Hirdetések

 

-Árpád-házi Szent Margit ünnepe alkalmából - hagyományunkhoz híven - a margitszigeti szabadtéri oltárnál január 20-án, vasárnap 11.00 órai kezdettel szentmisét mutat be főpásztorunk Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek. Lehetőségeink szerint minél többen vegyünk részt a szentmisén.
- Január 20.-ával kezdődő héten lesz az Ökumenikus imahét. Részletes program a hirdetőtáblán lesz.
- Március 14 -17 között Medjugorjei zarándoklatot szervezünk, részletek a plakáton és a honlapon.
- Január 16.-án 17 órai kezdettel lesz az esperesi kerület következő közös szentségimádási alkalma a Rákospalota-Kertvárosi Árpád-házi Szent Margit templomban (Vácrátót tér 1.) Majd 18 órakor a jelenlévő atyákkal koncelebrált szentmisét mutat be az esperes atya.
- Február 9.-én indítja első önkéntes beteglátogató képzését a Budapesti Katolikus Kórházlelkészség. részletek a hirdetőtáblán lévő plakáton
.


 

 
 

Ökumenikus Imahét, a keresztények egységéért
2019. január 20-27.

Az országos ünnepi nyitó istentisztelet a Deák téri evangélikus templomban lesz 2019. január 20-án, vasárnap 18.00 órakor.
Dr. Erdő Péter bíboros mond szentbeszédet és igét hirdet Dr. Szabó István, református püspök. Az ünnepi liturgiában szolgálnak a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak vezetői.
(Bonum TV élőben közvetíti)
"Hogy mindnyájan egyek legyenek!"
Az imahét anyagát az indonéz keresztény testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik: "Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…"(MTörv/5Móz 16,18-20)
A pestújhelyi Istentiszteleti-közösségi alkalmak:
-Január 21. hétfő 18.00 órakor a pestújhelyi Evangélikus Templomban (Templom tér)
Igét hirdet Fogarasi Gábor református lelkész
-Január 23. szerda 18.00 órakor a Bárka Baptista Gyülekezet pestújhelyi imatermében (Adria u. 24.)
Almásy Tamás katolikus atya prédikál
-Január 25. péntek 18.00 órakor az Újpalotai Református Templomban (Száraznád u. 2.)
Igehirdető Dobner Győző baptista lelkész


Minden Kedves Krisztushívőt szeretettel várunk!

 

 

 

 
 
ZARÁNDOKLAT

 

NÉGYNAPOS ZARÁNDOKLATOT HIRDETÜNK MEDJUGORJÉBA AUTÓBUSSZAL
2019.MÁRCIUS 14-17 KÖZÖTT
.


Utazás nappal, 49 fős busszal. Útvonal, odafelé Szeged-Újvidék mellett, hazafelé Horvátországon át, Károlyváros felé haladunk.

Szállás 2-3 ágyas zuhanyzóval ellátott szobákban.

Étkezésről és folyadékról első nap és hazafelé ki-ki maga gondoskodjék. A 2.,3., 4. nap reggelit, 2. és 3. nap meleg ebédet kapunk, melyet 4 óra körül a szálláson fogyasztunk el. Minden nap lesz szentmisénk. A helyi programokon túl, az utazás során néhány meglepetés helyszín is vár.
Költségek, előleg 17 000 Ft (ez az útiköltség), ezzel jelentkezünk, ezen felül 60 euro a szállás és étkezés díja, melyet az autóbuszon szedünk össze.
Jelentkezés a Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánián, iroda időben (hétfő 9-11, ill. csütörtök du.4-6), 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó u. 43.
A 17 ezer Ft előleg mellé kérjük, hozza el az (2019 végéig!) érvényes úti okmányát, hogy ennek és (mobil) telefonszámát feljegyezzük. Csak ezekkel tudunk jelentkezési sorrendben, felkerülni az utas listára.
Indulás 2019. március 14.-én reggel 4 órakor a Pestújhelyi templom elöl. Az autóbusz megáll a Bosnyák téri templom előtt fél 5-kor (kérem, pontosan érkezzünk, nagy a távolság).
Érkezés 17-én késő este.


M
indenkit szeretettel vár Tamás atya

.

 

 

 

 

 
 
Lehetetlen küldetés?


Szent II. János Pál pápa írta a nő méltóságról és hivatásáról szóló apostoli levelében:
"a "kettő egységének" teremtett férfi és az asszony arra hivatott, hogy a szeretet közösségében éljen, és jelenítse meg a szeretet közösségét, mely Istenben van, melynek erejében a három Személy szereti egymást az egyetlen isteni élet bensőséges misztériumában."
(Mulieris diginitatem,7.)

Ha szeretnétek, hogy a ti házasságotok is igazán tükrözze a Szentháromság isteni személyei közti tökéletes szeretetet, akkor gyertek, ismerjétek meg jobban Istennek a házasságra vonatkozó tervét!

2018. november 17-én, szombat délután fél négytől indul a Pestújhelyi Keresztelő Szent János templom sekrestyéjében egy házaspároknak szóló 13 alkalomból álló lelkigyakorlat. Ennek során a Szentírás útmutatása alapján a házasság egy-egy fontos területéről tanítunk, illetve beszélgetünk:
˘ beszélünk a házasságról, mint szövetségről,
˘ az egy testté válás folyamatáról,
˘ bemutatjuk, hogy mi a férj és a feleség a szerepe,
˘ hogyan tudnak előrelépni a megbocsátás és az egyetértésre jutás területén.
˘ Szó lesz a szexuális életről, ahol szintén nagyon sok esetben szükség van gyógyulásra,
˘ valamint arról, hogy együtt hogyan harcoljanak egymásért és a házasságukért.
˘ Rávezetjük őket, hogy vizsgálják meg, eddig milyen életmintákat követtek, és ha szükséges, hogyan tudnak ezeken változtatni.
˘ Segítünk abban, hogy értelmet találjon a házasságuk,
˘ rámutatunk, hogy együtt, egységben milyen erősek, csodálatos kincsek, és egymást segítve és kiegészítve van jövőjük.

A programot még a 18 órai mise előtt befejezzük. Szükség esetén gyermekvigyázást is biztosítunk.

Kiknek javasoljuk, hogy feltétlenül jöjjenek el ezekre az alkalmakra?
Azoknak,
- akiknek jó a házasságuk, de szeretnék, hogy még jobb legyen,
- akiknek vannak problémáik a házasságukban, s azokat orvosolni szeretnék,
- akiknek romokban van a házasságuk és Isten segítségét várják annak újjáépítésében.
Ne feledjétek: "ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges" (Lk 18,27)
Ha az autótokat időről időre elviszitek a szerelőhöz átvizsgálásra, s rendszeresen végeztek a lakásotokban nagytakarítást, tartsátok ugyanilyen fontosnak házasságotok karbantartását, töltsetek el velünk közös időt annak érdekében, hogy harmonikusabb és áldottabb legyen az Isten előtt megkötött frigyetek.
Összesen csak hét házaspárnak van lehetősége az alkalmakon részt vennie, ezért mielőbb jelentkezzetek!
Dr. Szulovszky János és Szilvia
Jelentkezés: szulovszky@gmail.com, telefon: 06-30-7576062

 

 

 

 

 

 
 

V Á L T O Z Á S !

A plébániai iroda új fogadási idejét a szentmisékhez igazítjuk, így:
hétfőn délelőtt 9-11 óra között, valamint
csütörtök délután 4-6 óra között várjuk a kedves híveket.

A péntek esti szent mise helyett reggel 7-kor a vasárnapi fél 11-es mise, ezentúl újra 10 órakor lesz:


Az új miserend:
hétfő 8 óra
kedd 8 óra
szerda 8 óra (alkalmanként igeliturgia)
csütörtök este 18 óra 30 perc
péntek 7 óra
szombat 18 óra (előesti szentmise)
vasárnap 8 óra és 10 óra

Köszönjük a megértést s kérem, a híveket értesítsük szóban is egymást mindezekről.

Köszönettel: Tamás atya

 

 

 

 

 

 
 
Ha még nem voltál bérmálkozóTéged is várunk a plébánián, minden hónap 2. és 4. csütörtökjén az esti szentmise után 7-től 8-ig.
A bérmálás egy olyan szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban. A bérmálásban részesülők elkötelezik magunkat az egyházi közösségben való életre, Jézus tanítványainak iskolájában. A bérmálkozók az egyházi közösség jelenlétében újítják meg keresztségi ígéretüket és ezáltal válnak nagykorú kereszténnyé.
Szeretettel várunk, a bérmálkozók közösségének nevében: Tamás atya

 

 

 
 
Beszélgetés hitről, felnőttek közösségi alkalma.
Kérdések és válaszok…

Ha kérdése lenne hittel, erkölccsel kapcsolatban, ha párválasztással, házassággal, munkavállalással kapcsolatban tisztázandó gondolatai vannak, s kíváncsi mi az egyház válasza minderre, akkor köztünk a helye.
Találkozunk minden hónap 3. csütörtökjén, a plébánián (Klebelsberg Kunó u. 43.).
Nyitó alkalom október 12.-én, kivételesen pénteken este 7-től.
Soha nem gondoltam volna, hogy ennyiképpen lehet kérdezni! Az iskolában tanultunk az eldöntendő és a kiegészítendő (kérdőszavas) kérdésekről - aztán ennyi. A leggyakrabban használt, és leghatásosabb kérdésfajták, egy-egy példával, hogy szemléletesebb legyen a dolog:
- Hipotetikus kérdés: valamilyen feltételezésen alapul. Pl. "Ha a felesége helyében lenne, hogyan érezné most magát?"
- Cirkuláris kérdés: mit gondolnak az ügyfelemről a környezetében élők. Pl. "A főnöke vajon hogyan látja önt a munka közben?"
- Rendszerre vonatkozó kérdés: az adott közösség szabályait, értékeit térképezi fel. Pl. "Hogyan szerezhetne piros pontot az osztályvezetőjétől?"
- Átkeretező kérdés: segít az összefüggéseket új, pozitív fényben látni. Pl. "Miben segítheti önt ez a krízis?"
- Erőforrás-kérdés: jó tulajdonságok felé irányít. Pl. "Hogyan tudnak ebben segíteni eddigi tapasztalatai?"
- Cél-kérdés: segít a célok pontosításában. Pl. "Az életéről készült film miről szólna a célja elérése után?"
- Megoldásra irányuló kérdés: feltérképezi a probléma-megoldási stratégiákat. Pl. "Hogyan sikerült elérnie azt a múltkori sikert?"
- Visszacsatoló kérdés: visszajelzést ad, felülvizsgálatra ösztönöz: "Hogyan reagálna a férje, ha ezt mondaná neki?"
- Elmélyítő kérdés: új szempontokat fedezhetünk fel vele. Pl. "Mi jut erről még az eszébe?"
- Árnyaló kérdés: Pl. "Hány százalékban kockázat ez, és hány százalékban lehetőség?"
- Pontosító kérdés: általánosságok helyett példák és tények. Pl. "Konkrétabban mit ért ez alatt?"
- Provokatív kérdés: érzelmileg felráz. Pl. "Mennyiben felelős ön ezért a vacak helyzetért?"
- Paradox kérdés: a nem kívánatosra kérdez rá. Pl. "Mit kellene tennie, hogy felszámolhassa rendezetlen kapcsolatát?"
- Egyensúly-kérdés: előnyökre és hátrányokra irányul. Pl. "Mik lennének ennek a pozitív illetve negatív hatásai?"
- Intuitív kérdés: megérzéseket tár fel a tudatalattiból. Pl. "Ha a megérzéseire hallgatna, melyik irányba indulna el?"
- Érzelmekre ható kérdés: mozgósítja az érzelmeket. Pl. "Milyen érzés volt mellőzöttnek lenni?"
- Gyakorlatba átvezető kérdés: hidat képez a jelen helyzet és a valóság között. Pl. "Hogyan tudná ezt a mindennapokban alkalmazni?"
A jó kérdés meglepő, eredeti, de azért egyszerű is. A célja, hogy új gondolatmenetet ébresszen, ösztönözzön.


 

 

 
 
HIRDETÉSEK


Plébániai hittanok, és közösségi alkalmak

Elsőáldozási csoport, kb. 10 éves kortól, felkészülés az első szentgyónásra és szentáldozásra. Szombat de. 10-től, vezeti Zsók Mária


Elsőáldozás utáni csoport, az általános iskolai korosztály részére hittan és közösségi alkalom. Szombat de. 11-től, vezeti Zsók Mária


Bérmálkozói csoport azon fiatalok, fiatal felnőttek részére kik még nem voltak bérmálkozók. Minden hónap 2. és 4. csütörtökje este 7-8-ig, vezeti Almásy Tamás atya


Felnőttek közösségi alkalma, BESZÉLGETÉS A HITRŐL ÉS ÉLETÜNK REJTÉJEIRŐL
minden hónap 3. csütörtökjén. Koordinálja Almásy Tamás atya


Minden hónap első csütörtökjén az esti szentmise után SZENTSÉGIMÁDÁS a templomban, téli időben a plébánián.


Ifjúsági gitáros énekpróba, vasárnap este 7-től. Vezeti: Dr.Ichnád Sándor


Gregorián kórus ének próbája péntekenként este 7-től. Vezeti Bálint Ildikó


 

 
 
Újpest - Rákospalota esperesi kerület
SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPOK
2018 - 2019


Január 16.
Rákospalota-Kertváros
.
Január 26.
Újpest-Kertváros
.
.
Február 7.
Újpesti Egek Királynéja Templom
.
Február 23.
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Templom
.
.
Március 4.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Templom
.
Március 31.
Újpest-Megyer Szalézi Templom
.
.
Április 15.
Újpest-Káposztásmegyeri Szentháromság Templom
.
.
Május 6.
Újpest-Clarisseum
.
Május 11.
Újpalotai Salkaházi Sára Templom
.
Május 26.
Újpest-Megyer Szalézi Templom
.
Május 27.
Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Templom
.
.
Június 24.
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Templom
.
.
Július 11.
Újpesti Szent József Templom
.
Július 24.
Újpesti Egek Királynéja Templom
.
Július 31.
Újpesti Jézus Szíve Kápolna
.
.
Augusztus 6.(2019)
Újpest-Kertváros
.
Augusztus 8.(2108)
Újpest-Kertváros
.
Augusztus 26.
Újpesti Szent József Templom
.
.
Szeptember 6.
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Templom
.
.
Október 23.
Újpest-Káposztásmegyeri Szentháromság Templom
.
.
November 2.
Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Templom
.
November 26.(2019)
Újpest-Megyer Krisztus Király Templom
.
.
December 23.
Újpest-Clarisseum
.
December 27.
Újpalotai Salkaházi Sára Templom
.

 

 

 

 

 


Kedves gyászoló testvér!


Az irgalmasság testi cselekedete a halottakat eltemetni; az irgalmasság lelki cselekedete az élőkért és holtakért imádkozni. - Ezért méltóképpen imádkozzunk együtt, elhunyt szeretteinkért.
Az urnatemető látogatható:
- hétfőn, kedden és szerdán: 7 óra 30 perctől 8 óra 30 percig
- csütörtökön 18 órától 19 óráig
- pénteken 7 órától 8 óráig
- szombaton 17 óra 30 perctől 18 óra 30 percig
- vasárnap: 7 óra 30 perctől 11óraig
A virágok elhelyezése, hogy méltó módon emlékezzünk eltávozott testvéreinkre, egy középponti, díszes vázába történik, így minden elhunytról megemlékezhetünk. Az edény méretét vegyük figyelembe. Az itt elhelyezett virágokat rendben tartjuk, az elvirágzottakat eltávolítjuk. Ezen felül, a gyászszertartást követően a friss virágokat egy napig tároljuk, utána valamelyik oltárt díszítjük vele.
Teamécseseket csak a tartóra kihelyezve gyújthatunk, egységes mécsesért adott adományt a kitett becsületkasszába kérjük helyezni.
Ezennel kérünk minden hozzátartozót, akinek saját virágvázája, mű-, vagy selyemvirága, koszorúja van kihelyezve, azt szíveskedjék hazavinni, mert azokat haladéktalanul eltávolitjuk.

Tisztelettel és imával, Tamás atya, a templom felelős lelkipásztora.

 

 

Templomunk új miserendje

2018. Október 1.-től


Hétfő-Kedd reggel 8 óra
Szerda reggel 8 óra igeliturgia vagy szentmise
Csütörtök 18 óra 30 perc
Péntek 7 óra
Szombat 18 óra
Vasárnap 8 óra és 10 óra
Minden hónap harmadik vasárnapján a 10 órás szentmisére várjuk a kedves mozgássérült testvéreket!


Gyóntatási rend:
- Vasárnap 9 órától 9 óra 45 percig
- Elsőpéntek 7 óra 30 perctől 8 óráig
- továbbá a szentmisék előtt 20 perccel

Keresztelések új lehetséges időpontjai szombatonként 17 óra 30 perckor

Házasságkötés időpontját a jegyes-oktatáson egyeztetjük, a tervezett időpont előtt legalább három hónappal kell jelentkezni.

Templomunkban történő temetések időpontjai:
- vagy hétköznapi gyászmise keretében (hétfőn és kedden, esetleg csütörtökön és pénteken)
- vagy csak temetési szertartás hétfőn és kedden, 8 óra 40 perckor, ill.
csütörtökön 18 órakor

Az urnatemető látogatható:
- hétfőn, kedden és szerdán: 7 óra 30 perctől 8 óra 30 percig
- csütörtökön 18 órától 19 óráig
- pénteken 7 órától 8 óráig
- szombaton 17 óra 30 perctől 18 óra 30 percig
- vasárnap: 7 óra 30 perctől 11 óráig

SZENTSÉGIMÁDÁS: minden hónap első csütörtökjén az esti szentmise után a templomban, téli időben a plébánián.