ÜNNEPI SZERTARTÁSOK LITURGIÁJA


Virágvasárnap

Urunk dicsőséges
jeruzsálemi bevonulása.

A fél 11-es szentmise a templom előtti téren barkaszenteléssel kezdődik,
innen a megszentelt ágakkal vonulunk a mennyei Jeruzsálemet jelentő templomba.

Nagycsütörtök

Délelőtt a püspöki székesegyházakban szentelik meg a szent olajokat.

Az Utolsó Vacsora emlékezetére este 6-ra gyűlünk össze.
Ekkor kaptuk Urunktól, a papi rendet és az Oltáriszentséget. Az áldozást követően átviszik a Szentséget őrzési helyére, majd oltárfosztás, majd módunk virrasztani.

Nagypéntek

Urunk Jézus Krisztus szenvedésének napja, szigorú böjti nap.

Délután 3-kor keresztutat járunk, majd következnek a szertartások, a pap a hívőközösség nevében a megváltásért leborulva ad hálát. Igeliturgia, passió, ünnepélyes egyetemes könyörgések, hódolat a kereszt előtt, áldoztatás.

Ezután még alkalom nyílik, az esetleg elmaradt szentgyónás elvégezésére.

.
Nagypénteken kezdődik a kilenced az irgalmasság ünnepére húsvét második vasárnapjára. Ez a nap - húsvét ünnepével együtt - Isten irgalmas szeretetének csúcspontja. Este 8-tól van virrasztás a szentsírnál.

Nagyszombat

Liturgiamentes nap, az Úr sírban fekszik.

Este már a Feltámadás hajnalát ünnepeljük!
A szertartások 6-kor a templom előtt kezdődnek tűzszenteléssel, a húsvéti
gyertya fénye a feltámadt Krisztus győzelmét jelöli a bűn sötétje felett.

Örömének, ünnepélyes olvasmányok és könyörgések, vízszentelés, keresztség kiszolgáltatása, ill. a keresztségi fogadalmunk megújítása, Eukarisztia liturgiája, majd ünnepélyes feltámadási körmenet.

Húsvétvasárnap

Krisztus Urunk feltámadásának főünnepe

A reggel 8 órás szentmisét követően ételszentelés.

Fél 11-kor ünnepi szentmise, melyen két szín alatt áldozunk.

Húsvét nyolcadában – fényes héten – szokásos miserend.

Húsvét 2. vasárnapja,

Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja

Délután 3-kor az irgalmasság órájában együtt imádkozzunk.
„Megígérem, hogy a lélek, aki ezt a képet tisztelni fogja, nem vész el. Megígérem azt is, hogy már itt a földön győzedelmeskedni fog ellenségei felett, főként pedig halála óráján. Magam fogom védeni, mint saját dicsőségemet”(Fausztina nővér naplójából, 48.)

Minden kedves hívőnek áldott húsvéti ünnepeket, testi-lelki feltöltődést kíván az egyházközség nevében: Tamás atya


 

 

 
 

.

HIRDETÉSEK


- Március 18-i persely adományaikat a Szentföld javára gyűjtjük.
- A Virágvasárnapi fél 11-es szentmise a templom előtt kezdődik barkaszenteléssel.
- A Szent Három Nap liturgiarendje a templomajtóban olvasható.
- A héten csütörtökön, pénteken és szombaton az esti szentmisékben nagyböjti lelki beszéd-sorozat lesz. A szentmisék előtt gyóntatás.
- A lengyelországi zarándoklat autóbusza hétfőn pontosan 6 órakor indul.
- További kedves hívek jelentkezését várjuk az újságos asztalra kitett íven a feltámadási kőrmeneten való segítséghez. (baldachin, zászló vitel, stb
. 

 

 

 
 

Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia nyári hittanos tábora 2018

Várjuk mindazon hittanos gyermeket, ill. testvéreit, akik plébániánkon vagy plébániánk területén részesülnek hitoktatásban. Előnyt élveznek az idén elsőáldozáshoz járulók és a templomunkban ministráló gyermekek. Továbbá várjuk azon lelkes szülők, idősebb testvérek jelentkezését is, akik a programszervezésben és lebonyolításában szívesen részt vennének.

Az idei tábor időpontja: 2018. július 7-14.

Helyszíne: Badacsonylábdihegy és vonzáskörzete; lelki és kulturális események is várnak, ízelítőül az előzetes programból:
közös imák, szentmisék, kirándulások a Balaton-felvidéken és a Keszthelyi-öböl tanúhegyein, balatoni fürdőzések mellett, Badacsony, Szigligeti Vár, Keszthely megannyi értékéből amennyit csak befogadni képesek vagyunk…
Jelentkezés, határozott szándékkal, előre megírt adatlappal, mely tartalmazza a résztvevő nevét, telefonszámát, lakcímét, életkorát, TAJ- kártyájának és diákigazolványának számát, szülők nevét és telefonszámait, valamint 5000 Ft előéleget, melyet névvel ellátott borítékba kérjük helyezni, a felsorolt adatokkal együtt.

Jelentkezési határidő: jelentkezési sorrendben, és mielőbb, hiszen a szállás-helyek száma korlátozott, de legkésőbb március 15-ig.
Esetleges kérdést a pateralma@gmail.com címre várunk.

Tamás atya és a szervezők… 

 

 
 

JÉZUS HÍV ÉS ÉLNI TANÍT
FELNŐTT KATEKÉZIS
HITÜNK ALAPIGAZSÁGAIRÓL

Hitvallás (Credo), Szentségek, Etika


A keresztény hit alapjainak ismerete a hittel élő vagy a hit iránt érdeklődő, napjaink világában tájékozódást kereső mai ember alapvető igénye.
Hitismereti képzésünkre hívjuk mindazokat, akik érdeklődnek katolikus keresztény hitünket alapjai iránt.
A téli előadásokon megismerjük a Hitvallás tételeit, azok létrejöttét és tartalmát.
Beszélünk a Szentség fogalmáról, Katolikus Egyház által nyújtott hét Szentségéről. Tárgyaljuk a három beavatási-, a két életállapotot támogató- és a két gyógyító Szentséget.
Kitérünk az etika alapjaira és a keresztény erkölcs megalapozására.
A tavaszi félév folyamán nyolc alkalommal, alkalmanként negyvenöt percben ismerjük meg a Hitvallást, a Szentségeket és az erkölcstan alapjait.
Az előadások január 18-án, 25-én, február 8-án, 15-én, 22-én, március 8-án, 22-én és 29-én csütörtöki napokon, az esti szentmisét követően 19.15 órától 20.00 óráig lesznek a Plébánia épületében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Fischer János katekéta és Tamás atya


 

 

 


Kedves gyászoló testvér!


Az irgalmasság testi cselekedete a halottakat eltemetni; az irgalmasság lelki cselekedete az élőkért és holtakért imádkozni. - Ezért méltóképpen imádkozzunk együtt, elhunyt szeretteinkért.
Az urnatemető látogatható:
- hétfőn, kedden és szerdán: 7 óra 30 perctől 8 óra 30 percig
- csütörtökön és pénteken 18 órától 19 óráig
- szombaton 17 óra 30 perctől 18 óra 30 percig
- vasárnap: 7 óra 30 perctől 11óra 15 percig
A virágok elhelyezése, hogy méltó módon emlékezzünk eltávozott testvéreinkre, egy középponti, díszes vázába történik, így minden elhunytról megemlékezhetünk. Az edény méretét vegyük figyelembe. Az itt elhelyezett virágokat rendben tartjuk, az elvirágzottakat eltávolítjuk. Ezen felül, a gyászszertartást követően a friss virágokat egy napig tároljuk, utána valamelyik oltárt díszítjük vele.
Teamécseseket csak a tartóra kihelyezve gyújthatunk, egységes mécsesért adott adományt a kitett becsületkasszába kérjük helyezni.
Ezennel kérünk minden hozzátartozót, akinek saját virágvázája, mű-, vagy selyemvirága, koszorúja van kihelyezve, azt szíveskedjék hazavinni, mert azokat haladéktalanul eltávolitjuk.

Tisztelettel és imával, Tamás atya, a templom felelős lelkipásztora.

 

 

 

Templomunk új miserendje

2017. Szeptember 4.-től


Hétfő-Kedd reggel 8 óra
Szerda reggel 8 óra igeliturgia vagy szentmise
Csütörtök-Péntek 18 óra 30 perc
Szombat 18 óra
Vasárnap 8 óra és 10 óra 30 perc
Minden hónap harmadik vasárnapján a 10 óra 30 perces szentmisére várjuk a kedves mozgássérült testvéreket!


Gyóntatási rend:
- Vasárnap 9 órától 10 óra 15 percig
- Elsőpéntek 17 óra 30 perctől 18 óra 15 percig
- továbbá a szentmisék előtt 20 perccel

Keresztelések új lehetséges időpontjai szombatonként 17 óra 30 perckor

Házasságkötés időpontját a jegyes-oktatáson egyeztetjük, a tervezett időpont előtt legalább három hónappal kell jelentkezni.

Templomunkban történő temetések időpontjai:
- vagy hétköznapi gyászmise keretében (hétfőn és kedden, esetleg csütörtökön és pénteken)
- vagy csak temetési szertartás hétfőn és kedden, 8 óra 40 perckor, ill.
csütörtökön és pénteken 18 órakor (elsőpéntek kivételével)

Az urnatemető látogatható: (2017. Szeptember 4.-től)
- hétfőn, kedden és szerdán: 7 óra 30 perctől 8 óra 30 percig
- csütörtökön és pénteken 18 órától 19 óráig
- szombaton 17 óra 30 perctől 18 óra 30 percig
- vasárnap: 7 óra 30 perctől 11óra 15 percig

Egyórás szentségimádás a plébánián a hónap első csütörtökén, a szentmise után

Hitoktatás – plébániai csoportok
- plébániai elsőáldozás előtt csoport, szombat 10 órától (óvodáskortól kb. 10 éves korig)
- elsőáldozás utáni csoport 11 órától ( 10 éves kortól 13 éves korig)
- bérmálkozásra készülő csoport ( 13 éves kortól hétfőn 17 órától (változás lehetséges)
-fiatalok hittana (a már megbérmált ifjúság részére), pénteken 19 órától

Felnőtt hitképzés
- Katekumenátus, azok számára, akik valamely oknál fogva, kimaradtak valamelyik szentségfelvételből (keresztelés, elsőáldozás), vagy katolizálnának. Kéthetenként, csütörtökönként 19 órától a plébánián (konkrét időpontokat októberre a honlapra feltesszük).- Jelentkezés az irodán, irodaidőben.
- Minden további felnőtt csoport vezetőjét kérem, jelezze az igényét a plébánián


Ministránsok, vagy erre készülők a sekrestyében keressék meg Zsifkó Zoltánt.

A Karitász csoport hétfőn 8 óra és 10 óra, valamint szerdán 15 óra és 17 óra között elérhető el a plébánia pincéjében.


Az énekelni vágyók keressék meg:
- templomi kórusban Markóné Bálint Ildikót,
- gitáros kórusban Dr. Ichnád Sándort.