Templomunk új miserendje

2017. Szeptember 4.-től


Hétfő-Kedd reggel 8 óra
Szerda reggel 8 óra igeliturgia vagy szentmise
Csütörtök-Péntek 18 óra 30 perc
Szombat 18 óra
Vasárnap 8 óra és 10 óra 30 perc
Minden hónap harmadik vasárnapján a 10 óra 30 perces szentmisére várjuk a kedves mozgássérült testvéreket!


Gyóntatási rend:
- Vasárnap 9 órától 10 óra 15 percig
- Elsőpéntek 17 óra 30 perctől 18 óra 15 percig
- továbbá a szentmisék előtt 20 perccel

Keresztelések új lehetséges időpontjai szombatonként 17 óra 30 perckor

Házasságkötés időpontját a jegyes-oktatáson egyeztetjük, a tervezett időpont előtt legalább három hónappal kell jelentkezni.

Templomunkban történő temetések időpontjai:
- vagy hétköznapi gyászmise keretében (hétfőn és kedden, esetleg csütörtökön és pénteken)
- vagy csak temetési szertartás hétfőn és kedden, 8 óra 40 perckor, ill.
csütörtökön és pénteken 18 órakor (elsőpéntek kivételével)

Az urnatemető látogatható: (2017. Szeptember 4.-től)
- hétfőn, kedden és szerdán: 7 óra 30 perctől 8 óra 30 percig
- csütörtökön és pénteken 18 órától 19 óráig
- szombaton 17 óra 30 perctől 18 óra 30 percig
- vasárnap: 7 óra 30 perctől 11óra 15 percig

Egyórás szentségimádás a plébánián a hónap első csütörtökén, a szentmise után

Hitoktatás – plébániai csoportok
- plébániai elsőáldozás előtt csoport, szombat 10 órától (óvodáskortól kb. 10 éves korig)
- elsőáldozás utáni csoport 11 órától ( 10 éves kortól 13 éves korig)
- bérmálkozásra készülő csoport ( 13 éves kortól hétfőn 17 órától (változás lehetséges)
-fiatalok hittana (a már megbérmált ifjúság részére), pénteken 19 órától

Felnőtt hitképzés
- Katekumenátus, azok számára, akik valamely oknál fogva, kimaradtak valamelyik szentségfelvételből (keresztelés, elsőáldozás), vagy katolizálnának. Kéthetenként, csütörtökönként 19 órától a plébánián (konkrét időpontokat októberre a honlapra feltesszük).- Jelentkezés az irodán, irodaidőben.
- Minden további felnőtt csoport vezetőjét kérem, jelezze az igényét a plébánián


Ministránsok, vagy erre készülők keressék meg Nagypál Lászlót.

Plébániánk Karitász csoportja hétfőn 8 óra és 10 óra, valamint szerdán 15 óra és 17 óra között elérhető.


Az énekelni vágyók keressék meg:
- templomi kórusban Markóné Bálint Ildikót,
- gitáros kórusban Dr. Ichnád Sándort.

 

 

HIRDETÉSEK

 

- A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség szeretettel várja az önkéntes beteglátogató szolgálatra elhivatottságot érző, hitüket gyakorló katolikusok jelentkezését az október elején induló beteglátogató-képzésére, szeptember végéig lehet jelentkezni a (06-1) 224-8640-es telefonszámán hétköznap 8-16 óra között. 


- KATEKUMENÁTUS – FELNŐTT HITKÉPZÉS
Várjuk mindazon felnőtt testvérünket, akik valamely szentség felvételéből kimaradtak /keresztség, elsőáldozás, bérmálkozás/ vagy katolikus hitre térnének. Őszi félév időpontjai október 12, 19, 26, november 9, 16, 23, 30. csütörtök estéken 7 órakor a plébánián. Jelentkezés a plébánián irodaidőben friss keresztlevéllel (ha van).


- Szeptember 24-én vasárnap a fél 11-es szentmisén a Benyus család zenészei szolgálnak, s a szentmisét követően egy rövid szabadtéri koncertet adnak, melyre mindenkit jó szívvel várnak!


- Plébániánk fiai futballozni invitálják fiatalokat, részletek a plakáton..

- Nyomatékosan kérjük a kedves testvéreket, mint azt már korábban is tettük, hogy akinek birtokában van fel nem használt temetési befogadó nyilatkozat, azt feltétlenül vigye be a plébánia irodájába, irodaidőben, adategyeztetésre, szeptember közepéig! Fénymásoljuk és regisztráljuk azokat. Csak érvényes iratokkal együtt tudunk temetni a templomunkban. A befizetések nyugtáját is hozzuk magunkkal.

 

- A plébánia irodájának félfogadási ideje megváltozott. Hétfőnként 15 óra 30 perctől 17 óra 30 percig, csütörtökönként 10 órától 12 óráig várjuk a kedves híveket.

 

- A stóla-díjak 2014. január 1-jétől egész egyházmegyénkben egységesek, lásd a honlapot, ill. fali hirdetőtáblát.

 

- Kérjük, hogy a miseszándékokat legalább két héttel korábban bejelenteni szíveskedjenek.


- Nagy beruházás előtt áll egyházközségünk, a plébánia épület alulról és felülről is ázik. Első lépésként az épület tetőzetét szeretnénk kicserélni, egyházmegyei, önkormányzati támogatással, s a kedves hívek adakozásából. Ehhez, csak erre a célra elkülönített, bankszámlát nyitottunk. Adományaikat a faperselybe, vagy a felújítási számlára várjuk. A gyűjtés eredményéről havonta beszámolunk.