Hirdetések

 

A Pestújhelyi Keresztelő Szent János Templomban végzett
kántori és karvezetői, munkájának elismeréseként
Március 15. alkalmából a kerületi Önkormányzat


Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdeméremet

adományozott

Markóné Bálint Ildikónak

 

 

 
 

 

ELHUNYT PÁLOS FRIGYES ATYA

„Mert emészt a buzgóság házadért,…” (Zsolt 68,10)

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett testvérünk Pálos Frigyes Leó hatvani prépost, őrkanonok, címzetes esperes, Hatvan Város, Vác Város, Tereske Község Díszpolgára, nyugalmazott plébános, 2019. március 12-én, életének 96., papságának 72. évében hazatért az Úrhoz.
Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot a Váci Székesegyházban mutatjuk be 2019. március 20-án 11 órakor, majd a székesegyház kanonoki kriptájában helyezzük örök nyugalomra.

Paptestvérünk több évtizedes papi szolgálatára az imádságból fakadó állandó tenni akarás a jellemző, melyet papi jelmondata is igazol. Az egyházmegye papsága gyakran felkérte őt ünnepi szónoknak. Kiváló művészettörténészi tevékenységét bizonyítja többek között a tereskei, egyházasdengelegi, valamint a hévízgyörki Árpád-kori templomok helyreállítása, Csörögön és Kerekharaszton új templom építése. Mindezeken kívül az Egyházmegye egész területén, sőt az ország más pontján is értő irányítója volt a templomok helyreállításának, művészi díszítésének és a zsinati liturgikus terek kialakításának.

***

Paptestvérünk 1924. január 23-án született Kispesten. Pappá szentelték Vácott 1947. június 22-én. Hitoktató Pestújhelyen 1947-1950, Kecskemét Főplébánián 1950-1951. Káplán Hatvan-Belvárosban 1951-1956. Hitoktató Cegléd Ó-plébánián 1956-1957, Hatvan-Belvárosban 1957, Vác-Alsóvárosban 1957-1960. Plébános Tereskén 1960-1978, Hatvan-Belvárosban 1978-2004. Címzetes esperes 1966, Szent Margitról, majd Szent Mihályról nevezett hatvani prépost 1979. Őrkanonok 1994-től, múzeumigazgató 1994-től, az Építési és Egyházművészeti Bizottság elnöke 2005-től. Kitüntetései: Magyar Műemlékvédelemért Emlékplakett 1985, „Pro Dioecesi Vaciensi” Váci Egyházmegyéért emlékérem 1995, Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 1998, Forster Gyula-díj 2008, Fraknói Vilmos-díj 2016, Vác Város Művelődéséért 2017, Migazzi-díj 2017, Magyar Örökségi-díj 2018, Vác díszpolgára 1996, Hatvan díszpolgára 2011, Tereske díszpolgára 2012.

Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében!

 

Váci Egyházmegye

 

 

 
 
Hirdetések

 

Nagyböjti Miserend


.
 
Hétfő
8 óra
.
Kedd
8 óra
.
Szerda
8 óra
.
Csütörtök
18 óra 30 perc
.
Péntek
.
17 óra 15perc
Keresztút
.
.18 óra
Szentmise
.
Szombat
18 óra
.
Vasárnap
..
8 óra
..
10 óra

 

 

Nagyheti szertartások:
(04.15. - 04.22.)


.
 
Nagyhétfő
8 óra
.
Nagykedd
8 óra
.
Nagyszerda
8 óra
.
Nagycsütörtök
18 óra
.
Nagypéntek
.15 óra
.
Nagyszombat
18 óra
Szentmise, utána körmenet
.
Húsvétvasárnap
..
8 óra
..
10 óra
.
 
Húsvéthétfő
10 óra
.

 

 

 
 
Hirdetések

- Nagyböjt péntekjein negyed hattól keresztút, majd hat órától lesz a szentmise. Péntekenként nem lesz reggeli szentmise.
- A keresztút vezetésére várjuk a kedves hívek, csoportok jelentkezését az újságos asztalra kitett íven.
- A mozgássérültek szentmiséje egy héttel később március 24.-én lesz.
A szentmise után tartjuk a zarándokutakról a vetített képes élménybeszámolót a templomban. Mindenkit szeretettel várunk.
 

 

 

 
 
Hirdetések

“ÁLDOTT VAGY TE...”
A SZOCIÁLIS TESTVÉREK TÁRSASÁGA, ÉS A SALKAHÁZI SÁRA ALAPÍTVÁNY
IMMÁRON TIZEDIK ALKALOMMAL SZERVEZI MEG A
VÁRANDÓSOK LELKINAPJÁT.

SZERETETTEL HÍVJUK A GYERMEKET VÁRÓ ÉDESANYÁKAT ÉS ÉDESAPÁKAT
2019.MÁRCIUS 23-ÁN, SZOMBATON
URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA – MÁRCIUS 25 – ÜNNEPÉNEK ÖRÖMÉBEN

Előzetes bejelentkezést kérünk!
KISMAMALELKINAP@GMAIL.COM

Link:https://drive.google.com/open?id=1GhtBFyhxsrfLO87vSL8snDqVfNMbirMJ

 

 
  Ezt a levelet kaptam egy mozgássérült testvérünktől:


Kedves Tamás Atya!

Küldöm a Delfines projektemet:
A gogetfunding linken található a teljes bemutatkozásom, képekkel, + linkek.

Köszönöm.

Szép napot: Hajnalka


Kedves Segítőkész Embertársaim! Azok, akik ismernek tudhatják, hogy SOHA NEM ADOM FEL! Ez így volt már akkor is, amikor megszülettem, ahogy cseperedtem, kamaszodtam, és fiatal felnőtt lettem. Sajnos egy dolgot fel kellett adnom, amely küzdelmemet sokan ismerik, de hogy újra "talpra" álljak, elkezdtem álmodni, az álmaimat pedig elkezdtem megvalósítani. Ezek visznek előre az életben. Több éve megálmodtam valamit, és közel 1 éve azon dolgozom én és segítőm, hogy ez az álom is megvalósuljon. De hogy mi is ez az álom? A következő linkre lépve megtudhatjátok.

https://gogetfunding.com/delfines-alom/

EGY NÉHÁNY NAPOS DELFIN TERÁPIA, AZAZ NAGYON SZERETNÉK DELFINEKKEL ÚSZNI!!! Úgy gondolom, hogy egy ilyen kezelés mind fzikálisan, mind lelkileg "szárnyakat adhatna". Részletek a linken. Videók, képek és bemutatkozó sorok, melyek elmesélik a nagy célt!

Ezen poszt létrejöttével szeretném mindazok segítségét kérni, akik úgy érzik, szívesen támogatnának ennek a célnak az elérésében! Mint mindennek az életben, ennek a terápianak is ára van, melyet egyedül, önerőből nem tudok összegyűjteni, mégis, már nagyon sokszor láthattuk, tapasztalhattuk, hogy összefogással bármi sikerülhet! Létrehoztunk egy oldalt, ahol támogatókat keresek álmom megvalósításához, ahol a sok kis összeg összeadásával én minden egyes nappal közelebb kerülhetek ahhoz a naphoz, amikor kísérőmmel eljuthatok Romániába, Konstancába egy delfinterápiára.

Az oldalon való fizetéshez az összeg megadása után a Fizetés PayPal-al opcióra kell kattintani, ahol aztán kiválasztható a fizetés módja (PayPal vagy bankkártya). Létrehoztam egy számlaszámot is csak erre a célra, így ha az bárkinek könnyebb, akkor erre is utalhat:

Unicredit Bank
10918001-00000049-40210020

Kérem, aki csak teheti, segítse álmom megvalósulását bármekkora összeggel, de akár csak egy megosztással is, bármilyen támogatásnak nagyon fogok örülni!

És hogy ez nekem miért is fontos? Mert az állatok csodálatos lények. Úgy gondolom, azt a szeretetet, amit ők nyújtanak soha senkitől nem kapjuk meg. Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárul ezen álom megvalósulásához!!

 

 

 

 

 

 
 

V Á L T O Z Á S !

A plébániai iroda új fogadási idejét a szentmisékhez igazítjuk, így:
hétfőn délelőtt 9-11 óra között, valamint
csütörtök délután 4-6 óra között várjuk a kedves híveket.

A péntek esti szent mise helyett reggel 7-kor a vasárnapi fél 11-es mise, ezentúl újra 10 órakor lesz:


Az új miserend:
hétfő 8 óra
kedd 8 óra
szerda 8 óra (alkalmanként igeliturgia)
csütörtök este 18 óra 30 perc
péntek 7 óra
szombat 18 óra (előesti szentmise)
vasárnap 8 óra és 10 óra

Köszönjük a megértést s kérem, a híveket értesítsük szóban is egymást mindezekről.

Köszönettel: Tamás atya

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beszélgetés hitről, felnőttek közösségi alkalma.
Kérdések és válaszok…

Ha kérdése lenne hittel, erkölccsel kapcsolatban, ha párválasztással, házassággal, munkavállalással kapcsolatban tisztázandó gondolatai vannak, s kíváncsi mi az egyház válasza minderre, akkor köztünk a helye.
Találkozunk minden hónap 3. csütörtökjén, a plébánián (Klebelsberg Kunó u. 43.).
Nyitó alkalom október 12.-én, kivételesen pénteken este 7-től.
Soha nem gondoltam volna, hogy ennyiképpen lehet kérdezni! Az iskolában tanultunk az eldöntendő és a kiegészítendő (kérdőszavas) kérdésekről - aztán ennyi. A leggyakrabban használt, és leghatásosabb kérdésfajták, egy-egy példával, hogy szemléletesebb legyen a dolog:
- Hipotetikus kérdés: valamilyen feltételezésen alapul. Pl. "Ha a felesége helyében lenne, hogyan érezné most magát?"
- Cirkuláris kérdés: mit gondolnak az ügyfelemről a környezetében élők. Pl. "A főnöke vajon hogyan látja önt a munka közben?"
- Rendszerre vonatkozó kérdés: az adott közösség szabályait, értékeit térképezi fel. Pl. "Hogyan szerezhetne piros pontot az osztályvezetőjétől?"
- Átkeretező kérdés: segít az összefüggéseket új, pozitív fényben látni. Pl. "Miben segítheti önt ez a krízis?"
- Erőforrás-kérdés: jó tulajdonságok felé irányít. Pl. "Hogyan tudnak ebben segíteni eddigi tapasztalatai?"
- Cél-kérdés: segít a célok pontosításában. Pl. "Az életéről készült film miről szólna a célja elérése után?"
- Megoldásra irányuló kérdés: feltérképezi a probléma-megoldási stratégiákat. Pl. "Hogyan sikerült elérnie azt a múltkori sikert?"
- Visszacsatoló kérdés: visszajelzést ad, felülvizsgálatra ösztönöz: "Hogyan reagálna a férje, ha ezt mondaná neki?"
- Elmélyítő kérdés: új szempontokat fedezhetünk fel vele. Pl. "Mi jut erről még az eszébe?"
- Árnyaló kérdés: Pl. "Hány százalékban kockázat ez, és hány százalékban lehetőség?"
- Pontosító kérdés: általánosságok helyett példák és tények. Pl. "Konkrétabban mit ért ez alatt?"
- Provokatív kérdés: érzelmileg felráz. Pl. "Mennyiben felelős ön ezért a vacak helyzetért?"
- Paradox kérdés: a nem kívánatosra kérdez rá. Pl. "Mit kellene tennie, hogy felszámolhassa rendezetlen kapcsolatát?"
- Egyensúly-kérdés: előnyökre és hátrányokra irányul. Pl. "Mik lennének ennek a pozitív illetve negatív hatásai?"
- Intuitív kérdés: megérzéseket tár fel a tudatalattiból. Pl. "Ha a megérzéseire hallgatna, melyik irányba indulna el?"
- Érzelmekre ható kérdés: mozgósítja az érzelmeket. Pl. "Milyen érzés volt mellőzöttnek lenni?"
- Gyakorlatba átvezető kérdés: hidat képez a jelen helyzet és a valóság között. Pl. "Hogyan tudná ezt a mindennapokban alkalmazni?"
A jó kérdés meglepő, eredeti, de azért egyszerű is. A célja, hogy új gondolatmenetet ébresszen, ösztönözzön.


 

 

 
 


Plébániai hittanok, és közösségi alkalmak

Elsőáldozási csoport, kb. 10 éves kortól, felkészülés az első szentgyónásra és szentáldozásra. Szombat de. 10-től, vezeti Zsók Mária


Elsőáldozás utáni csoport, az általános iskolai korosztály részére hittan és közösségi alkalom. Szombat de. 11-től, vezeti Zsók Mária


Bérmálkozói csoport azon fiatalok, fiatal felnőttek részére kik még nem voltak bérmálkozók. Minden hónap 2. és 4. csütörtökje este 7-8-ig, vezeti Almásy Tamás atya


Felnőttek közösségi alkalma, BESZÉLGETÉS A HITRŐL ÉS ÉLETÜNK REJTÉJEIRŐL
minden hónap 3. csütörtökjén. Koordinálja Almásy Tamás atya


Minden hónap első csütörtökjén az esti szentmise után SZENTSÉGIMÁDÁS a templomban, téli időben a plébánián.


Ifjúsági gitáros énekpróba, vasárnap este 7-től. Vezeti: Dr.Ichnád Sándor


Gregorián kórus ének próbája péntekenként este 7-től. Vezeti Bálint Ildikó


 

 


Kedves gyászoló testvér!


Az irgalmasság testi cselekedete a halottakat eltemetni; az irgalmasság lelki cselekedete az élőkért és holtakért imádkozni. - Ezért méltóképpen imádkozzunk együtt, elhunyt szeretteinkért.
Az urnatemető látogatható:
- hétfőn, kedden és szerdán: 7 óra 30 perctől 8 óra 30 percig
- csütörtökön 18 órától 19 óráig
- pénteken 7 órától 8 óráig
- szombaton 17 óra 30 perctől 18 óra 30 percig
- vasárnap: 7 óra 30 perctől 11óraig
A virágok elhelyezése, hogy méltó módon emlékezzünk eltávozott testvéreinkre, egy középponti, díszes vázába történik, így minden elhunytról megemlékezhetünk. Az edény méretét vegyük figyelembe. Az itt elhelyezett virágokat rendben tartjuk, az elvirágzottakat eltávolítjuk. Ezen felül, a gyászszertartást követően a friss virágokat egy napig tároljuk, utána valamelyik oltárt díszítjük vele.
Teamécseseket csak a tartóra kihelyezve gyújthatunk, egységes mécsesért adott adományt a kitett becsületkasszába kérjük helyezni.
Ezennel kérünk minden hozzátartozót, akinek saját virágvázája, mű-, vagy selyemvirága, koszorúja van kihelyezve, azt szíveskedjék hazavinni, mert azokat haladéktalanul eltávolitjuk.

Tisztelettel és imával, Tamás atya, a templom felelős lelkipásztora.

 

 

Templomunk új miserendje

2018. Október 1.-től


Hétfő-Kedd reggel 8 óra
Szerda reggel 8 óra igeliturgia vagy szentmise
Csütörtök 18 óra 30 perc
Péntek 7 óra
Szombat 18 óra
Vasárnap 8 óra és 10 óra
Minden hónap harmadik vasárnapján a 10 órás szentmisére várjuk a kedves mozgássérült testvéreket!


Gyóntatási rend:
- Vasárnap 9 órától 9 óra 45 percig
- Elsőpéntek 7 óra 30 perctől 8 óráig
- továbbá a szentmisék előtt 20 perccel

Keresztelések új lehetséges időpontjai szombatonként 17 óra 30 perckor

Házasságkötés időpontját a jegyes-oktatáson egyeztetjük, a tervezett időpont előtt legalább három hónappal kell jelentkezni.

Templomunkban történő temetések időpontjai:
- vagy hétköznapi gyászmise keretében (hétfőn és kedden, esetleg csütörtökön és pénteken)
- vagy csak temetési szertartás hétfőn és kedden, 8 óra 40 perckor, ill.
csütörtökön 18 órakor

Az urnatemető látogatható:
- hétfőn, kedden és szerdán: 7 óra 30 perctől 8 óra 30 percig
- csütörtökön 18 órától 19 óráig
- pénteken 7 órától 8 óráig
- szombaton 17 óra 30 perctől 18 óra 30 percig
- vasárnap: 7 óra 30 perctől 11 óráig

SZENTSÉGIMÁDÁS: minden hónap első csütörtökjén az esti szentmise után a templomban, téli időben a plébánián.