Tisztelt Tamás atya!
Nálunk megjelent az első Epizód!
A Kérésem az lenne, - mint a bevezetőben,
hogy figyelmeztessétek a többi Hívőt is,
hogy NE OSSZÁK MEG! -
((-Megosztás gombot senki ne nyomja meg!,)
mert akkor kikerül a nyilvános Youtubra!...
és az nem Kívánatos! .... nézni persze lehet

Szeretettel Rippel Endre

Kedves Testvérek!

Fogadjátok szeretettel a húsvéti felkészülés idejére szánt epizódokból az elsőt!

https://youtu.be/K1k1BX35U1w

Rippel Endre és Mészáros Péter


 

 

 
 

„Keresztények millióit vizsgáztatja a koronavírus!” – Varga László


Bármennyire is hiszünk Isten szeretetében és gondoskodásában, az utóbbi napokban biztos sokunkban, számtalan kérdés felmerült a koronavírus-járvány kapcsán. Varga László kaposvári megyéspüspök próbált a leggyakrabban felmerülő kérdésekre választ adni főpásztori levelében, amelyet most teljes terjedelemben közlünk.

Őrzője vagy testvérednek!
Káint, miután megölte Ábelt, arról kérdezte az Úr, hol van a testvéred? Ő így válaszolt: „Hát őrzője vagyok én a testvéremnek?” Az Úréval együtt, a mi válaszunk is, igen! – a koronavírus idején még jobban, mint máskor!
Igen, a Főparancs értelmében, mert ha szereted embertársaidat, mint önmagadat, akkor be kell tartanod azokat az előírásokat, amelyeket az illetékes hatóságok, és az egyházi vezetők kiadtak, hogy ne árts neki. Az eddigi tájékoztatások mellett, amelyeket szinte folyamatosan közzé tettünk a rendelkezésünkre álló levelező listákon, szükségesnek tartok néhány spirituális szempontot is kiemelni és a leggyakrabban felmerülő kérdésekre választ adni.

Hol van az Isten a járvány idején?
Hol lenne, ha nem itt? A koronavírus és a válságok idején is tudnunk kell, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki miközben gondviselő és megmentő, velünk jön a krízisekbe és a szenvedések tengerébe is. Nem kívülről figyeli a küzdelmünket, szenvtelenül. Itt van a járvány kellős közepén, hogy felismerjük, és rá tudjuk bízni magunkat! Nagypéntek drámája nem kérdőjelezte meg Isten szeretetét Jézus iránt, hanem megerősítette a hitét, hogy harmadnapra feltámad.

Miért engedi meg Isten ezt a járványt?
Ugyanazért, amiért a keresztények üldözését, hogy tanúságot tegyünk a hitünkről!
Isten országa köztünk van, erről kell tanúságot tennünk!
Az Ő országának békéjét és örömét nem veszélyezteti a járvány, csak akkor, ha nem hisszük, hogy Isten országa elérkezett, s az ellenfél hangjára figyelünk.
A keresztségünk óta naponta választanunk kell, hogy ellene mondunk-e a sátánnak, a vádlónak, a félelemben, rettegésben tartónak, a pánikot keltőnek, vagy engedünk neki?
Ugyanakkor abban is választanunk kell, hogy rábízzuk-e magunkat a szerető, gondviselő Atyára, igent mondunk-e Jézus Krisztusra, aki velünk van mindennap, és hallgatunk-e a Szentlélekre?

Szenteltvíztartók kiürítése?
Ugyanazok, akik tiltakoznak a rendelkezésekkel szemben és hirdetik, hogy a szenteltvíztartó nem lehet veszély forrása, nem hajlandók belenyúlni és keresztet vetni, amikor azt látják, hogy roma, vagy koszos, hajléktalan testvéreink a szemük láttára megmosakodtak benne. Miközben otthon kínosan betartják a higiénia szabályait, és egy kortyot nem innának abból a vízből, amelyre ki van írva, hogy enyhén szennyezett, számon kérik azokat, akik a józanészre hallgatva, azt kérik, ne tartsunk szenteltvizet a tartóban, mert fertőzés forrása.

Az Oltáriszentség majd megment?
Sokan közülünk vakon hisznek abban, hogy az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus minden bajtól megóv bennünket. Amikor kigyullad egy katedrális, vagy földrengés van, az ott imádkozók nem várják meg, amíg bent égnek, vagy rájuk omlik a mennyezet, arra hivatkozva, hogy az Oltáriszentségben jelen van Krisztus és Ő majd megvéd bennünket, hanem az eszükre hallgatva kimenekülnek, és kimentik a szentostyákat is.

Kézbe áldoztatás?
Egyesek föl vannak háborodva, s szentségtörőnek tartanak bennünket püspököket, amikor azt kérjük: ne legyen nyelvre áldoztatás, hanem csak kézbe. Vajon a mi Urunk Jézus Krisztus szentségtörést követett el, amikor az első szentmisén, ahol Ő volt a főpap, nem nyelvre áldoztatta meg az apostolokat, hanem kézbe adta nekik a saját testét és vérét?

Akik igazán hisznek, azok nem kaphatják el?
Jézus nem ígért olyat, hogy lesz betegség, amit a keresztények nem kaphatnak meg, mert hisznek őbenne. Az eddigi húszezer fertőzött között bizonyára bőven volt keresztény is.

Keresztények millióit vizsgáztatja a koronavírus!
A Szentírásban Isten legtöbbször azt kéri tőlünk: „ne féljetek!” A pánik tehát kerülendő.
Döntenünk, választanunk kell: pánik és rettegés vagy ébrenlét és bizalom a Gondviselőben? Az Istenbe vetett bizalom, a hit azonban nem vak, hanem értelmes.
Felelősek vagyunk egymásért! Ha süllyed a hajó, nem mondhatjuk, hogy nem vesszük elő a mentőcsónakot, mert Isten megígérte, hogy a hajunk szála sem görbülhet!

Mit tegyünk hát?
Ne féljetek, és ne rémüldözzetek, akkor sem, ha nem juthattok el szentmisére vagy nem áldozhattok! Inkább fedezzétek fel azokat a lehetőségeket, amelyeket maga a Mester kínált fel nekünk, a vele való találkozásra.
Megígérte és megtartotta: ahol ketten vagy hárman összejönnek az Ő nevében, ott lesz köztük! Amennyiben odáig jutunk, hogy a kiscsoportos találkozás sem lehetséges, mert karantént rendelnek el, akkor is van lehetőségünk találkozni vele.
Az élet igéjében, a Szentírásban valóságosan jelen van. Ha naponta olvassuk, elmélkedünk róla, és belőle táplálkozunk, az örök életünket vesszük magunkhoz!
A megtört, beteg embertársainkban ugyanaz a Krisztus van jelen, mint a szentostyában. Ő jelentette ki, amit egynek ezek közül teszünk, azt vele tesszük. A járvány számtalan lehetőséget tartogat a köztünk jelen lévő Krisztussal való találkozásra a betegekben és szenvedőkben is.
Isten mindent a javunkra fordít, csak legyen bátorságunk ezt a helyzetet is a feltámadás, a Húsvét felől nézni. A mi igazi reményünk Isten országa és a mennyország! Nincs más távlat. Ezért írja Pál apostol: „Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség.”
A koronavírus rákérdez a hitünkre, a feltámadásba vetett hitünkre is.
Minden szentmisében elmondjuk: „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.” Amíg el nem jössz. Ez azt jelenti, hogy itt és most. Tehát ebben a mostani helyzetben is hiszünk a feltámadott jelenlétében és a feltámadásban is.
Ebből merítjük a reményt és az erőt, hogy segítsük egymást, amikor krízisben, nehéz helyzetben vagyunk!

Forrás: Kaposvári Egyházmegye


 

 

 
 
Köszöntő

2020.03.25 - Gyümölcsoltó Boldogasszony mise

Márton Mihály atya Gyümölcsoltó Boldogasszony miséje a múlt századból megnézhető a plébánia Youtube-csatornáján, ahová további videók feltöltését tervezzük a közeljövőben:

» Pestújhelyi Plébánia - YouTube «

Tamás atya

 

 

Római kirándulásunkon készült képek

 
 

Horváth Zoltán esperes-plébános atya "Elmélkedések" rovatban olvasható aktuális gondolatait ajánlom a kedves hívek figyelmébe.

Tamás atya

 

 

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus-járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe, hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik.

 

1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.
2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).
3. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést - a fertőzés elkerülése céljából - a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.
4. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal - a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával - egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.
5. A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel - szintén visszavonásig, azonnali hatállyal - lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961-963. k.).
6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.
7. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy - a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett - szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.
Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.
A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.
Budapest, 2020. március 17.


a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

 

 
 
VÁLTOZÁS

 

Figyelem!


Aktuális helyzetben Erdő Péter bíboros úr döntése alapján a fenti rendelkezést legkésőbb most szombat déltől (március 21) kell bevezetni, így templomunkban átmenetileg az utolsó keresztút pénteken fél hétkor, majd az utolsó szentmise reggel hét órakor lesz.
A már felvett miseszándékokat, magánmisémen végzem el. Magánmisékre továbbra is felveszünk imaszándékot. Ha a kért szentmisén részt szeretnének venni, akkor a zárlat feloldása utánra a kérést át kell helyezni.
A szentgyónás kapcsán fontos leszögezni, hogy azt telefonon vagy online nem lehet végezni, hanem helyette a tökéletes bánat felindítását javaslom és szorgalmazom.
A templom előtere (szélfogó) napközben továbbra is nyitva lesz. Lehetőséget teremtve a személyes adorálásra.
Szintén az előtérben lesznek elhelyezve az újságok, melyek ellenértékét a kijelölt nyíláson kérem bedobni.
A plébánia irodája átmenetileg személyesen hétfőn 9 órától 10 óráig érhető el. Csütörtöki napon csak elektronikus ügyintézésre lesz lehetőség 16 és 18 óra között telefonon a 06 1 418 17 15 számon és e-mailben a plebania@pestújhelyiplebania.hu címen.
Amennyiben újra engedélyezett lesz a nyilvános liturgia azt a templomajtón és holnapunkon is haladéktalanul közzé tesszük.

Az urnatemető látogatása átmenetileg szünetel.


Megértésüket ezúton is köszönöm!


A Jó Isten áldásával:


Tamás atya

 

 
 
Hirdetések

 

Templomunk Mindenkor Segítő Szűz Mária kegyképmásolatának az eredetihez való éríntéséről készült videó az alábbi linkről tölthető le.

https://drive.google.com/open?id=1OktDV0KCiaw3MgNhnUCiGQw-nLO_2Paj

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lelki felkészülés az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
2020. január-szeptember


Alacoque Szent Margitnak a XVII. században Jézus 12 ígéretet tett. A nagykilenceddel kapcsolatos ígéret így szól: "Szívem határtalan irgalmasságában megígérem neked, hogy Szívem mindenható szeretete megadja a végső bűnbánat kegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymás utáni hónap első péntekjén megáldoznak. Nem halnak meg kegyelem nélkül, se a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban". Mit kell hát tenni? Kilenc egymás utáni első pénteken megáldozni.
Mit jelent az, hogy Jézus Szíve "biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban"? Aki elvégezte a nagykilencedet, megkapja a végső tökéletes bánat kegyelmét, ha másként nem megy, akkor az Úr gondoskodik arról, hogy a szükséges szentségekhez eljusson, tehát megkapja a feloldozást, a szent útravalót, a betegek kenetét. Ez az Úr Jézus legnagyobb biztatása, ami egy ember számára létezhet, hiszen az üdvösségünknél nincs fontosabb!"
Az elsőpéntek megtartásának hagyományos formája a minden hónap első péntekén való szentáldozás, és ha szükséges, akkor szentgyónás elvégzése.
Jézus 12 ígérete azok javára, akik hittel szeretik, tisztelik és szolgálják az Ő isteni Szívét.
1. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket.
2. Családjaiknak megadom a békét.
3. Minden bánatukban megvigasztalom őket.
4. Életükben és különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek.
5. Minden vállalkozásukat megáldom.
6. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és vég nélküli tengerét.
7. A lanyha lelkek buzgókká lesznek.
8. A buzgó lelkek nagy tökéletességre jutnak.
9. Megáldom a házakat, ahol Szívem képét kifüggesztik.
10. Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, hogy még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.
11. Azok neveit, akik ezt az ájtatosságot terjesztik, szívembe írom, és onnan soha ki nem törlöm.
12. Mindazok, akik kilenc egymás utáni hónap első péntekjén megáldoznak, azok nem halnak meg kegyelem nélkül, se a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban".
2020 januárjától 9 elsőpéntek van a szeptemberi kongresszusig. Arra hívjuk minden katolikus testvérünket, hogy végezzük el együtt a nagykilencedet, ezzel is felemelve szívünket és nemzetünket az Úrhoz.

 

 

 
 

Kedves Barátok, Ismerősök!

2019. októberétől 9 hónap távolságban volt Gergő fiunk papszentelése.
Akkor Péterrel elkezdtünk egy kilencedet, havonta egy szentségimádást felajánlani Gergő hivatásáért. Közben két templomban is, ahova Gergő kötődik, sikerült a plébános atyákkal egyeztetni, hogy a plébánia is bekapcsolódjon a közös imádságba, Gergő kísérésébe.

Januártól havonta egyszer két különböző helyszínen szentségimádáson imádkozunk Gergőért, papszentelésére készülve.
Szeretettel hívunk benneteket ezekre az alkalmakra, ha csak egyre is el tudtok jönni, az szép lesz!
Időpontok:
2020. január 2. (Pestújhelyi templom)
2020. február 28. (Bosnyák téri templom)
2020. március 5. (Pestújhelyi templom)
2020. április 24. (Bosnyák téri templom)
2020. május 7. (Pestújhelyi templom)
2020. május 29? (Bosnyák)?

Helyszínek:
Páduai Szent Antal plébániatemplom
Budapest 1149, Bosnyák tér 7.

Pestújhelyi Keresztelő Szent János-templom
Budapest 1158, Pestújhelyi tér 6.

Szeretettel, várunk mindenkit, akit megszólít a felhívásunk!

Lőw Péter és Helga

 

 

 

 

 
 
OTTHON MOZI

Kedves testvérek!


Idén is, minden hónap utolsó szombatján, az esti 6 órás szentmisét követően filmvetítés a plébánián!


2020. január 25." Bíbor és fekete"
2020. február 29. Jim Caviezel tanúságtétele
2020. március 28. "Ignác"
2020. április 25. "A két pápa"
2020. május 29. Szárovi Szent Szerafim vagy Copertinói Szent József élete filmeket tekintjük meg
Mindenkt szeretettel várunk a plébánián.

A Bíbor és fekete 1983-ban készült angol-amerikai-olasz filmdráma Gregory Peck és Christopher Plummerfőszereplésével. A film Róma német megszállása idején játszódik, megtörtént események alapján készült.


A Passió c. film főszereplőjével készült riport és elementáris tanúságtétel - Jim Caviezel II. János Pál pápávaé találkozott egy kihallgatáson. A szentatya miután megtekintette a filmet, azt mondta: "ez így történt!" Hogyan kaptad tőle a dicséretet? A pápa mindig azt mondta a fiataloknak, szakadjanak el a szennyes és demoralizált civilizációtól. "Legyetek szentek" - mondta. Lehetetlen? Egyáltalán nem. Gyakran hallom Krisztus hangját a szívemben: "Jim, sikerülni fog." Ez annak az üzenete, hogy mindenki ugyanolyan fontos ebben a világban, de ugyanakkor egy, a keresztény életre való felhívás is. Egy olyan életé, aki bárkinek, akivel találkozik, megmutatja, hogy Jézus az Úr. Emlékszem, a pápa akkor azt mondta az amerikai népnek: "Mindnyájan szentek lehettek!"


Ignác c. film Loyolai Szent Ignác megtérését és istenkeresését mutatja be. A Spanyolországban és a Fülöp-szigeteken forgatott produkcióban megjelennek Ignác merész, de hiábavaló erőfeszítései a pamplonai csatában, a depresszióval, öngyilkossághoz közeli, kényszeres lelkiállapottal való küzdelmei, valamint az inkvizíció előtti pere és annak végső, pozitív kimenetele.
A két pápa c. film rendezője Fernando Meirelles. Bár egy kívülálló is találhat benne értékeket, igazából mégiscsak a katolikus hívek fogják érteni, hogy pontosan miről is van szó ebben a filmben.
A különös szent. Edward Dmytryk amerikai rendező filmjében a 17. században élt Copertinói Szent József ferences szerzetes, pap történetét dolgozza fel, akinek élete példa arra, hogy Isten kegyelme által minden lehetséges.


Szent Szerafim szerint a Szentlélekkel való egyesülés a keresztény élet fő célja - az ima, a böjt, a virrasztás, az erényekben való fejlődés, a keresztény praxis, sőt a jó cselekedetek is csupán eszközök, amelyek elősegítik, hogy a Szentlélek átjárhasson minket. Ebben az értelemben a szenvedés és a betegségek is eszközök, melyeket helyesen viselve elősegíthetjük a Szentlélek befogadását.

 

 

 

 

 
 

A kedves hívek anyagi támogatásából, a kormány és az önkormányzat pályázatain elnyert forrásokból lassan elkészül a plébánia épületének a felújítása.

A nagylelkű adományok és a takarékos gazdálkodás eredményeként lehetővé vált, hogy megrendeljük a Rieger orgona felújításának első ütemét.

Az ősszel elkezdődő munkálatok eredményeképpen talán már év végen megszólalhat a régi, sípos orgona, amely templomunk első orgonája, és 2010-ig szolgált. Jelenleg működésképtelen.

A teljes rekonstrukcióra azonban jelenleg nincs meg a fedezet, ennek előteremtéséhez kérjük a kedves hívek segítségét.
Adományaikat előre is köszönjük!

Felújítás első ütem:
- Új játékasztal
- A teljes hangszer felújítása
Várható teljes költség: 7,3 millió forint

Második ütem:
- Új fúvómotor
- Hiányzó regiszterek beépítése
Várható költség: 6 millió forint


Pestújhely 2019 Húsvét hetében

Tamás atya


 

 

 

 
  Ezt a levelet kaptam egy mozgássérült testvérünktől:


Kedves Tamás Atya!

Küldöm a Delfines projektemet:
A gogetfunding linken található a teljes bemutatkozásom, képekkel, + linkek.

Köszönöm.

Szép napot: Hajnalka


Kedves Segítőkész Embertársaim! Azok, akik ismernek tudhatják, hogy SOHA NEM ADOM FEL! Ez így volt már akkor is, amikor megszülettem, ahogy cseperedtem, kamaszodtam, és fiatal felnőtt lettem. Sajnos egy dolgot fel kellett adnom, amely küzdelmemet sokan ismerik, de hogy újra "talpra" álljak, elkezdtem álmodni, az álmaimat pedig elkezdtem megvalósítani. Ezek visznek előre az életben. Több éve megálmodtam valamit, és közel 1 éve azon dolgozom én és segítőm, hogy ez az álom is megvalósuljon. De hogy mi is ez az álom? A következő linkre lépve megtudhatjátok.

https://gogetfunding.com/delfines-alom/

EGY NÉHÁNY NAPOS DELFIN TERÁPIA, AZAZ NAGYON SZERETNÉK DELFINEKKEL ÚSZNI!!! Úgy gondolom, hogy egy ilyen kezelés mind fzikálisan, mind lelkileg "szárnyakat adhatna". Részletek a linken. Videók, képek és bemutatkozó sorok, melyek elmesélik a nagy célt!

Ezen poszt létrejöttével szeretném mindazok segítségét kérni, akik úgy érzik, szívesen támogatnának ennek a célnak az elérésében! Mint mindennek az életben, ennek a terápianak is ára van, melyet egyedül, önerőből nem tudok összegyűjteni, mégis, már nagyon sokszor láthattuk, tapasztalhattuk, hogy összefogással bármi sikerülhet! Létrehoztunk egy oldalt, ahol támogatókat keresek álmom megvalósításához, ahol a sok kis összeg összeadásával én minden egyes nappal közelebb kerülhetek ahhoz a naphoz, amikor kísérőmmel eljuthatok Romániába, Konstancába egy delfinterápiára.

Az oldalon való fizetéshez az összeg megadása után a Fizetés PayPal-al opcióra kell kattintani, ahol aztán kiválasztható a fizetés módja (PayPal vagy bankkártya). Létrehoztam egy számlaszámot is csak erre a célra, így ha az bárkinek könnyebb, akkor erre is utalhat:

Unicredit Bank
10918001-00000049-40210020

Kérem, aki csak teheti, segítse álmom megvalósulását bármekkora összeggel, de akár csak egy megosztással is, bármilyen támogatásnak nagyon fogok örülni!

És hogy ez nekem miért is fontos? Mert az állatok csodálatos lények. Úgy gondolom, azt a szeretetet, amit ők nyújtanak soha senkitől nem kapjuk meg. Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárul ezen álom megvalósulásához!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Kedves gyászoló testvér!


Az irgalmasság testi cselekedete a halottakat eltemetni; az irgalmasság lelki cselekedete az élőkért és holtakért imádkozni. - Ezért méltóképpen imádkozzunk együtt, elhunyt szeretteinkért.
Az urnatemető látogatható:
- hétfőn, kedden és szerdán: 7 óra 30 perctől 8 óra 30 percig
- csütörtökön 18 órától 19 óráig
- pénteken 7 órától 8 óráig
- szombaton 17 óra 30 perctől 18 óra 30 percig
- vasárnap: 7 óra 30 perctől 11óraig
A virágok elhelyezése, hogy méltó módon emlékezzünk eltávozott testvéreinkre, egy középponti, díszes vázába történik, így minden elhunytról megemlékezhetünk. Az edény méretét vegyük figyelembe. Az itt elhelyezett virágokat rendben tartjuk, az elvirágzottakat eltávolítjuk. Ezen felül, a gyászszertartást követően a friss virágokat egy napig tároljuk, utána valamelyik oltárt díszítjük vele.
Teamécseseket csak a tartóra kihelyezve gyújthatunk, egységes mécsesért adott adományt a kitett becsületkasszába kérjük helyezni.
Ezennel kérünk minden hozzátartozót, akinek saját virágvázája, mű-, vagy selyemvirága, koszorúja van kihelyezve, azt szíveskedjék hazavinni, mert azokat haladéktalanul eltávolitjuk.

Tisztelettel és imával, Tamás atya, a templom felelős lelkipásztora.