások.”

„Imádlak Atyaisten, aki engem teremtettél.

Imádlak Fiúisten, aki megváltottál.

Imádlak Szentlélek Isten, aki megszenteltél és megszentelsz.

Úgy legyen, ahogy te akarod. Teljesen Gondviselésedre hagyatkozom. Tégy velem akaratod szerint!

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

24. December 4, péntek

ALLELUJA
Íme, Istenünk hatalommal érkezik, * és megadja szolgáinak a tisztánlátást. – 2. tónus.

Mivel ez az alleluja már szerepelt december 1-én, ezért mára a válaszos szoltár refrénjét választottam:

Zsoltár

Válasz: Világosságom az Isten, * ő az üdvösségem.

(1a. vers. - Zsolt 26,1.4.13-14)

A 26. zsoltár első verse: „Az Úr az én világosságom és üdvösségem”. Ez a mondat, és tulajdonképpen az egész zsoltár egyfajta személyes hitvallás, amellyel mi is kifejezhetjük az Istenbe vetett bizalmunkat. Úgy tapasztalhatjuk meg Istent, mint aki folyamatosan vezet bennünket, és mutatja számunkra az utat akkor is, amikor sötétben járunk. A mi Istenünk az legyen számodra, akiben minden körülmények között bízhatsz, és ha rá hagyatkozol, nem kell félned semmitől, mert Ő bizonnyal megoltalmaz.

A belső, szívbeli megtapasztalt kegyelem természetes következményei azok a javak, amelyeket mi is megtapasztalhatunk: az ujjongás, a hálaadás, a szívbéli szép áldozat. Ilyen rendíthetetlen hitért és bizakodásért bizony imádkoznunk kell. Mégpedig sokat és sokszor. Aztán remélhetőleg az ilyen ima megadja a kegyelmet, hogy Istennel békességben élhetünk, bármi van körülöttünk a világban.

Dienes Valéria: Én ott vagyok

Bárhol letérdelsz - előttem térdelsz!

Bárhova nézel - szemedbe nézek!

Bármi a gondod, bármi a vágyad,

Énreám gondolj: Ott vagyok nálad!

Hol emberlélek van - Én ott vagyok!

Hol minden néma - Én szólhatok!

Hol üres minden - Engem láss meg ott!

Hol megsemmisül minden - Én ott alkotok,

mert én Ember-megváltó Istened vagyok!

Idézet a mai nap egyik szentjétől:

Calabriai Szent János, áldozópap, rendalapító, + 1954

Szent János atya fő programja: „Megmutatni a világnak, hogy az isteni Gondviselés létezik, hogy Isten nem idegen a számunkra, hanem Atyánk, aki gondot visel ránk, föltéve, hogy mi is gondolunk Őrá, és megtesszük, ami ránk tartozik, tudniillik, hogy először keressük Isten országát és annak igazságát.”

Szentmise közvetítés Az Egek Királynéja Nagytemplomból, december 6, advent 2. vasárnapján, 9 órakor.

A dec. 6-i vasárnapi szentmise linkje:

https://youtu.be/iJeYwHJoI-8

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

25. December 5, szombat

ALLELUJA
Isten a mi bíránk, a mi törvényhozónk és a mi királyunk, * ő üdvözít minket. Iz 33,22 – 5. t

Bíró, és király? Mind a kettő törvényt, törvényeket hoz. És ennek örülnünk kel? Az üdvösség útjához, eléréséhez szükségünk van olyan feljebbvalóra, aki törvényekkel lát el bennünket? A zsidók egykoron nem gazdagságukra, építészetükre, olimpiáikra, iskoláikra lehettek büszkék, mint például a szomszéd népek közül a fejlettebb görögök. Arra lehetek büszkék, hogy egyetlen népnek sincsenek olyan törvényei, mint nekik!

És hol van olyan nagy nép, amelyiknek oly tökéletes parancsai és szabályai volnának, mint az az egész törvény, amelyet ma elétek tárok? …. Te megtapasztalhattad, hogy fölismerd: az Úr az igaz Isten, nincs más rajta kívül. (Mtörv 4, 8 és 35)

Isten az élet útjának megmutatására szánta a törvényt. A hívő számára Isten törvénye útmutatás az életre és a jóra. Ebben az értelemben énekelnek róla például a zsoltárok szerzői. Az élet azonban tele van nehézséggel (néha még gonoszsággal is), ezért menekül a hívő ember Istenhez oltalomért. Tudjuk viszont azt, hogy ha Isten – akár büntetéssel is – parancsolatainak megtartására kényszeríti az embert, ezzel az élet útjára vezeti, és boldogságát szolgálja:

Boldog az az ember, akit te megfenyítesz, Uram, és megtanítasz törvényedre. (Zsolt 94,12)

Uram, Jézus! Add, hogy egyházunkban a béke és egyetértés uralkodjék, hogy tiszteletben tartsák az imát és Isten törvényét, és hogy a törvény megtartása ennek szeretetét is jelentse. Urunk, igaz közbenjárónk az Atyánál! Te jól ismersz minket és ismered szükségleteinket. Engedd csak azt kérnünk, ami javunkra szolgál, és ami lelkünk üdvösségéhez szükséges.

Idézet a mai nap egyik szentjétől:

Boldog Nicolas Stenon (Stenon Miklós) dán püspök, a modern geológia megalapítója (+1686), konvertita. evangélikusból lett katolikus!

Mottója a következő volt: "A kísérlet pontossága, reprodukálható eredmények".

„Tisztességes az, amit látunk, igazságosabb, amit észleltünk, legszebb, ami még mindig fátyolban van.”

„Az ember vétkezik Isten fensége ellen azzal, hogy nem hajlandó a természet saját műveibe belenézni. - Tegyük Isten lábai elé bűneink szennyezett ruháit.”

Szentmise közvetítés Az Egek Királynéja Nagytemplomból, december 6, advent 2. vasárnapján, 9 órakor.

A dec. 6-i vasárnapi szentmise linkje:

https://youtu.be/iJeYwHJoI-8

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

26. December 6, advent 2. vasárnapja

ALLELUJA
Készítsétek elő az Úr útját! † Egyengessétek ösvényét, * és minden ember meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten. (Lk 3,4.6 – 5.tónus.)

Keresztelő János szavai ezek. Előkészíti az Úr útját, amely egykor Egyiptomból Izraelbe vezetett, most pedig Jézuson keresztül a messiási királysághoz. János keresztsége rituális cselekedet volt, amellyel egyes zsidók kifejezték hajlandóságukat, hogy a megújulási mozgalomhoz csatlakozzanak. A bűnbánat, amit hirdet, viszont már a belső készségére alapozódik, ami nélkül nincs megbocsátás.

Minden ember meglátja az Üdvözítőt? Keresztelő János rámutatott, de csak az látta meg, akinek nyitottá vált a szíve, befogadóvá a lelke. Hiszem, hogy ma is sokféle módon láthatom meg az Üdvözítőt. Hallhatom (igéjében), láthatom (a másik jó szándékú emberben), élvezhetem (a szentségekben). Sok ember ezt nem tudja, mert soha életében még meg nem tapasztalta. Aranyszájú Szent János írja: „Ha mi keresztények úgy élnénk, ahogy élnünk kellene, a nem hívők gyermekei jobban megcsodálnának bennünket, mint azokat, akik nagy csodákat művelnek.”

Újból és újból a szívembe kell véssem, Te a hívő emberek magatartásában akarod mindenkiben megláttatni magadat.

Uram, Jézus!

Vajon mit látnak bennem az emberek? A te képmásodat? Mit látok én magamból? Fáradt, kiégett, lusta embert, akinek már nincs ereje utat készíteni, ösvényeket egyengetni? Vagy olyan embert, aki az adventi várakozásban újra éled, töltődik. Engedd, hogy eljövetelednek ebben a reményében éljek, a találkozások örömében, hogy benne éljek és belőled éljek. - Ámen!

Idézet a mai nap egyik szentjétől:

A spanyol polgárháború Valenciai 1936-os 7 vértanújának egyike, egy nagyszerű asszony: Boldog Luisa Maria Frias Canizares, a Valenciai egyetem professzora volt. Így ír:

"Hagyja el a világ szeretetét és édességét, mint az álmokat, amelyekből az ember felébred; dobja el gondjait, hagyjon fel minden hiú gondolattal, mondjon le testi kívánságairól. Az imádsággal való élet nem azt jelenti, hogy elidegeníti magát a látható és láthatatlan világtól. Egyesek dicsőségre vágynak, mások gazdagságra vágynak. Én csak Istenre vágyom, és csak a szenvedélyektől megtisztított lelkem reményét helyezem el benned Istenem."

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

27. December 7, hétfő

ALLELUJA
Íme, jön a föld Ura s Királya, * leoldja rólunk a bűnök láncát. – 5. tónus.

Vajon mennyi minden lehet, ami láncon tart, megkötöz bennünket? Bűneink, rossz szokásaink, beidegződéseink, betegségünk. Azt hiszem, az emberek nagy része nem érti ezt a fogalmat. Abból következetek erre: amikor gyermekekkel gyónásra készülünk, megbeszéljük, hogy akkor érvényes a gyónás, ha megkapták a feloldozást. Ezek után a gyerekek feláldozásról beszélnek. Elmondom nekik, mi a különbség a bűnök alóli feloldozás, és a bűnökért végzett feláldozás között. Legközelebb újból csak feláldozást mondanak.

Emberélet igazi terhe a bűnök lánca. Első ember hozta, de azóta is minden ember viseli; sőt a személyes bűnnek is igen-igen sok a rabja. – Mi már tudjuk, ki a Messiás, kitől várhatjuk a rabláncok leoldását.

Megváltónk bűnöket bocsát a gyarló, elesett embernek. Ez már a megváltás műve. Jézus, a Mester igen gyakran ismétli: „bocsánatot nyertek bűneid”. Mindez pedig azt jelenti, hogy boldog életet ad a tisztává lett léleknek, nincs tovább megkötöző rablánc! A bűnös lélek meghajlik és átalakul. A múlt temetése a kezdet, és ezután az Isten felé fordul a tisztulni akaró lélek. Majd a belső elindulás és előkészület után elindul az isteni irgalom széke felé, ahonnan önként emelkedve áll fel, rablánc nélkül távozik.

A mai napon egy nagyon hatásos bűnöket megoldó láncról imádkozzunk, a rózsafüzérről. Boldog Bartolo Longo (+ 1925 Pompei) szavaival:

Ó, Mária áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncolsz minket, szeretet köteléke, mely az angyalokkal egyesítesz, az üdvösség tornya a pokol szakadékában, biztos kikötő az általános hajótörésben, nem hagyunk el soha többé. Te légy erősségünk halálküzdelmünk óráján. Tiéd legyen kialvó életünk utolsó csókja. És ajkunk utolsó lehelete a te édes neved legyen, ó Rózsafüzér Királynője, ó drága Anyánk, ó bűnösök Menedéke, szomorúak hatalmas Vigasztalója. Légy áldott mindenütt, ma és mindörökké, a földön és az égben. – Ámen!

Idézet a mai nap egyik szentjétől:

Szent Ambrus püspök, (+ Milánó, 397)

„Aki nem akarja megismerni Istent, azt Isten se kívánja látni. Aki nem akar tudni Istenről, arról Isten sem akar tudni semmit!”

Szent Ambrus így ír a megkísértettség vértanúságáról a 118. zsoltárhoz írt magyarázatában:

„Hűséges és bátor tanú légy! Amint sokféle az üldözés, ugyanúgy sokfajta a tanúságtétel is. Naponta Krisztus tanúja vagy.

Ha megkísértett a paráznaság szelleme, de te szent félelemmel gondolsz Krisztus eljövendő ítéletére, és ezért nem akarod bemocskolni tested és lelked tisztaságát, Krisztus vértanúja vagy. Ha megkísértett a kapzsiság szelleme, hogy erőszakkal elvedd a nálad gyengébbnek vagyonát, és megsértsd a védtelen özvegy jogait, de te megfontolod az isteni parancsokat, és úgy ítéled, hogy inkább segítened kell rajtuk, nem pedig jogtalanságot elkövetned ellenük: Krisztus tanúja vagy.

Hány ilyen titkos vértanúja van Krisztusnak napról napra, és hányan vallják meg az Úr Jézust! …. Légy tehát hűséges és bátor a belső üldözésben, hogy a külső üldözés idején is helyt tudj állni … Legyen számodra példa az Úr kísértése, amelyet elviselt.

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

28. December 8, kedd: Szeplőtelen fogantatás

ALLELUJA
Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van véled, * áldottabb vagy te minden asszonynál. Lk 1,28

Szűz Mária igenje és tisztasága elválaszthatatlan az adventi gondolatkörtől. A legtökéletesebb azonosulás Mária igéjével az, ha vele együtt imádkozunk, és úgy emeljük fel szívünket Istenhez, hogy Máriát szemléljük, és miként az angyal, mi is dicsérjük Szűz Máriát: Áldottabb vagy te minden asszonynál!

A kegyelemmel teljes kifejezés a mai ünnepen különös jelentőséget kap. Máriát maga a fölséges Isten üdvözli Gábriel arkangyal szavaival. A szent főangyal nem találhatott ki semmi olyat Mária életében, ami nem magától Istentől való lenne. Mária Isten kegyelmével, ajándékaival, jelenlétével teljes. Nincs benne az a hiány, amit eredeti bűn következményeként mindannyian viselünk. Őt Isten úgy választotta ki a világ teremtése előtt, hogy mentes maradt Ádám bűnétől. A Szent Szűz az ember Isten iránti romlatlan, tiszta szeretetének képviselője, és ezért egyedül ő lehet Isten méltó társa a megtestesülés művében.

Szűz Mária válasza az angyal köszöntésére egy nagy, határozott igen volt. Ehhez az egy nagy igenhez, bizonyára sok kis korábbi igenje kellett, amitől jósággal és szeretettel telt meg Mária szíve-lelke.

Ha mi is közreműködünk Isten ránk vonatkozó tervével, akkor mi is boldogok leszünk. Hogyan akarunk boldogok lenni? Önfejűséggel, önmegvalósítással? Vagy belesimulva Isten örök terveibe? Isten segítsége nélkül egyáltalán lehetünk-e boldogok?

Üdvözlégy, ó Mária, te vagy a keresztények reménysége; hallgasd meg egy egyszerű hívő esedezését, aki szeret téged, különösen tisztel és üdvössége minden reményét beléd helyezi. Mária, te teljesen ráhagyatkoztál Isten meghívására, és így az örök jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad. Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket Őhozzá.

Jeruzsálemi Szent András szavaival köszöntelek Mária!

„Köszöntelek, örömünknek Anyja. Te valóban áldott vagy, mert az asszonyok között egyedül te voltál méltó arra, hogy Teremtőd anyja légy. Boldognak mondanak téged minden nemzetek. Ó Mária, ha beléd vetem bizalmamat, üdvözülni fogok. Ha oltalmad alatt leszek, nincs mitől félnem, mert aki téged tisztel, annak birtokában vannak az üdvösség fegyverei, melyeket Isten csak azoknak ad meg, akiket üdvözíteni akar.” Ámen!

Idézet a mai nap egyik szentjétől:

Szent Chabanel Natalis (+1649 Kanada) jezsuita áldozópap, vértanú misszionárius a huron indiánok között. Egy hittagadó útitársa ölte meg.

"Oda megyek, ahová a szent engedelmesség szólít, de akár ott maradok, akár engedélyt kapok a felettesemtől, hogy visszatérhessek a misszióhoz, ahová tartozom, hűségesen kell szolgálnom Istent." - Ezek, az utolsó megőrzött szavai.

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

29. December 9, szerda

ALLELUJA
Íme, jön már az Úr, hogy népét megváltsa, * boldog, aki készen áll, hogy találkozzék véle! – 1 D2. tónus.

Advent az éber lét, a készenléti várakozás ideje.

Úgy kell élni és cselekedni ezen a földön, hogy szívünkben az egek után vágyakozunk. Két lábunkkal a földön, előrehaladunk, dolgozunk és jót teszünk a földön, de a szívünkkel a mennyek után vágyakozunk.

Készen kell állnunk az Úrral való utolsó és végleges találkozásra, mert mindnyájan találkozni fogunk az Úrral. Mindnyájunknak megvan a végleges találkozás időpontja.

Jézus társaiként akarjuk élni, ezt a világot, Szent VI. Pál pápa kifejezésével élve, a „szeretet civilizációjává” átalakítani. Minden cselekedetünkben Vele egyesülve élni, Őt megismertetni másokkal, az Ő erejével szolgálni a többi embert. Készen állni minden nap arra, amire Ő küld bennünket. Úgy adni önmagunkat, ahogy Jézus adja magát az Eucharisztiában. Mária, Jézus édesanyja legyen példaképünk és közbenjárónk ebben az önátadásban.

Mindenható Istenünk!

Készíts minket a nagy találkozásra. Adj bölcs szívet és értelmet. Megoldatlan kérdéseimet fáradozásaimat önmagamért, kínlódó reménységemet rád bízom, Uram! Feladom a harcot a zárt ajtók ellen, és bízón várok rád. Csak te tudod kinyitni lelkem zártságát. Segíts, válts meg engem zárkózottságomból, önzéseimből. Ámen!

Idézet a mai nap egyik szentjétől:

Fourier Szent Péter (+1640, Burgundia), áldozópap, egy világvégi kis falu plébánosa, rendalapító.

A kis falujáért akart élni. „Aki nem plébános, nem is sejti, hogy mennyire szereti a plébános plébániájának gyermekeit” – mondta.

Nővéreinek lelkére kötötte, hogy a protestáns gyerekekkel is barátságosan bánjanak: „Ne engedjék meg a többi gyereknek, hogy csúfolják őket! Ne beszéljenek rosszallóan a vallásukról! Egyedül csak a katolikus vallás igazságairól tanítsanak, a többit pedig bízzák az Istenre!”

 


Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

30. December 10, csütörtök

ALLELUJA
Harmatozzatok egek, onnan felülről, † és ti, felhők hullassátok közénk az Igazat! * Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt. Iz 45,8 – 9

Advent talán leggyakrabban olvasott-énekelt bibliai idézete ez. Őszinte vágyakozást és várakozást fejez ki, amely az advent lényege.

Odafentről, az Úrtól jön Krisztus megváltó istensége: „Harmatozzatok, egek!” Krisztus embersége pedig valóságos emberség, mely Ádámtól fogva évezredeken át készült, hogy azután Máriában „megnyíljon a föld, és megteremje az Üdvözítőt”

Mit is kérünk tulajdonképpen? A harmatot befogadó földhöz hasonlóan mi is tudjunk megnyílni és engedni, hogy az Üdvözítő megszülethessen bennünk.

Minden ember arra kapott meghívást, hogy nyíljék meg az előtt az irgalmas szeretet előtt, amellyel Isten szereti őt. Az Ország olyan mmint Atyához, amennyiben azon fáradozik, hogy teljesítse az ő akaratát.

Uram, Jézusom!

Emberi természetünknél fogva bennünk él a vágy a fejlődésre, a haladásra, egy boldogabb életformára. Mindezek megvalósulásához meg kell művelnünk lelkünket, hogy termést hozzunk! Segíts, hogy az égi harmatot be tudjuk fogadni. Vezess, hogy adventi utunk ne menekülés legyen a világtól, ne reménytelen sóvárgás, és ne ábrándozás. És akár kétkezi, akár szellemi munkát végzünk, ne a türelmetlenség, kiégés, hanem az előre lendítő reménykedés szellem hassa át. Így fogadjalak, mint Üdvözítőmet. Ámen.

Idézet a mai nap egyik szentjétől:

Boldog Durando Marcantonio (+1880, Itália) áldozópap, rendalapító, nagy lelki ember. Az egységes Olaszország megszületésekor így ír:

„Ó, boldog Amerika, az Egyesült Államokból, ahol a szabadság mindenkire kiterjed, és a papság, a vallási közösségek, a protestánsok, a másként gondolkodók és a katolikusok egyaránt egyetlen egységes és tömör nemzetet alkotnak. A mi esetünkben általában nem hallunk és nem is látunk mást, csak olyan ötleteket, projekteket, szabályozásokat és fukar részleteket, amelyek nem emelik fel a nemzetet, nem teszik nagyszerűvé, nem ösztönzik az erkölcsöt, mert a vallási dimenzió mindenből hiányzik.”

Szentmise közvetítés:

December 13. vasárnapi 9 órai szentmise linkje: https://youtu.be/pTKUdxRNlIc

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

31. December 11, péntek

ALLELUJA
Eljön a mi Urunk, siessünk elébe! * Uralma meghozza az áldott békét. – 7 b. tónus.

Ezen a pénteken sportoljunk egy kicsit! Siessünk elébe! (Siessünk, ne késsünk, hogy még ezen éjjel oda érhessünk…)

Sietősek adventi lépteink: álljunk fel, sietve járjunk előre, majd ha célba értünk, kényelmesen üljünk le. A helyes sorrend talán ilyen lehet a keresztény mozgásban.

Állj fel, egyenesedj ki a világ előtt, és harcolj. Azután siess, járj emelkedett fővel a keskeny úton. Majd egy szép napon, amikor célba érsz, amikor vége az életnek ott ülhetsz Urunkkal együtt a mennyben.

Természetesen a lelki sportoláshoz is fel kell öltözni, sportruhát venni. „Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben.” (Ef 6,11)

A sietős járásról egy szép karizmatikus ének jut eszembe: „Indulj az úton, előre nézz! Nem tántoríthat ezernyi vész! - Életed útját végig kel járni - és az út végén Jézus fog várni!”

Ha jól haladunk előre, jó úton járunk, mi is szentté válhatunk, és akkor mi is együtt ülhetünk majd Jézussal. - Persze a mennyben nem fizikai helyről gondolkodunk, hogy Jézus ül az Atya jobbján, és mi mellette, ez képletes kifejezése a célba érkezésnek. - Isten jobbján ülni viszont dicsőséget, boldogságot, gyönyörűséget jelent.

A keresztény sport Jézussal: felállni, sietve járni, ülni, azért lehet könnyű a szívnek, mert Jézus mutatja az utat, a szentek hosszú sereg pedig útkészítő, út taposó volt előttünk. Amiatt sem kell aggódnunk, hogy letérünk az egyenes, keskeny útról. Még ha a halál árnyékának völgyében járunk is, a Jó Pásztor oda is eljön értünk, és ott sem hagy el.

Ha a napi sietős adventi lépteinket az Úrra helyeztük, akkor készen állunk megállni az ellenség támadásaival szemben is. „Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat.” (Ef 6,13)

Uram, Jézus!

Nem minden sietős lépés jó, csak amely feléd visz. Néha nehéz megtennem az első lépést, nem tudok határozni, merre is menjek, mit csináljak. Ezért kérlek, add meg a lélek nyugalmát a jó döntéshez, az egyenes gerincű biztos állást, és adj erőt veled haladni, arrafelé, ahol megtalálom nálad az áldott lelki békét. Ámen.

Idézet a mai nap egyik szentjétől:

Szent Máría Marravillas de Jesus – más néven: Pidal y Chico de Guzman Szent Mária, spanyol sarutlan karmelita apáca (+1974)

„Szenteld meg az Úr Krisztust a szívedben! Állj mindig készen arra, hogy mindenkinek tudj válaszolni, aki a téged betöltő reményről kérdez. De alázatosan és áhítatosan válaszolj, mert tiszta a lelkiismereted.”

Halálos ágyán ezt mondta: „Érzem, hogy az Úr mennyire szeretett engem. Micsoda boldogság karmelitaként meghalni."

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

33. December 13, vasárnap

ALLELUJA
Az Úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. (Iz 61,1 – 7b. tónus)

<Az udvari tiszt megkérdezte Fülöpöt: "Mondd, kiről mondja ezt a próféta, magáról vagy valaki másról?"> - Olvashatjuk az Apostolok Cselekedeteiben (Apcsel 8,34) az etióp tisztviselő kérdését. Az Úr lelke van rajtam! – Kiről mondta azt a próféta? Önmagáról? Keresztelő Jánosról? A Messiásról, Jézusról? – Persze, hogy valljuk, ez is egy jövendölés a Messiásról, előkép, ami Krisztusban valósul meg. Viszont, ha folytatom a gondolatmenetet, akkor arra kell rádöbbennem, hogy a 21. században ez rólam is szól. Ha krisztusinak, krisztuskövetőnek, azaz kereszténynek vallom magam, rám is vonatkozik: az Úr lelke van rajtam. Megkaptam az Úr lelkét a keresztségben, a bérmálás szentségében. A szentségek által részesültem az általános papságból, a Messiásnak a papi, királyi, prófétai küldetéséből.

És ebből következőleg már csak egy lépés a következmény: elvinni az örömhírt a szegényeknek. Természetesen és elsősorban a fizikai szegénységben élőknek. Az adományaimat kell kísérje, egy-egy fohász, ima értük. De gondolnom kell a lelki szegénységben élőkre is. Belőlük jóval több van hazánkban, Európában, mint a testi szegényekből. A legtöbb ember nem is tudja, miért, mi célból él. Fel tudom mutatni számukra az örömhírt, az evangéliumot? Elsősorban saját példámmal, viselkedésemmel, szavaimmal.

Uram, Jézus!

Add nekem Szentlelked erejét, és küldj engem is, hogy az evangélium lelkes hirdetője legyek! Erősítsd bennem Uram a hivatástudatot, hogy az én feladatom is az emberek üdvösségének szolgálata. Segíts, hogy életem, szavam, viselkedésem örömhírt mutasson a világnak: egy belülről megélt, boldog, békés élet lehetőségét és útját. Add meg, hogy az evangélium hirdetése megteremje gyümölcsét, és általa megdicsőüljön a te neved a világon. Ámen!

Idézet a mai nap két szentjétől:

Alsaci Szent Ottilia (Odilia) (+720) – vaknak született, majd látóvá lett, elzászi apátnő

A szemfájósok védőszentje.

„Fordítsd el szemeimet, hogy ne lássam a hiúságot. A te utadon engedj élnem.”

Boldog Grassi Antal (+1671) oratoriánus olasz áldozópap

„Aki szereti Urunkat, Jézus Krisztust, vágynia kell arra, hogy vele lehessen, mert minél jobban alkalmazkodunk az Ő példájához, annál tökéletesebb lesz az életünk.”

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

34. December 14, hétfő: Keresztes Szent János egyháztanító

ALLELUJA
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk. Zsolt 84,8 – 1 D2. tónus.

Zsoltár:

Válasz: Ösvényeidre taníts meg engem, * én Uram, Istenem. (4b.

Zsolt 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9

Mivel az allelujás vers már szerepelt advent első vasárnapján, ezért a zsoltár refrénjéről elmélkedem a mai napon.

Ösvényeidre taníts meg engem. Jó néhány évvel ezelőtt történt. Késő este, sötétben jöttem hazafelé autóval. Akkoriban építették az M0 autóúthoz, az elkerülő 51-es új utat. De még csak egy szakaszát adták át az újnak, ezt nem tudtam. Ráhajtottam az új útra, és az egyszer csak véget ért. Betontömbök, és a sötétben jelzés, egy harmadrendű útra, ahol folytatni lehetett az utat. Fékcsikorgás, de megúsztam. Kár volt. Az elkészült néhány kilométer új út után a rossz ösvény következett, ami visszavezette a régi főútvonalra, ahol nyugodtan haladhattam volna.

Valahogy így működik a sátán új útja, vagy a bűn útja. Elindul szépnek látszóan, és a végé ott a betontömb, és szerencse, ha nem buksz föl benne.

Erről azok az emberek jutottak eszembe, akik lelki értelemben hajtottak rossz útra, és céltalanul bolyonganak az életben. Sokan választottunk rossz utat, de ezek egyike sem vezet örömteljes célhoz, mert eltávolítanak Istentől. Amikor ilyen - boldogsággal kecsegtető - utakon járunk, lehet, hogy azt hisszük, tudjuk, hová tartunk. Mégis az életünket gyakran határozatlanság és nyugtalanság terheli, mert a valóság az, hogy eltévedtünk, és még a végső célban is bizonytalanok vagyunk.

Jézus "az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6). Ő segít megtalálni a helyes utat, és segít, hogy másokat is útba tudjunk igazítani.

Ha rájöttél, hogy rossz úton jársz, Istenhez fordulj segítségért, ne a világtól várd a megoldást. Amint elindulsz az engedelmesség útján, Isten szeretettel fog vezetni lépésről-lépésre. Ehhez néha meg kell állni, és elcsendesedve, átgondolva letenni a vezetést az Ő kezébe. És ebben a legcsodálatosabb az, hogy tényleg lehet kérni Őt, hogy mutassa meg, az ösvényt, mit tervezett el a számunkra, hogyan akar formálni, miként akar tanítani, merrefelé akar vezetni. A végcél, amit el akarunk érni, és ahova az Úr vezet, ugyanaz: a földön a lelki béke, és odatát az örök boldogság.

De ő máshogy akar eljuttatni A pontból B pontba. De az eredeti cél még mindig ugyanaz, csak másképp lesz tökéletes és megtervezett. Az Úr útjai kifürkészhetetlenek, de megmutatja nekem, hogy melyik út, az én utam. Ez olyan, mint amikor a GPS újratervezést hajt végre. Nehéz meglátni azt, hogy nem új célt határoz meg, hanem új irányt, ami segít neked az eredeti célodhoz megérkezni.

Urunk, oltalmazó Istenünk!

Bocsásd meg a tévelygéseinket! Mutasd meg, mit terveztél számunkra, hogyan akarsz formálni, miként akarsz tanítani, és merrefelé akarsz vezetni. Kérünk, mutasd az utat, a jó ösvényt, ami örömteli engedelmességre és örök életre vezet. Ámen!

Idézet a mai nap egyik szentjétől:

Keresztes Szent János - spanyol karmelita pap, misztikus, egyháztanító, lelki író. + 1591

„Minden teremtmény az Isten asztaláról lehulló morzsa. Mint az asztal alatt morzsát szedegető kutya, örökké éhezik az ember, ha csak teremtményt szeret.” -

„Hasznos cselekedetek, az önmegtagadás az annyira szükséges lelki szegénység növelése helyett szentképeket, mutatós és becses olvasókat aggatnak magukra. Egyeseknél annyi Agnus Dei-t és ereklyét találni, mint amennyi játékszert a kisgyerekeknél. Ismertem valakit, aki több tíz éven át beérte egy megszentelt faág két darabkájából ügyetlenül összeillesztett kereszttel. Mindig magánál hordta, és meg nem vált volna tőle, ha én el nem veszem, pedig nem volt csekély szellemű: értelmes ember volt.” -

„Ahhoz, hogy a mennyei bölcsességre eljuss, és boldog légy, a tudományod nem segít semmit, mert ahhoz ártatlan gyermekké kell válnod.” -

„Uram, azt szeretném, ha fáradozásokat adnál nekem, melyeket érted viselhetnék, és azt, hogy kevésre becsüljenek és semmibe vegyenek.”

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

35. December 15, kedd, Boldog Brenner János

ALLELUJA
Jöjj, és ne késlekedjél, Urunk, * oldozd fel néped bűneit. – 2. tónus.

Jöjj el Urunk! Mennyi hasonló megszólítás hangzik fel adventben! „Jöjj el Urunk, Istenünk! Üdvözíts minket!” (Zsolt 145) – Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő! Énekeljük.

Az emberek túlnyomó többsége notórikus késő. Az utolsó pillanatban ér oda mindenhova, vagy elkésik. És érdekes, ezek a késők azok, aki másokat siettetnének. Mire ők odaérnek, minden legyen készen, minden legyen előkészítve, nekik csak a készbe keljen beülniük. Az allellujás vers szerzője (mert a mai az nem bibliai idézet), jól érzékeli ezt. Rendben van, hogy siettetjük, de most álljunk meg. Nem a készbe ülünk bele. Van még egy közbülső lépés, a bűnbánat és az érte kapott bűnbocsánat. Így próbálja megállítani a notórikus későket is a rohanásból a templom bejárata. Tisztulj meg, nyújtsd kezed a szenteltvíztartó felé (most épen lezárva van sajnos). Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, mondja a pap, és egy kis szünetet tart. Nem elkalandozott, vagy elfeledkezett valamiről. Lényeges ez a szünet. A kinti világ után a szentmisének fontos a bevezető része is. A keresztvetés után a köszöntés, a mise ismertetése, a szentmise bevezető éneke. Majd a lelkiismeretvizsgálat. Az egyik legszebb, de legnehezebb része ez a szentmisének. Hogyan lehet elérni, hogy a templomba berohanó ember most tényleg rászánja azt az egy órát a találkozásra. Néhány tömör mondattal felhívni a figyelmet a bűnbánatra. És ha késtél, vagy a pap összecsapja a mise elejét (ilyen is előfordulhat), akkor neked kell felvenni a helyes ritmust. Szenteltvíz, keresztvetés, térdhajtás. Nem akarok elszaladni Urunk mellett, és ő én mellettem.

Uram, Jézusom!

Minden imámban szólítalak és jelenvalóvá akarlak tenni. Most, most, imádkozom hozzád, most add jeleidet, ne késlekedj. Ha pedig bármi is elválaszt tőled, segíts ledönteni a válaszfalakat, amit bűneim, hibáim emelnek. Ne késlekedj, én is előkészítem szívemet, így remélhetőleg a két gondolat, a tiéd és az enyém találkozni fog. Ezután pedig kérlek, áldj meg engem, munkámat, terveimet, gondolataimat. Ámen!

Idézet a mai nap egyik szentjétől:

Boldog Brenner János áldozópap, vértanú (+1957)

Lelki naplóját így kezdi 19 éves korában: „Add, hogy életem méltó legyen hivatásomhoz, hogy szent lehessek!”

"Jézusnak minden időben hitvallókra és vértanúkra van szüksége."

Uram, Te tudod azt, hogy boldogságot itt az életben nem keresek, hiszen mindenemet beléd helyeztem... Uram, tudom, hogy tieidet nem kíméled a szenvedéstől, mert mérhetetlen hasznuk van belőle."

 

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

36. December 16, szerda

ALLELUJA
Emeld fel hangodat, és mondd el az örömhírt: * Íme, Urunk, Istenünk hatalommal érkezik. Iz 40,9-10 – 4 g. tónus.

Hang és hatalom!

„A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki.” (Iz 42, 3) –

Az adventi készületben legtöbbet a csendről elmélkedtünk, de hát mindennek meg van a maga ideje, annak is, hogy hangnemet és hangerőt váltsunk. A kereszténységünk megélése soha nem lehet sikeres zárt ajtók mögött. A magán imádságban bezárkózhatunk szobánkba. A hit megélését pedig a jézus szavaival élve a háztetőkről is hirdetnünk kell. Magában a szóban is benne van, evangélium, azaz örömhír. Nem szájzár, hanem hír. Hozzám eljutott, mert voltak, akik továbbadták, és ellenszélben is merték továbbadni. A következő nemzedék akkor lehet keresztény, ha én is merem hangosan, határozottan megvallani hitemet. Mintegy a hatalom tudatában. Nem én vagyok a hatalmon, hanem Urunk Jézus Krisztus győzött. És vele együtt én is a győzelmet, hatalmat képviselem. A hatalom vallási fogalom? Igen! A Biblikus Teológiai Szótárban bő négy oldal terjedelmű, azaz a leghosszabb szócikkekhez tartozik a hatalom!

A hatalom minden vallásban az istenség lényeges tulajdonsága. A teológiai szótár így ír:

„A hamis istenségekkel szemben Jahve Szabaoth (a szabadító Isten) neve új értelmet kap; az igaz Isten a seregek Istene, vagyis a mindenség hatalmáé, a csillagvilágé, és az angyalseregeké. Ez az Isten szól bele az ember történelmébe, hogy megszabadítsa őt.”

Én életembe is bele akar szólni, de van emberi szabadságom, elfogadom, befogadom, vagy elutasítom. Együttműködök hatalmával, vagy ellenszegülök.

„Alleluja! Megkezdte uralmát Urunk, Istenünk, a Mindenható!” (görögül Pantokrátor), olvashatjuk a Jelenések könyvében (Jel 19,6)

Uram, Jézus!

Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség! Oly sokszor imádkozom ezt: De valóban átengedem neked az uralmat? De vajon hagyom, hogy te irányítsd lépteimet? Hathatós szavaddal tegyél erőssé engem is gyarló választottadat. Téged megvalló szavam pedig legyen egyértelmű, határozott, hangos és örömhírt sugározó. Ámen!

Idézet a nap egyik szentjétől:

Boldog Marchisio Kelemen áldozópap, plébános, a Szent József Leányai Kongregáció alapítója (+ Torino, 1903)

Marchisio Kelemen ezt mondta az Eucharisztiáról, melyet lelkes odaadással tisztelt: „Néha úgy érzem a megpróbáltatások súlya alatt, hogy teljesen elnyomnak, de biztosíthatlak benneteket, hogy öt perc elteltével, élő hittel a szentségi Jézus előtt, már úgy érzem, hogy teljesen újraéledek, úgy, hogy mindaz, ami eddig nehéznek tűnt, most elviselhetővé és könnyűvé válik.”

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

37. December 17, csütörtök

ALLELUJA
Ó - Örök isteni Bölcsesség! † Műveidben erő és szépség tündöklik. * Jöjj, taníts meg minket okosan járni az élet útját! –

Advent utolsó hetében az allelujás vers szavai, az Ó antifónák.

Advent utolsó hete, december tizenhetedikétől, a liturgiában kiemelt köznapok. Az esti dicséret zsolozsmájában, és az evangélium előtti allelujás versben ilyenkor énekeljük a Mária hálaénekéhez tartozó úgynevezett Ó-antifónákat. Minden napnak külön antifónája van, amelyekben az Eljövendőt próbáljuk néven nevezni, megszólítani azokon a neveken, amelyeket ősatyáinktól kaptunk, valamikor az 5.- 6. századból.

Ó Bölcsesség!

A Bölcsesség az Ószövetségben Isten tulajdonsága, a Teremtő Atya tulajdonsága, kinek bölcsessége a világ teremtésében nyilvánult meg, miként a semmiből egyetlen teremtő szavával, akaratával létbe szólította a világmindenséget. Isten látta, hogy mindaz nagyon jó, amit alkotott. Az Újszövetségben a Bölcsesség Isten fia, Isten megtestesült igéje, Jézus Krisztus.

Micsoda szép tapasztalatunk van Jézusról: ő mindent felölel és erővel és szelíden mindent jól elrendez. Bár ilyen viszonyba tudnánk kerülni ezekben a napokban, amikor egyre jobban érezzük az ünnep közelséget, amikor egyre nagyobb a feszültség mindenkiben. Bárcsak okosan, bölcsen tudnánk készülni!

Isten bölcsessége a gyermek, akit egy fiatalasszony hoz világra, egy Rómával együttműködő korrupt vezetőkkel rendelkező nép körében, egy jelentéktelen kis városban.

A világ mai állapota szintén elkeseríthet bennünket. Szeretnénk, ha Isten közbelépne, és tiszta gondolatokat sugallna mindazoknak, akik emberek - főleg a szegények - milliárdjait érintő fontos döntéseket hoznak. Azt akarjuk, hogy bölcsek legyenek.

Uram, Istenem!

Add, hogy karácsony szent ünnepe számunkra sem menekülés legyen a gondokkal teli világból. Abban is segítsd népedet, hogy világi és egyházi vezetőink is készek legyenek az isteni bölcsesség megértésére, és befogadására, és az alapján vezessenek bennünket.

Idézet a nap egyik szentjétől:

Mathai Szent János áldozópap, a Fogolykiváltó Trinitárius rend alapítója (+ Róma, 1213.)

„Soha ne felejtsük el, hogy áldott Urunk, arra kért, hogy ne csak úgy szeressük felebarátunkat, mint önmagunkat, hanem úgy, ahogy Ő szeretett minket, aki azután feláldozta magát értünk.”

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

38. December 18, péntek

ALLELUJA
Választott néped Pásztora, † aki Mózesnek a Sínai-hegyen törvényt adtál, * jöjj, tárd ki karodat, hogy megválts minket! – 2. tónus.

Ó Adonáj!

A Kivonulás könyve szerint Mózes, aki éppen a juhait legeltette, egy égő, de el nem égő csipkebokorra lett figyelmes. Isten hangját hallotta belőle, aki saruinak leoldására szólította fel, és szent helynek nevezte azt a földet, melyen állt. Feladatot bízott Mózesre, Izrael fiainak az egyiptomi rabságból való megszabadítását. Az egyiptomi szabadulás a megváltás előképe, a gonosz lélek igájából való szabadulás előképe. Az égő, de el nem égő csipkebokor pedig az Angyali üdvözletnek, Mária szűzi anyaságának előképe, aki befogadta a Szentlélek tüzét. Amiképpen Isten megjelent az égő csipkebokorban, mely lángolt, de nem perzselt, úgy született meg Jézus Krisztus a Szűztől, anélkül, hogy az Istenszülő tisztasága csorbát szenvedett volna. Ez a tűz tehát előképe a közeledő karácsonyi fényességnek is. - Adonáj magyarul Urat jelent, azaz magát az Istent jelöli. Az Ószövetségben ezzel a szóval-, névvel helyettesítették az Isten nevét, amit nem volt szabad kimondaniuk. Ma pedig azt kiáltjuk: Ó jöjj el Urunk, Istenünk!

Ó Jézus Krisztus, igaz Isten, Adonaj! E névvel hívtak és szólongattak téged atyáink, az Ószövetség nagy igazai. Te voltál a hűséges Ábrahámnak, Izsáknak és Jákob-Izraelnek Istene. Te voltál vezére Izrael tizenkét gyermekének, hogy Egyiptomban menedéket nyerjenek. És te voltál az, aki néhány száz év után kihoztad őket e pogány földről, amikor már megerősödtek. Ezért szólítottad meg Mózest, amikor az égő csipkebokorban neki megjelentél. És amikor leverted ellenségüket, akkor Sínai hegyénél törvényed által néppé tetted őket. Népeddé lettek azok, kik előbb csak pusztai vándorok voltak.

Nézd a mi helyzetünket: keresztényként mi is így bolyongunk magunkra hagyatva a világ népei között. Elnyomnak minket gőggel; elnyomnak, amikor magukhoz akarnak idomítani, amikor rossz példájukkal hatnak ránk, amikor a gonoszság erejét hirdetik és a keresztény erkölcs idejét vesztő gondolatával kérkednek. Tárd ki karod, emelj ki bennünket a világ romlottságából! Ámen!

Idézet a nap egyik szentjétől:

Boldog Valle Júlia Nemesia olasz apáca, novícia mester (+ 1916)

Fogadalomtétele előtt egy rövid imát kezdett el mondani, mely egész élete végéig elkísérte: „Jézusom, szabadíts meg önmagamtól, segíts, hogy magamra ölthesselek téged! Jézusom! Érted éle, és érted halok!”

Több, mint 500 novícia került ki kezei közül. Minden napját így indította, ezt mondta önmagának: „Júlia, koncentráljon az egyetlen célra: egyedül csak Isten!”

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

39. December 19, szombat

ALLELUJA
Jessze gyökeréből sarjadt Megváltónk, † jel vagy a pogány népeknek. * Jöjj, és szabadíts meg minket, soká ne késsél! – 2. tónus.

O Radix Iesse! Ó Jessze gyökere!

Ismeritek az idők jeleit?

Mindez akkor teljesedig be, amikor Jessze, vagyis Dávidnak atyja gyökeréből megszületik a Messiás. És a Messiás jelként áll a népek, uralkodók, királyok előtt.

A világnak ma is mérhetetlen szüksége lenne rá: ma éppúgy, mint a múltban volt. És szüksége lesz holnap éppúgy, mint ma. Krisztus marad mindig az üdvösség egyetlen jele, csak őbenne üdvözülnek az emberek.

Valóban minden nép vágyakozva tekint rá, és segítségül fogja hívni?

Annyira szeret, hogy emberré lett értem a végtelen Isten. Jelt adott. Mi a válaszom? A kérésem: Jöjj, és szabadíts meg minket!

Hiszem, hogy ez így van, ő vízválasztó jel. Különben miért lenne, hogy annyian tiltakoznak a hit ellen. Miért zavarja őket az Egyház? Azért mert ma is élő jel. Mert például a Szentatya előtt ma is elnémulnak, amikor imádkozik (vagy éppen tapsolnak, amikor ünnepit mond például a teremtésvédelemről), de utána életmódban, erkölcsben semmit sem változnak.

Egykoron az ó-antifóna írója cselekvésre kérte értünk a Szabadítót. Mi pedig azt kérjük tőle a mai napon, hogy hétköznapi gyakorlati módon alkalmazni tudjuk, magunkra, élethelyzetünkre az antifónának ezt a sürgető kérését: Jöjj, szabadíts meg minket, már ne várass tovább magadra! Vajon hol van életemben olyan pont, ahonnan Jessze gyökere, Krisztus, új életet tudna sarjasztani?

Ó Jézus Krisztus!

„Aki emberséged szerint téged már ősatyánk, Ábrahám sejtjeiben hordott; emberi tested ott lappangott Jessze testében, hogy fiának, Dávid királynak családjából szülessél a földre. Szűz Anyádon, Márián keresztül a te emberségednek alkotó elemeit szolgáltatták nemzedékeken át a kiválasztottak, így lettél Jessze gyökerének gyönyörű virága. E félelmetes titkon megilletődve gondolkodtak a papok, próféták és királyok; ezt a jelt várták sejtés-szerűen a népek, kiknek a lelki sötétség idején te voltál az egyetlen reménysugár. Jöjj el hozzánk, teljesítsd ki a megtestesülés titkát Egyházadban. A népek ma is áhítva várják, hogy jelt kapjanak. Add, hogy Egyházad úgy lehessen titokzatos Tested, hogy az az üdvösség jeleként világosodjék a világban.” Ámen!

Idézet a nap egyik szentjétől:

Szent 1. Anasztász pápa (+ 402), sokat küzdött az eretnekségek ellen

Idézet Milánó püspökéhez, Simpliciánushoz írt leveléből, melyben Origenész eretnek gondolatai ellen írt:

„Helyesnek érezzük, hogy a pásztor nagy gondossággal és őrző szemekkel óvja a nyáját. Hasonlóképpen, mint ahogyan a magas őrtoronyból is az óvatos őrszem éjjel-nappal figyeli a várost. Hasonlóan a vihar óráihoz, amikor a tenger veszélyes, a hajókapitány erős szorongást érez, nehogy a vihar és a hullámok ereje hajóját a sziklákhoz csapja. Hasonló érzésekkel vagyunk, mint tiszteletreméltó és megtisztelő Theophilus, testvérünk és püspöktársunk, aki nem szűnik meg őrködni az üdvösségünkért, azért, hogy Isten népe a különböző templomokban ne olvashassa fel Origenész szörnyű istenkáromlásait.”

 

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

40. December 20, advent 4. vasárnapja

Allelujás vers advent 4. vasárnapjára

ALLELUJA
Íme, az Úrnak szolgálóleánya: * legyen nekem a te igéd szerint! Lk 1,38 – 8 G. tónus.

Allelujás vers december 20-ra

ALLELUJA

Dávid Kulcsa, + te megnyitod az örök ország ajtaját, - *Jöjj, hozd ki sötét börtönükből a bűnök rabjait! – 2. tónus

Ó Dávid Kulcsa!

Te vagy a kulcs és az ajtózár lelkemen.

Egy-egy rossz döntésem olyan, mint egy ajtó, amelyet magamra zárok. A bűn következménye az, amikor tudatosan zárom el magamat az isteni szeretettől. De a bűn következménye az is, amikor elzárkózóm a másik embertől, és végül bezárkózom önmagamba. Tudatosan csapom rá az ajtót a másikra, és tudatosan megindokolom, miért zárom el szívemet mások gondjai elől.

Jézus előtt nincsenek zárt ajtók. Erőt sugárzó, amikor feltámadása után a zárt ajtón keresztül is megjelenik tanítványai körében. Nem használt kulcsot. Megállt középen és így szólt: “Békesség veletek!” Békességet akar elhinteni a mi szívünkben is, ha engedjük kopogni szívünk kapuján, és beengedjük őt.

Azon az első karácsonyon belépett az emberiség elzártságába. Jelen van közöttünk. Jelen lesz bennem, a szívem legbelső szobájában. Ha megosztom vele életemet, akkor felfedezem, hogy maga az örök Béke van velem. Csakis Jézus jelenléte képes lelkem börtönét igazi otthonná változtatni.

Dávid kulcsa!

Urunk, nálad van a kulcs, te nyitod föl vele a bilincseket, a titkokat, a menny elzárt ajtaját. Te zárhatod le ezzel a kulccsal, vagyis mindenható akaratoddal és erőddel az Egyház ellenségeit féken tartó láncokat is. Találj be szívem zárjába, nyitogasd begyepesedett, megrozsdásodott gondolkodásom, olajozd szavaimat, és a kitárt ajtón keresztül adj fényt minden nehézség közepette.

Idézet a nap egyik szentjétől:

Szent Zefirin pápa (198-217 Róma)

Eretnekségek ellen, a Szentháromságról, így tanít: „Az Atya, Fiú, Szentlélek egy valami, de nem egy valaki, azaz, az egy istenség hármassága.”

És Krisztus két (isteni és emberi) természetéről: „A két természet nem keveredik, hanem összekapcsolódik Krisztusban.”

B év advent 4. vasárnapja 2020 - Lk 1,26-38 az angyali üdvözlet

„Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!”

Hallottuk az imént az evangéliumból. A mai vasárnap erről az egy fogalomról, a félelemről, pontosabban a helyes istenfélelemről elmélkedjünk.

Természetesen Mária számára sem volt mindennapos az ilyen közvetlen és mély találkozás az Isten angyalával. Mária bizonyára felkészült rá: mert gyakran imádkozott, nyitva volt a szíve, és ez meghozta az eredményét. Sokszor érezhetjük úgy, mintha távol lenne tőlünk az Isten, mintha nem is hallgatná meg könyörgésünket! Ha csak a magunk hangját halljuk vissza, mint egy visszhangot, és nem érezzük Istent, bennünk van a hiba, rossz irányba nyitott a lelkünk. Mária története egy kicsit mindannyiunk története: Isten szól, küldi angyalát, jeleket ad. Igen, de hol van most ez az angyal? Hol lehet a titokzatosság, ami körülveszi? És ha felszólít, szól hozzánk, akkor pedig miért van az, hogy nem vesszük észre, vagy ésszerűtlennek gondoljuk, és nemmel válaszolunk?

Kis faluban forgat a tv, a riporter megkérdez egy falusi bácsit, vallásos emberek élnek itt a faluban? A bácsi ezt válaszolja, igen, mindenki, jó magam is kis gyermekkorom óta félem az Istent! Persze nem arra gondol, hogy retteg a jó Istentől, vagy büntetésétől, hanem amint egy piciny gyerek tart a szüleitől. A jó szülő, aki még soha sem ütötte meg gyermekét, de ha megszidja, akkor is rögtön belekapaszkodik, átöleli a lábát, vagy ölébe ül. Félve tiszteli.

A vallásos ember saját tapasztalatából ismeri ezt az érzést a jó Istennel szemben is. Jeremiás prófétát idézem: ”Ezt mondja az Úr: A nemzetek útjait el ne tanuljátok, és ne féljetek az égi jelektől, mert csak a pogány nemzetek félnek tőlük.” (Jer 10,2)

Mégis, hogyan tudom megkülönböztetni, kitől féljek, kitől tartsak, és kiben bízzak. Prohászka püspököt, a 20. század első felének nagy székesfehérvári püspökét idézem:

<,,Ne félj Mária''... mondja az angyal. Bizalmatlankodni jó, mert sokféle szellem jár ki-be az ember lelkében, s jónak látszik, ami rossz, s természetesnek, ami bűn, mert egyoldalúan nézzük, szuggesztiók alatt állunk. De mikor alázatos és erős vagy, akkor ne félj, hogy csalódol. Ez a lelkület kizárja a szeszélyt, az erőszakos, ösztönös lelket; ugyancsak kizárja a félelmet. Az Isten angyalával szemben légy bizalmas, mint Jákob; a sötétségével szemben bizalmatlan, mint Jób. Alázódjunk meg úgy bűnösségünk s gyarlóságunk fölött, hogy az Isten segélyére való tekintetből ugyanakkor bátrabbak, lelkesebbek legyünk. Ami az embert élettelenné s gyávává teszi, az nem az Isten szelleme.>

Máriával együtt kételkedünk: „Mindez hogyan lehetséges?” – tesszük fel a kérdést. Hiszen kicsi vagyok, fáradt vagyok, az életemben egy csomó minden nem sikerül, és különben is, én is mondhatnék olyat, mint Mária, hogy „nem vagyok méltó”.

Mária lelkében zavar támadt az angyal szavaira. Alapvetően két fajtáját különböztethetjük meg a félelemnek. Egyrészt van a természetes félelem, ami egy hirtelen támadt, megrettenést kiváltó esemény hatására jön létre, ahol az ember átérzi kicsiségét és gyengeségét a helyzet adta kihíváshoz képest. Emellett ott van az a másik félelem-tapasztalatunk is, amely a meghasonlott lelkiismeret zavarából fakad, amikor rejtegetni kezdjük bűnösségünket, kettős értékrendünket, és félünk, hogy kiderül valami, amit nem szeretnénk…

Mária félelme az egészséges hitű embernek az Úrral szembeni természetes kicsiség-tudatából fakadt, félelme tiszta és őszinte: egész lényét átjárta az alázat az Úr előtt, és most, az angyal üzenete hatására emiatt rendül meg egész mivoltában, hiszen az Úr „rátekintett szolgálója alázatosságára”. (Lk 1, 48).

„Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél” – oszlatja el evangéliumával, azaz örömhírével ezt a félelmet az angyal, mert most a kérdés nem az, hogy van-e bennem, mellettem, helye az életemben Istennek, hanem az, hogy el merem-e hinni: Isten be fogja érni azzal a kevéssel is, amit kicsiségemben neki nyújtani tudok.

Barsi Balázs atya mondja:

„Igent mondani Isten tervére nem ésszerűtlen és irreális vállalkozás, hanem olyan döntés, amely egész lényünket megnyitja a végső és mindennek értelmet adó örök valóság, Isten bensőséges titka előtt.”

A szeretet Istene mindig szeretettel lép az emberhez, és csak szeretetet vár válaszként tőlünk.

De a probléma önmagam vagyok. Mária azért jó példa, mert önmagát nem, mint problémát élte meg: a kishitűségét, félelmét, az egyszerűségét, tagadását: mi lesz, ha…, - hanem bizalommal odatette önmagát. Összetörte a cserépedényét.

Olyan közvetlenül kapcsolatban lenni Istennel, mint az Mária esetében, a nagy szentek esetében történet, nem könnyű, nem megy önmagától. Pedig legtöbbünknek van emléke, tapasztalata is arról, hogy igenis közel lehetünk hozzá, hogy szemtől szembe beszélgethetünk vele: hányszor meghallgatta már imánkat, hányszor segített bajainkban. Mégis sokszor félünk is ettől a közelségtől, félünk annak hatásától. Miért? Mert ha Istent tisztán halljuk, ha a kapcsolat közvetlenné válik, akkor általában kiderül az, hogy – amint Mária esetben is történt – feladatot, küldetést kapunk. Feladatot, amelyről már előre sejtjük, hogy nem lesz könnyű. Feladatot, amelytől félünk, mert esetleg felforgatja egész eddigi életünket, úgy, mint Máriáét is tette. De ha nem is forgatja fel fenekestül, folyamatosan változást vár tőlünk, a jobb út felé szeretne terelni. A „Ne félj!” - kijelentés nem véletlen az angyal szájából. Mária is félt. Félt, mint minden tiszta szívű ember: Ábrahám, Mózes, Péter apostol, akik ha az istenivel találkoznak, megrettennek előtte. Ismerjük a csodálatos halfogás után Péter kijelentését: „Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!” - mondta Jézusnak. De Jézus isteni erejének megtapasztalása a tanítványokat a bénító félelemtől Isten áhítatos imádásához és dicsőítéséhez vezeti el.

Mária talán könnyebben megérezte a Mindenható erejét, végtelen nagyságát, de bizonyára érezte azt is, hogy ehhez neki is oda kell tennie a magáét. És ez nem könnyű. Mégis az angyal azt mondja: „Kegyelmet találtál Istennél.” Mintha azt mondaná: A feladatra meghívás ajándék, Isten társa lehetsz munkájában! És a folytatás: „A Magasságbeli ereje borít be…”, azt jelzi, nemcsak feladatot kapott, hanem erőt is kap hozzá.

Olyan természetes Mária szájából a válasz: „Az Úr szolgálója vagyok!” A karácsony arról szól, hogy Isten közel jön hozzánk. Ha újra megnyitom feléje a szívemet, ha nap, mint nap állhatatosan keresem a közvetlen kapcsolat lehetőségét, előbb-utóbb meghallom hangját. Megszólít, és olyan feladatot ad, amire talán ma még nem is gondolok, ami talán nehéz lesz, de nem kell félnem, mert erőt is ad hozzá. És ekkor örömmel válaszolhatom: szolgád vagyok, megtiszteltetésnek veszem, hogy Neked, hogy Veled dolgozhatom.

Uram, Jézusom, add, hogy amint erőmből telik, én is igent mondjak angyalaidnak, jeleidnek, hangodnak a lelkemben. És amint erőmből telik, hűséges munkatársad lehessek az üdvösség jó hírének sugárzásában a világ felé, ismerőseim, szeretteim, barátaim felé. Ámen.

 

a dec 20. advent 4. vasárnap, 9 órai szentmise linkje: https://youtu.be/-i_JIuZDTck

Trinitas és Varga Katica - Ó jöjj ó jöjj Emmanuel - Bing video

 

 

 

Horváth Zoltán s/s plébános

Budapest-Újpesti Egek Királynéja Főplébánia

Újpesti Főplébánia

1041 Budapest, Szent István tér 21.

 

 

 

 
 

Barat Szent Magdolna Zsófia életrajza
A Sacre Coeur/Szent Szív Társasága rendalapító apáca)

1779. december 13-án a burgundiai Joignyben tűzvész idején, koraszülöttként jött a világra, ezért néhány órán belül megkeresztelték.
Testvérbátyja, Lajos a szemináriumban oktatott, de a forradalom idején nem taníthatott, így Magdolna Zsófiát oktatta. Nevelő kezei alatt korának egyik legműveltebb leányává vált.
Fivérét 1795-ben pappá szentelték és felvették a"A hit atyái társulatba" akinek vezetője J.D Varin atya volt. Magdolna Zsófia karmelita szerzetes szeretett volna lenni, de abban az időben betiltották a szerzetesrendeket.
Varin atya hosszú ideje azzal a gondolattal is foglalkozott, hogy női kongregációt alapít, amelynek feladata lenne -- tanító és oktató tevékenysége által -- a Szent Szív tiszteletének terjesztése. Miután Magdolna-Zsófia gyóntatóatyja lett, hamarosan felismerte, hogy képzettsége, emberi tulajdonságai és mélységes jámborsága révén eszményi alapító lenne.
Magdolna-Zsófia is felismerte Varin elképzeléseiben sajátos, személyes hivatását.
Az első négy nővér 1800. november 21-én tette le fogadalmát, és már 1801 októberében nevelőintézetet nyitottak Amiens-ben, igen nehéz körülmények között. Magdolna-Zsófiát 1802. december 21-én főnöknővé nevezték ki. Az a lelki irányítás, amelyet Varin és "A hit atyái" adtak át a nővéreknek, lényege szerint jezsuita volt. Ez azonban kiválóan megfelelt Magdolna-Zsófia tetterős és tevékeny vérmérsékletének.
Világszerte bentlakásos leányiskolákat alapitott, magas színvonalu oktatással. Később szegény gyerekek számára ingyenes iskolákat is alapitott. 16 országban 120 házat nyitott Barat Zsófia anya.
Ő fogalmazta meg rendjének konstitúcióját is. Közel 15000 levelet írt. Jézus Szívének szeretetét vágyott megmutatni a fiataloknak. Fáradhatatlanul dolgozott egész életén át küzdve a Társaságért. Konfliktusok,forradalmak,üldöztetések,utazások, betegség közepette.
Híres mondása: Csak két szenvedélyem van: Jézus és a gyermek.

1865.május 24-én, Mennybemenetel napján húnyt el, 85 évesen.
Ekkor Európában, Amerikában, Afrikában 99 közösségben 3500nővér élt.
A Szent Szív Társaság Magyarországra is eljutott;
1883-ban a Philippineum, 1917-ben a Sophianem iskolát nyitották meg.
1950-ben a Ő rendjüket is feloszlatták.
1989-ben néhány nővér visszatért Ausztriából és újra elindult a rend működése Zugligetben.

1908.május 25-én boldoggá, 1925.május 24-én szentté avatta az Egyház.

 

 


 
 


A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID–19-járvány felerősödése miatt az alábbi rendelkezéseket adjuk ki az országos tisztifőorvos egyetértésével:

1. Templomok

• Továbbra is kérjük, hogy a szentmisén a kézfogást mellőzzék.
• Az áldoztatás a latin rítusban a továbbiakban is kézbe történjen.
• Kérjük a paptestvéreket és minden áldoztatót, hogy a szentmisék előtt és után illetve az áldoztatás megkezdése előtt fertőtlenítsék kezüket, és (áldoztatás) közben viseljenek orrot és szájat eltakaró maszkot.
• Gyóntatáskor használjunk maszkot és igyekezzünk a megfelelő távolságot tartani gyóntató és gyónó között.
• Lehetőleg jól szellőző helyiségben vagy szabadtéren gyóntassunk.
• Továbbra is kérjük a szenteltvíztartók kiürítését azok használatának mellőzését.
• A templomok bejáratánál helyezzünk el kézfertőtlenítőt.
• Kérjük a híveket, hogy használjanak maszkot és tartsanak egymástól 1,5–2 méter távolságot.
• Továbbra is kérjük, hogy a perselyezés a szentmise végén legyen.
• Amennyiben a hatóság elrendeli a tömegrendezvények betiltását, ez vonatkozhat nagy létszámú egyházi rendezvényekre is.

2. Egyházi intézmények és plébániák

• Kérjük, mindenben kövessék az illetékes hatóságok előírásait.
• Zárt térben a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében kiemelt figyelmet fordítsunk a fokozott és folyamatos szellőztetésre az egyedi lehetőségek szerint.
• Kérjük, hogy az illemhelyek mindig legyenek ellátva elegendő kézmosó és fertőtlenítőszerrel.
• Kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe belépők számára, valamint az étkezésre szolgáló helyiségekben.
• Az egyházi iskolák ezen felül tartsák meg az EKIF által megjelölt óvatossági szabályokat.

3. Betegellátás

• Kérjük, a betegellátásban és az idősotthonok ellátásában résztvevőket, hogy az országos tisztifőorvos és az illetékes helyi hatóságok által kiadott járványügyi rendelkezéseket tartsák be.
• A házi betegellátásban – akkor is, ha nem COVID–19-ben szenvedő betegekről van szó – kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás alkalmával használjanak maszkot, előtte és utána pedig fertőtlenítsék kezüket.
• A COVID 19-ben szenvedők esetében csak erre külön kijelölt és engedéllyel rendelkező személyek végezzenek bármilyen szolgálatot a legszigorúbb orvosi előírások szerint.
• Célszerű a beteglátogatás megkezdése előtt a lakás átszellőztetése (legalább 10 perc) az ablakok kinyitásával (ha ez biztonságosan megoldható), a betegnél töltött idő során is gondoskodjunk a friss levegőről, a levegőcseréről.

Budapest, 2020. szeptember 4. 

 

 

 
 

Nagyboldogasszony napján az Esztergomi Bazilikában tartott ünnepi szentmise keretében
ERDŐ PÉTER
A RÓMAI SANTA BALBINA CÍMTEPLOM BÍBOROSA,
MAGYARORSZÁG PRÍMÁSA
AZ ESZTERGOM - BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE METROPOLITÁJA ÉS ÉRSEKE

a közel négy évtizedes tevékenysége elismeréséül a Szent Adalbert kitüntetés kisérem fokozatát adományozta

Markóné Bálint Ildikónak,

templomunk közmegbecsülésnek örvendő kántorának.
Az ünnepi szentmiséről és a kitüntetések átadásáról a
Magyar Kurír oldalán olvasható beszámoló. 

 

 

 
 

 

 

 

Zarándokúton a Szűzanyával
Márton Mihály: A Boldogságos Szűz Mária megsokszorozza látogatásait és a kegyelem csodáit hozza létre a lelkekben. A "Magyarok Nagyasszonya" zarándokszobor 1998. január 31-én érkezett Budapestre, ahol elsőként a pestújhelyi Keresztelő Szent János templomot kereste fel, hogy ott kilencnapos buzgó engeszteléssel vegyék körül Őt. Ezalatt megérkezett Franciaországból az utánfutóra épített kis üvegfalú kápolna, a "mammamobil" és már azon vittük tovább a Szűzanya zarándokszobrát az ország megannyi templomába…
Szent II. János Pál 1991-es máriapócsi beszédéből:
Szűz Mária "Boldog a méh, amely téged hordozott" (Lk 11,27). "Áldottabb vagy te minden asszonynál és áldott a te méhednek gyümölcse" (Lk 1,42)! Hányan és hányféle nyelven hirdették már itt az egymást váltó nemzedékekben Lukács Evangéliumának boldogságát? Zarándoklatom a magyar földön most olyan helyre vezetett, ahol ez az evangéliumi jövendölés nemzedékről nemzedékre egészen sajátos módon megvalósult. Ez a boldogság, amelyről egy asszony beszélt a Jézus köré sereglett népből, elsősorban Jézusnak szól: az Anyát csak a Fiúra való tekintettel illeti meg. A Mária-szentélyekben valójában a Fiú az, akit különösképpen dicsőítünk. Az Anya szinte teljes egészében "elrejtőzik" Jézus misztériumában, az isteni titokban, amelyről az apostol a Filippiekhez írt levélben beszél. Amikor a Mária-szentélyeket fölkeressük, azért tesszük, hogy engedelmeskedjünk Jézus szavainak, amelyekkel az asszonynak válaszolt: "Boldogok, akik hallgatják Isten szavát és hűségesek maradnak hozzá" (Lk 11,28). Mi is, e hely zarándokai, azt szeretnénk, ha Szűz Mária lenne anyai "vezetőnk" a hit útján: azon az úton, amely Krisztushoz vezet. A Boldogságos Szűz Mária lelkületével gondolkodjunk el mindennapjaink valóságáról, közösségeink helyzetéről ebben a különleges történelmi pillanatban! Mária, az isteni Fiát karjába ölel? Édesanya járjon közben a nemzet megújulásáért, a társadalom és a családi élet megszilárdulásáért, ami "az emberiség egyik legértékesebb java". Húzzák meg délben a harangokat! Kedves Testvérek! Örömmel és meghatottsággal tölt el, hogy e gyönyörű magyar földön a nyilvánosság előtt elimádkozhatom az Úrangyalát és veletek együtt mondhatom el Máriapócs szentélyében, amelyik mindig fontos szerepet játszott az ország lelki életében. Ez az imádság egyszerű és rövid, de tömör kifejezéseivel magában foglalja üdvösségünk központi titkát. Jól tudjátok, hogy ez az ima olyan sorsdönt? esemény következtében terjedt el az egész világon, amely hazátokhoz kötődik: a keresztények győzelméhez a Nándorfehérvár védelméért folytatott csatában. 1456-ban III. Callixtus pápa rendelte el, hogy a keresztény világban délben húzzák meg a harangokat, s kérjék Isten oltalmát e szép könyörgű imával Máriát tisztelve. Ez a könyörgés adott erőt a keresztényeknek azokban a nehéz időkben, amelyek oly sok veszedelemmel fenyegették mind a vallási, mind a polgári életet. Ennek következtében az Úrangyalát gyorsan elfogadták és bevezették az egész Egyházban, mint a hála és az Istenanya közbenjárásába vetett s mindig megújított bizalom fohászát. Az ima történelmi eredete, a nyugalomra és békére hívó vágya, lényegében bibliai felépítése - hiszen a megtestesülésből kiindulva eljut a húsvéti titokhoz, hogy így megnyíljék a végső feltámadás reményének - mindez a századok távlatában is megőrzi változatlan értékét és érintetlen frissességét. Az Úrangyala ma is nagyon időszerű imádság. Örömmel használom fel ezért az alkalmat, hogy figyelmetekbe ajánljam elimádkozását a megfelelő napszakokban - reggel, délben és este, a mindennapi munka ritmusához igazodva. Kívánom, hogy a megváltás titkairól való elmélkedésben mindegyiktek vigaszt és erőt találjon. Az üdvösségnek ilyen módon felidézett történetét be kell kapcsolnunk mindennapi életünkbe, úgy, hogy azt belülről megvilágítsa és természetfölötti beteljesedése felé irányítsa. A modern városokban a felhőkarcolók magasabbra nyúlnak, mint a templomtornyok, a forgalom zaja gyakran elnyomja a harangok zúgását, s a munkaidő általában nem alkalmazkodik életünk természetes ritmusához. Mindez megnehezíti az áhítat e hagyományos módjának gyakorlását. Fontos ezért, hogy fölébe emelkedjünk a modern világ körülményeinek, és meg tudjuk őrizni lelkünk belső életének kifejezési formáit. Nagyra kell értékelnünk azt a gazdag üzenetet, amelyet az Úrangyala hirdet számunkra, hogy ezáltal is erősítsük keresztény elkötelezettségünket, s igent mondhassunk Annak üdvözítő tervére, aki "testté lett és közöttünk lakozott". (1991. aug. 18.)
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát…
Szent II. János Pál 1996-os beszédéből:
Kedves Testvéreim! A keresztény hit rendkívüli kincs, és az Evangélium arra szólít fel, hogy ennek mindent alá kell rendelni (vö. Mt 13,44). Arra kötelez benneteket is, hogy a társadalom kovásza legyetek, és ily módon váljatok a reménység építőivé. Kiemelten szeretnék a fiatalokhoz szólni, akikkel ittlétem alatt nem tudtam külön találkozni, de akiket örömmel láttam az ünnepi alkalmak során. Az immár küszöbön álló harmadik évezred veletek kezdődik. Ti vagytok nemzetetek reménysége! Ezért tiétek a feladat is, hogy új életerőt adjatok történelmének. Örökségetek nem könnyű, de Isten segítségével képesek vagytok annak megfelelni. Ne csüggedjetek, hanem kövessétek az igazság és a hit útját! Fogadjátok el a rátok váró kihívásokat! Legyetek egy olyan új világ építői, amely azoknak az értékeknek alapjára támaszkodik, amelyek Szent István király tetteit ihlették. Legyetek biztosak benne, hogy Isten, a történelem Ura, segíteni fog nektek, hogy mindenki javára töltsétek be küldetésteket. A megváltó Krisztus, életetek középpontja, veletek van! Segítsen benneteket a Magyarok Nagyasszonya, Szent László király, a kassai szent vértanúk és az összes magyar szent közbenjárása, bátorítson Isten szolgája, Apor Vilmos püspök felemel? és bátor példája! * (A püspöki karhoz szólva Szentatyánk kifejtette, hogy Magyarországnak csak úgy lesz jövője, ha a családok az élet szolgálatában állnak, s az iskolákban az ország keresztény hagyományainak tiszteletére nevelik a fiatalokat. A bűnt és a hűtlenséget el kell ítélni, de gyakorolni kell a bűnös iránti testvéri szeretetet!) Mindannyiatok hivatása és feladata az, hogy a rátok bízott népet az "új ég és új föld" felé vezessétek, amiről Isten szól (vö. Jel 21,1; 2Pt 3,13). Legyetek szilárdak ebben a hivatásban, legyetek Isten Evangéliumának bátor szolgái honfitársaitok számára, akiknek ősei századokon át védték a keresztény Európát anélkül, hogy valaha is elveszítették volna a reménységet. Szilárdan megőrizve ezeket a tanbeli és erkölcsi alapelveket, hozzájárulhattok ahhoz, hogy a magyar nemzet megőrizze és továbbfejlessze keresztény örökségét. A több mint ezeréves történelem során felhalmozott értékek olyan örökséget képeznek, amelyet elsősorban a magyaroknak kell megőrizniük! Ha ők maguk nem teszik, ki teszi meg helyettük? (Beszéde után a Szentatya a püspökökkel együtt megújította Szent István országfelajánlását, aki népünk jövőjét Isten Szent Anyjának oltalmába helyezte.) (1996. szept. 6.)
Jöjj, Szeretet Lelke! Jöjj, Szeretet Lelke, töltsd be az egész világot, érintsd meg szívünket! Szentlélek Istenünk, gyújts szent tüzet bennünk, hogy áldva dicsőítsünk. Felkelt Dávid házának fénylő ékessége, a szépséges szűz virág! A te születésedre várt a teremtett világ és az egész mennyország, Atyának leánya, Fiúnak Anyja, Szentlélek arája! Áldott légy, Sz?z Mária, téged köszöntenek az égi seregek. Illatozz, Isten kegyelméb?l fakadt mennyei szép rózsa, Atyának leánya, Fiúnak Anyja, Szentlélek arája! 


 

 

 

 

 

 

 
 

 

ÚJ Gitáros Közösség alakulNagy terveink vannak. ősztől egy új közösséget hozunk létre, a kortársaidból.
A közösségünkben Te is énekelhetnél, illetve, ha tudsz, zenélhetnél (gitár, hegedű, fuvola, furulya…).
Két heti rendszerességgel lesz énekpróba, ill. közösségi együttlét, havonként egyszer gitáros szentmisén szolgálunk.
Ám az előkészületeket, már most elkezdődnek elsősorban a zenészekkel-

Alakuló megbeszélés időpontja 2020. május 29-e 18 óra, a plébánián, melyre Téged is szeretettel várunk.

Tamás atya.

 

.


 

 

 

 

 

 
 

Tisztelt Tamás atya!A Kérésem az lenne, hogy figyelmeztessétek a többi Hívőt is,
hogy NE OSSZÁK MEG! -
-Megosztás gombot senki ne nyomja meg!, mert akkor kikerül a nyilvános Youtubra!...
és az nem Kívánatos! .... nézni persze lehet.

Szeretettel Rippel Endre

Kedves Testvérek!

Fogadjátok szeretettel a húsvéti felkészülés idejére szánt epizódokat!

A boldogság hegye I.
https://www.youtube.com/watch?v=K1k1BX35U1w&feature=emb_err_watch_on_yt


A boldogság hegye II.
https://www.youtube.com/watch?v=db_ItATpsVk&feature=emb_err_watch_on_yt


A Júdeai Sivatag, Irgalmas szamaritánus fogadója
https://www.youtube.com/watch?v=4SmYcrael7o&feature=emb_err_watch_on_yt


Virágvasárnap Jeruzsálem
https://www.youtube.com/watch?v=rmwxZIyJdAM&feature=emb_err_watch_on_yt


A Gecsemáné kert
https://www.youtube.com/watch?v=ZaBuncskros&feature=emb_err_watch_on_yt


Szent Páter Jeruzsáleme
https://www.youtube.com/watch?v=MDlznAMk3aE&feature=emb_err_watch_on_yt


Az utolsó vacsora terme.
https://www.youtube.com/watch?v=P4oifWRCUsg&feature=emb_err_watch_on_y
t

 

Jézus Feltámadása Jeruzsálem.

https://www.youtube.com/watch?v=lMzvh3tjDMo&feature=emb_err_watch_on_yt 

 

 

 

 
 


Kedves gyászoló testvér!


Az irgalmasság testi cselekedete a halottakat eltemetni; az irgalmasság lelki cselekedete az élőkért és holtakért imádkozni. - Ezért méltóképpen imádkozzunk együtt, elhunyt szeretteinkért.
Az urnatemető látogatható:
- vasárnap: 9 órától 11óraig
A virágok elhelyezése, hogy méltó módon emlékezzünk eltávozott testvéreinkre, egy középponti, díszes vázába történik, így minden elhunytról megemlékezhetünk. Az edény méretét vegyük figyelembe. Az itt elhelyezett virágokat rendben tartjuk, az elvirágzottakat eltávolítjuk. Ezen felül, a gyászszertartást követően a friss virágokat egy napig tároljuk, utána valamelyik oltárt díszítjük vele.
Teamécseseket csak a tartóra kihelyezve gyújthatunk, egységes mécsesért adott adományt a kitett becsületkasszába kérjük helyezni.
Ezennel kérünk minden hozzátartozót, akinek saját virágvázája, mű-, vagy selyemvirága, koszorúja van kihelyezve, azt szíveskedjék hazavinni, mert azokat haladéktalanul eltávolitjuk.

Tisztelettel és imával, Tamás atya, a templom felelős lelkipásztora.