Kedves Mindnyájunk!


Szeretném ezúton is megköszönni a segítségeteket, fáradozásaitokat Béla atya temetési szentmiséjével kapcsolatban. Halálesetre nem lehet előre felkészülni, mindig váratlanul éri az ittmaradottakat.
Béla atya életéhez méltó és megható volt a temetési szentmise. Igyekezzünk ápolni nemcsak az emlékét, hanem saját lelkünket is, amelybe Krisztus megbízott magvetőjeként elhintette az Ige magvait, hogy jó talajba hullva bőséges termést hozzon lelkipásztori szolgálata. Még ebben az évben szeretnénk egy márványtáblát elhelyezni a templomban, az ő emlékére.

Ami a továbbiakat illeti:
Igyekszem mindenkinek segítségére lenni lelkipásztori szempontból, ami nem kis kihívást jelent, újpesti plébániám és a kórházi lelkipásztorkodás mellett. Előre is elnézést kérek, ha nem veszem a telefont, ha nem tudok mindenkit visszahívni. Egyelőre hétfőn, kedden, pénteken, szombaton és vasárnap a reggel 8 órás szentmiséket mondom. Vasárnap kivételével a reggeli szentmisék után van lehetőség személyes találkozásra, megbeszélésre.
A plébánia épületet illetően rövid időn belül szeretnénk kifestetni, takarítani. ehhez anyagi támogatásért a napokban fogunk pályázatot benyújtani az Önkormányzathoz.
Szeretnénk felmérni az igényeket, mennyire megfelelő a közösség tagjai számára a vasárnapi miserend, mekkora igény van a hétköznap esti szentmisékre, szentségimádásra, szombati kirándulásra, rövidebb kerékpártúrákra, előadásokra, lelkigyakorlatos elmélkedésekre.


Szép hetet kívánok mindnyájatoknak!


István atya 

 

 

Kedves Pestújhelyi Hívek!

Megdöbbenéssel és szomorúsággal vettem a hírt Molnár Béla atya haláláról, annál is inkább, mert néhány héttel előtte még együtt ünnepeltük a pestújhelyi templom 90. születés-napját.
Sajnos a temetést olyan időpontra helyezték, amikor elodázhatatlan feladatom van, amit korábban elvállaltam.
Molnár Béla atyát ismertem úgy is mint pestújhelyi plébánost, ami összekötő kapcsot jelentett számomra káplánkorom állomáshelyével. Kölcsönösen érdeklődtünk egymás helyzetéről. Én őáltala is "képben voltam" a Pestújhelyen történtekről. De ismertem úgy is, mint a Regnum Marianum papi közösség tagját, házfőnökét, hiszen annak én is tagja voltam még az illegalitás idején is. Miután ez a közösség elsődleges feladatának tartotta az ifjúsággal való foglalkozást, innét is érthető volt Béla atya ifjúsággal való foglalkozása és ifjúság iránt érzett felelősségtudata. A mai paphiányos időben még jó lett volna, ha legalább a papi nyugdíjkorhatárig tevékenykedhetett volna, de Isten útjai mások voltak vele kapcsolatosan.

Adjunk hálát érte Istennek, hogy 16 évet így is a hívek körében tölthetett.
Húsvéti időben vagyunk. A föltámadt Krisztus hitében búcsúzunk tőle. És most egy korábbi elmélkedésével veszek tőle búcsút:

Ó, Jézus! Távolodom a sírtól. Hazatérek. Másképp járok az úton, másképp, mint eddig.
Ha nem látok, ha nem hallok, ha nem tapintok, akkor is szeretném tudni, hogy nem járok egyedül az úton. Sebeid által gyógyulnak sebeim. Nem azt kérem, hogy vedd el őket kérdéseimmel, kéréseimmel, kételyeimmel együtt.
Csak annyit, hogy tudjam, minden úton, mind-örökké ott vagy társnak. Te értelmezd életemet, mint egykor régi húsvéti vándoroknak az Írást. A nem látók boldogságát kérem tőled. Ámen.

Isten adjon mindannyiunknak vigasztalást.


Kalocsa, 2017. április 19.

Szeretettel:


Dr. Bábel Balázs sk.
kalocsa-kecskeméti érsek


 

 

 

 

 
 
2012. Benedictus Ádvent
Ünnepi köszöntő


Kedves Testvérem!
Engedje meg, hogy a közelgő Karácsony és Újév alkalmával szeretettel köszöntsem!
Egyben átnyújtom önnek templomi Közösségünk ünnepi programjait.
Ezekre szeretteivel, Családtagjaival együtt szeretettel hívom és várom.
Egyben megköszönöm támogatását, amellyel lehetővé tette, hogy a templomi istentisztelet, a plébániai élet, a caritas, a hitoktatás zavartalanul
folytatódjék Mennyei Atyánk pestújhelyi családjában.


December 1. Szombat 15 óra
Családi Adventi koszorú kötés a hittanteremben


December 2. Ádvent első Vasárnapja
- a nagymise végén Mikulás fogadása,
- az Ifjúsági Énekkar szolgálatával


December 3. Hétfő 6 óra 30perc.
Az első roráté.
Utána minden alkalommal közösségépítő agapé a templomban.
(Szombat, vasárnap nincs roráté)

December 9. Ádvent második Vasárnapja
vasárnapi miserend


December 16. Ádvent harmadik Vasárnapja
vasárnapi miserend
- a nagymisén közreműködik a templom énekkar
- Dr. Antall József elhunytának 19. évfordulóján Pestújhely legjelesebb szülöttéről keresztelésének színhelyén fél 12 órakor emlékeznek meg tisztelői.
Beszédet mond a régi barát, Dr. Lövey György.

- a 18 órai szentmisén az Ifjúsági Énekkar szolgál
az Értelmes Élet Alapítvány fiataljaival
Az esti szentmise után a Tóth István utcai Meixner Iskola növendékei
adnak koncertet és bemutatnak egy kis pásztorjátékot.


December 23. Ádvent negyedik Vasárnapja
vasárnapi miserend


December 24. REGGEL NINCS SZENTMISE!
-15 óra PÁSZTORJÁTÉK A TEMPLOMBAN
-23óra 30perc Az Ifjúsági Énekkar koncertje
-24 óra ÉJFÉLI SZENTMISE


December 25. KARÁCSONY
vasárnapi miserend
- a nagymisén közreműködik a templom énekkara
December 26. Karácsony 2. napja
Szent István vértanú
Szentmisék: 8 órakor és 10 óra 30 perckor


December 30. Szent Család vasárnapja
- vasárnapi miserend


December 31. REGGEL NINCS SZENTMISE.
18 óra Hálaadás, lelkipásztori beszámoló


2013. Január 1. ÚJÉV
- vasárnapi miserend


Egy-két előttünk álló szép feladat, ami az ünnepek fényét emeli:
Karácsonyfák beszerzése, ünnepi díszítés, szegényeink segítése.
Köszönöm, hogy elolvasta levelemet.
A jó Isten áldja meg, szeretettel hívom és várom munkatársaimmal együtt!
Budapest-Pestújhely 2012. Ádvent - Karácsony


Molnár Béla prépost-plébános

 


Hirdetéseink

Az ifjúsági énekkar minden érdeklődőt szeretettel vár énekesei közé. Jelentkezni lehet vasárnaponként a hittanteremben az esti szentmise után.


A templom énekkara várja közösségünk énekelni szerető tagjait. Próbák minden héten pénteken17 óra 30 perckor kezdődnek a hittanteremben.

Karitász nyitva tartás (ruha átvétel is):
hétfőn 9-10 óráig és szerdán 16-18 óráig


Templom takarítás
A rossz idő beálltával, s az ünnepek közeledtével megduplázódik ez a feladat. Szeretnék kérni minden kedves hívet arra, hogy jelentkezzenek segítőnek, "sok kéz, hamar kész".
Jelentkezés: a hirdetőtáblára kifüggesztett lapon (névvel, telefonszámmal), vagy Kiss Szilviánál (+36/30/202-95-79, kissszy@freemail.hu).
Nagyon köszönjük mindenkinek eddigi és leendő munkáját!


Betegekhez bármikor elmegyünk értesítésre kórházba is, lakásra is.

Korlátozott számban még van lehetőség temetkezésre az urnatemetőnkben.
Templomunkban a baloldali mellékhajó végében kialakított urnatemetőben
2 és 4 személyes lejárat nélküli urnafülkék válthatók.
Áraink:
1.,2. és 9.,10. sor 3. és 8. sor között
2 személyes urnahely: 200. 000,- Ft 250. 000,- Ft
4 személyes urnahelyek
árát csökkentettük:
300. 000,- Ft
helyett 225.000-Ft
370. 000,- Ft helyett 277.000-Ft
További költségek: a temetés stóladíja: 22.500,-Ft és az urnahely fedőlapjának vésési költsége.


Stóladíjak:
Csendes szentmise: 1.200,- Ft
Orgonás szentmise: 2.700,- Ft
Esküvő: 25.000,- Ft
Temetés: 22.500,- Ft


Szentmisék rendje:
Hétköznap: reggel 8 órakor
Adventben hétköznap fél 7 órakor
Szombaton: reggel 8 órakor
Vasárnap: reggel 8 órakor
délelőtt fél 11 órakor
este 18 órakor


Irodai szolgálat:
Hétfő: 9-12 óráig és 16-18 óráig
Kedd, szerda, csütörtök: 16-18 óráig


2012. december 20. és 2013. január 2. között az iroda zárva tart.
Irodai ügyelet december 27.-én 9 - 12 óra között


A keresztelendő gyermekek szülei csütörtökönként 16 és 18 óra között
személyesen jelentkezhetnek a plébánián
.

 

 

 
 
2012. Október 18.


Vendégünk volt a Zoltán atya a gördeszkás pap.

A fényképeket itt megnézhetők!

 

 
 
BENEDICTUS 2012. ŐSZ

Október
14. Vasárnap Évközi 28. Vasárnap

16. Kedd este Bibliaóra
19. Péntek Ifjúsági hittan
20. Szombat délelőtt hittanórák

21. Évközi 29. Vasárnap 10 óra 30 perc Ifjúsági Énekkar szolgálatával
22. Hétfő, munkaszüneti nap, egyházilag hétköznap
23. Kedd NEMZETI ÜNNEP Kapisztrán Szent János 8 órakor Ünnepi mise
26. Péntek esti hittanok
27. Szombat délelőtt hittanórák

28.Vasárnap Évközi 30. Vasárnap

November
1. Csütörtök MINDENSZENTEK
Szentmise reggel 8 órakor
EGÉSZ NAP KRIPTAÜGYELET 18 óráig nyitva van a templom
2. Péntek HALOTTAK NAPJA
Szentmise 8 órakor (Este fakultatív hittan)
EGÉSZ NAP KRIPTAÜGYELET 18 óráig nyitva van a templom
3. Szombat délelőtt hittanórák
EGÉSZ NAP KRIPTAÜGYELET 18 óráig nyitva van a templom


4.Vasárnap Évközi 31. Vasárnap 18 órai szentmise az Értelmes Élet Alapítvány fiataljainak részvételével és az Ifjúsági Énekkar szolgálatával
EGÉSZ NAP KRIPTAÜGYELET 18 óráig nyitva van a templom


6. Kedd este Bibliaóra
9. Péntek este Ifjúsági hittan
10. Szombat délelőtt hittanórák

11. Vasárnap Évközi 32. Vasárnap

13. Kedd este Bibliaóra
16. Péntek 18 óra SZENT ERZSÉBET CARITAS ÜNNEP A HITTANTEREMBEN
17. Szombat délelőtt hittanórák

18. Vasárnap Évközi 33. Vasárnap a Nagymise az Ifjúsági Énekkar szolgálatával

21. Kedd este Bibliaóra
23. Péntek Család csoport találkozója, Ifjúsági hittan
24. Szombat délelőtti hittanok

25.Vasárnap KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE
ASSZISZTENCIÁS ÜNNEPI MISE

27. Kedd este Bibliaóra
30. Péntek este hittanok /előkészület a koszorúkötésre/mikuláscsomagok!!!

December
1. Szombat
A DÉLELŐTTI HITTANOK HELYETT:
15 órától CSALÁDI KOSZORÚKÖTÉS

2.Vasárnap Ádvent első Vasárnapja
10 óra 30 perc szentmise az Ifjúsági Énekkar szolgálatával, a Mikulás fogadása
18 órai szentmise: Értelmes Élet Alapítvány fiataljainak részvételével és az ifjúsági kórus közreműködésével

3-án 6 óra 30 perckor ELSŐ RORÁTÉ, Közösségi agapéval


 

 

 
 
2012. Október

S Z Í V B Ő L G R A T U L Á L U N K !


Hívő Közösségünk nevében szívből gratulálunk

BERZSENYI MÁRIA

ARLETT ANNAMÁRIA

KOVÁCSNÉ MÁRKUS ÉVA

CSABÁNÉ WISSNYI HOFFMANN ZSÓFIA

GELLÉRNÉ LUGOSI ÁGNES

TORMA HERMINA

DR. NESZT KÁLMÁN

KELEMEN ÁRPÁD

SZIKORA RÓBERT

NEUMANN MIKLÓS


Testvéreinknek, akik Rákospalota, Pestújhely, újpalotai érdeméremben

részesültek. Isten áldása, közösségünk imája és szeretete kísérje Őket!


PESTÚJHELY, 2012.10.12.


Molnár Béla
c. prépost, esperes, plébános
 

 
 
2012. Október

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÖSSÉGET ÉRINTŐ MEGBESZÉLÉSRŐL
Pestújhely 2012. szeptember 25.
Jelen volt: 45 fő

Plébánosi köszönet a vizitációs és bérmálási munkákért. A kápláni státusz megszűnése miatt még nagyobb szeretetre és összefogásra van szükség.

1. TEMPLOM

A vasárnapi istentiszteletek időpontja változatlan. Hétköznap lehetséges a jövőben egy nap igeliturgia. Engedélyek beszerzése és képzés folyamatban.
Hétköznapi imaórát Tormássyné Klárika vezeti, segítséget kér és kap.
A templom takarítását továbbra is önkéntesek végzik (Szilvike a felelős), a kör bővülhet, további jelentkezőket várunk, különösen nagy ünnepek előtt.
Zsolt a közeljövőben bemutatja a fiataloknak a templom működését, valamint látogatást tesznek az Ady E. utcai ingatlannál.
Díszítés. Beck Csöpike és R. Ágika feladatköre. Polc kellene a vázák tárolására.
Sok, misére nem járó gyászoló rengeteg virágot hoz, nem hallja a hirdetést…
Készül az két énekkar beosztása. A ministráns képzés és vezetés rendben, a vezetők még intenzívebb jó példával járjanak elől.
Roráték agapéját vállalta Vas L. Mikulás előkészítés: Zsók M. Ifj. Énekkar

2. A PLÉBÁNIA

A fogadási órák számát, okos bevezetéssel, csökkenteni kell. Telefonon nem lehet keresztelést, esküvőt, temetést kérni, csak időpontot a megbeszélésre.
Viktória asszony mellé be kellene tanítani egy segítőt. Beácska asszony jelentkezett.
Takarékoskodás
Csak ott van fűtés, ahol tényleges munka folyik és csak akkor. Minden kazán felújítva és korszerűsítve, a templomi is.
Hitoktatás
Minden hittancsoport folytatódik! Felnőtt oktatások is. Zsók Marika és a plébános segítői a nagyobb lányok, Viki, Orsi, Györgyike.

3. SZOLIDARITÁS

A plébánia és a templom nem a plébánosé, hanem a Közösségé. Minden ésszerűsítés és takarékoskodás mellett a bármilyen tanításra jövőknek, irodába betérőknek, templomban lévőknek megfelelő légkört kell biztosítanunk.
A Caritast sohasem hanyagolhatjuk el. Iskolai étkezést is fizetünk egy fő részére!
Életünk anyagi fenntartására, segítésére sok lehetőség van: persely, adományok, átutalás. Hálás köszönet az eddigiekért! A jövőben rendszerességre és kiszámíthatóságra lenne szükség.

Mennyei Atyánk szeretete vezéreljen mindnyájunkat a jövőben is!

Pestújhely, 2012. szeptember 25-én.


Molnár Béla prépost-plébános .

Jegyző: Mohay Erzsike asszony 

 

 
 
2012. Szeptember
MEGHÍVÁS BESZÉLGETÉSRE

- KÖZÖSSÉGÜNK JŐVŐJE, TERVEZÉS…-


A plébánia életében történt változások kapcsán minden kedves Testvérünket

szeretettel és bizalommal hívom egy közös beszélgetésre, ötleteink, terveink

megosztására.

Az itteni élet minden területérő szó eshet:

Istentiszteletek rendje, hitoktatás, műszaki problémák, caritas, szegények és betegek gondozása, gyermekeink, ifjúság, ének, zene, irodai szolgálatok, lelki imaközösségek, templom szépsége, díszítés, nagyobb ünnepek, takarítás, szolidaritási kérdések.


AZ IDŐPONT:

2012. szeptember 25. kedd, 18 ó 30.


HELYSZÍN:


A plébánia hittanterme

Szeretettel és imával várom!

Pestújhely, 2012. szeptember 16.

Molnár Béla
prépost-plébános

 

 
 
2012. Szeptember

Kedves Testvérünk!
Tisztelt Segítőnk!

Az általam vezetett Közösség, a Pestújhelyi Plébánia és a magam nevében hálás szívvel köszönöm eddigi sokszoros és nagylelkű anyagi segítségét. Ezzel Ön is lehetővé tette, hogy Istennek ez a családja tovább élhessen és fejlődjék az Ő dicsőségére és az itt élők örömére.

Most azonban egy változást szeretnék bejelenteni, amelyben segítségét és megértését kérem.
A mai zaklatott és bizonytalan világban már többször előfordult, hogy az egyházi hozzájárulás lelkes beszedőjét a nyílt utcán inzultus érte. Pénzt ugyan nem vettek el tőle, de nyakláncát letépték, személyes kis tárgyait elvették.
Ezért úgy döntöttem, hogy a jövőben, mivel ez más plébániákon is megtörtént, más munkatársakkal, nem folytatjuk tovább a beszedésnek ezt a módszerét.
A támogatási lehetőség a jövőben a következő lehetőségek alapján történik:
A plébánián, vagy a templomban való befizetéssel.
A mellékelt sárga csekkeken.
A csekken lévő szám alapján átutalással.
A jövőben is eljuttatjuk önhöz a csekkeket.
Ha ragaszkodik a lakáson való személyességhez, kérem jelezze.

Megértését és jövőbeni támogatását hálásan köszönöm!
Önre és Szeretteire Isten áldását kérem.


Pestújhely, 2012. szeptemberében

Molnár Béla
c. prépost, esperes-plébános

Plébánia: 1158. Bp. Klebelsberg K. u. 43.

Hétfőn: 9-12 és 16-18
kedd, szerda, csütörtök: 16-18

Telefon: 4181715 , 0630 3872872
e-mail:molnarbela@t-online.hu
honlap: hirdetések, aktualitások, miserend, hittanórák: www.pestujhelyiplebania.hu

 

 

 
 
2012. Augusztus

 

Plébániánk 2012 évi hittantábora Zalaszombatfán volt.

Az ott készült fényképek megtekinthetők a képtárban.

 

 

 

 
 
2012. Július

 

Erdő Péter Bíboros úr Neruda Károly atyát augusztus1-i hatállyal kinevezte Pestszentlőrinc-Szemeretelepi plébánossá. 2012. július 29-én, vasárnap, az esti szentmisén adunk hálát a jó Istennek itt eltöltött munkájáért, szolgálatáért. Ekkor kérjük a Szentlelket hogy vezérelje őt további papi életében és új, felelősségteljes beosztásában.

Dr Válóczy József professzor urat augusztus 1-i hatállyal Budafok-Felsővárosi plébánossá. Érte július 29-én imádkozunk a reggel 8 órai szentmisén, amelynek hosszú évekig bemutatója volt.

 

 

 

 
 
2012. Június

HÁLÁS KÖSZÖNET A VISITATIO ÉS A BÉRMÁLÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉÉRT!

TEMPLOM:


BECKNÉ CSÖPIKE, RÁDI ERZSIKE, RUTNAI ÁGIKA,

OSVÁTH MARIKA, KISS SZILVIKE ÉS TÁRSAI


POZSGAI ISTVÁN, KOVÁCS PÉTER, CSABA ZSOLT

 

PLÉBÁNIA:


MOHAI ERZSIKE, NAGYNÉ EICHLER VIKTÓRIA


NERUDA MARGITKA, MOLNÁR MARIKA, ZEUNERNÉ ESZTERKE

ÉS GYULA, TÓTH KATIKA, SIMON MAGDUSKA,

ANDERLA DÁVID, NAGYPÁL LÁSZLÓ, SZŰCS BALÁZS,

KUNCZE RICHÁRD, NAGYPÁLNÉ IMECS JUDITKA,

ZSÓK MARIKA, KARSAY EDITKE, WINDISCH LÁSZLÓ

 

BÉRMÁLÁSI ELŐKÉSZÜLETEK:


KÁROLY ATYA, BÁLINT ILDIKÓ ÉS ÉNEKKARA,

ICHNÁD SÁNDOR ÉS SERES ILDIKÓ,

KÖTELES GABIKA, DR. FÓNAGY ÁGOTA,

KÁLMÁNCZHELYI HÁZASPÁR, IFJ. ZEUNER GYULA

 

MINISTRÁNSVEZETŐK:


ANDERLA DÁVID, NAGYPÁL LÁSZLÓ, SZEGEDI GUSZTÁV

 


"MINDNYÁJAN AZ Ő TELJESSÉGÉBŐL KAPTUNK,
KEGYELMET KEGYELEMRE HALMOZVA"
János 1, 16.


2012. június 10. Úrnapja


Molnár Béla c. prépost, esperes, plébános

Erdő Péter bíboros érsek úr bérmálási szentbeszéde.

A visitációról és a bérmálásról szóló képek itt láthatók.

A visitációról és a bérmálásról Huszár Domonkos által készített képek itt láthatók.

A főegyházmegye honlapján található képek.

Az elsőáldozásról Huszár Domonkos által készített képet itt láthatók.

AzÚrnapi képek itt láthatók

 

 

 
 
2012. Június

Én Molnár Béla József szilárd hittel hiszem és vallom összességében és részleteiben mindazt, amit a Hitvallás tartalmaz, vagyis
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, Világosság a Világosságtót, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű; és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra feltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút.
Ö szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.
Erős hittel hiszem mindazt, amit az Isten írott vagy áthagyományozott szava tartalmaz, s amit akár az Egyház ünnepélyes, akár rendes és egyetemes Tanítóhivatala Istentől kinyilatkoztatott igazságként, a hit tárgyaként elém ad.
Szilárdan elfogadom és vallom összességében és részleteiben mindazt, amit az Egyház definitív módon hit és erkölcs kérdésében tanít.
Továbbá az értelmem és akaratom vallásos meghajlásával ragaszkodom ahhoz, amit akár a Római Pápa, akár a Püspökök Kollégiuma elém ad, mikor hiteles tanítóhivatalukat gyakorolják, még ha nem is akarják ezt a tanítást véglegesen kötelezően kijelenteni.

Budapest, 2012. június 2.


Molnár Béla József
Buda melletti révről nevezett
címzetes prépost

Előttem:

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

 


Én Molnár Béla József hivatalom átvételekor ígérem, hogy szavaimban és tetteimben a Katolikus Egyházzal való közösséget mindenkor megőrzöm.
Az Egyház iránti kötelezettségeimet, amelyekre küldetést kaptam, a jog előírásainak megfelelően, mind összességében mind részleteiben nagy odaadással és hűséggel fogom teljesíteni.
Az Egyház nevében rám bízott küldetésem teljesítésében a teljes hitletéteményt megőrzöm, hűséggel adom tovább és fejtem ki; a hitletéteménnyel ellentétes mindennemű tanítást elkerülök.
Az egész Egyház általános fegyelmi előírásait követni fogom, és törekedni fogok arra, hogy minden Egyházi törvényt betartsak, elsősorban azokat, amelyeket az Egyházi Törvénykönyv tartalmaz.
Keresztény engedelmességgel követem, amit a szent pásztorok, mint a hit hiteles tanítói és hirdetői kinyilvánítanak, vagy mint az Egyház vezetői elrendelnek, és a megyéspüspököknek híven segítséget nyújtok, hogy az Egyház nevében és parancsára végzendő apostoli tevékenység az Egyház közösségében megvalósuljon.
Isten engem úgy segéljen és az Ő szent Evangéliuma, amelyet kezemmel érintek.

Budapest, 2012. június 2.


Molnár Béla József
Buda melletti révről nevezett
címzetes prépost

Előttem:


Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

 

 
 
2012. Március

 

A plébániai Karitász Csoport támogatásával, fél éve beindult egy keresztény imacsoport a kerületben lévő Értelmes Élet Alapítvány lakóotthonában, ahol 18-24 éves értelmi és más akadályozottsággal élő fiatalok élnek. Szeretnének ezek a fiatalok bekapcsolódni a közösségünk életébe, és eljutni a vasárnapi szentmisére.

Várjuk azok jelentkezését, akik időnként vállalnák a gépkocsival való szállítást és a személyes kísérést.

A részleteket a jelentkezőkkel személyesen beszéljük meg. Szeretettel várjuk a Kedves testvérek jelentkezését a sekrestyében és az irodában, vagy elektonikus levélben Károly atyánál.


Köszönjük!

 

 
 
2012. Március

 

A Regnum Marianumról a Duna Televizió készített egy filmet.

Béla Atyával készült beszélgetést templomunkban vették fel.

A film megtekinthető a

http://www.dunatv.hu/video/videoplayer?vid=726499

oldalon

 

 

A Budapest XV. kerületi Önkormányzat a 2012. mácius 28.-i

képviselőtestületi ülésén köszöntötte

Molnár Béla atyát

a kitüntetés alkalmából.

A felvétel megtekinthető a

http://www.onkormanyzati.tv/index.php?id=20&viewMode=video&contentid=20120329100001026

oldalon a 31. perctől.

 

 

 

 

 
 
2012. Március 15.

Dr. Schmitt Pál Magyarország köztársasági elnöke
nemzeti ünnepünk alkalmából
a több mint négy évtizedes egyházi szolgálatáért,
a Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület vezetőjeként
végzett ifjúságnevelő munkája elismeréseként
a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta


Molnár Béla József

cimzetes prépostnak
a Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia plébánosának,
az Újpest - Rákospalotai esperesi kerület esperesének,
a Regnum Marianum Katolikus Közösség házfönökének
 
 
2012. Február

 

BIBLIAÓRÁK TÉMÁI 2012. ELEJÉN

KÖZÖS KÍVÁNSÁGRA

2012. ELEJÉN

JÓB KÖNYVÉVEL FOGLALKOZUNK


A főbb altémák:
- A halál utáni lét problémája az Ószövetségben és annak fejlődése
- A Jób Könyvének kerettörténete
- A párbeszédek sorozata
- Szembeszegülés a régi felfogással (Bűn+büntetés)
- Az Úr megszólalása
- A kerettörténet valós és képzeletbeli lezárása ("áttéve" az Újszövetségbe…)

MINDENKIT SZERETTTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK

KEDD ESTE 6 ÓRAKOR A PLÉBÁNIA FELSŐ HELYSÉGÉBEN

 

 

 

 

 
 
2011. november

 

Krisztus Király Vasárnapján az Esztergomi Szeminárium növendékei között Nagy Sándor, korábbi ministráns vezetőnk magára öltötte az egyház hivatalos papi ruháját.

Az eseményt megörökítő fotók itt láthatók.


 

 

 
 
2011. Április 09.
A Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia csocsóversenyéről készült képeket
itt tekinthető meg.

 
 
2011. Március 15.
MÁRCIUS 15-RE

"AZ ÉN BÉKÉMET ADOM..." Jn 14, 27


Ezen a szép, rügyeket fakasztó, fényes és derűs nemzeti ünnepen örömmel és szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat, Testvéreimet!
Sokat töprengetem, vajon a lelkipásztor, a keresztény közösség és Isten szavának képviselője milyen sajátos és egyéni ajándékot adhatna az ünneplőknek március 15-én?
És hamar el is döntöttem a kérdést: Azt adom, azt nyújtom át, amit magam is ajándékul kaptam Mesteremtől, Jézustól. Az Ő szavát és szeretetét tolmácsolom, amint napról napra megteszem a rám bízott közösség gondozásában, építésében. Az Ő üzenetét
adom ünnepi ajándékként, azt az üzenetet, a szenvedés útjára induló Jézus hagyott övéire. Ezt mondja az Utolsó Vacsorán: "az én békémet adom, nem úgy, ahogy a világ adja .
Hogy ráérezzünk békéjének titkára, először meg kell értenünk mit is jelent a világ békéje...
Idősebbek át is élték, talán többször is, fiatalabbak tanulhatták, mi is a világ békéje.
Minden békekötés, minden békeszerződés az erősebb fél diktátuma. A háborúk végén
az erősebb írja a békeszerződést, a gyengébb szava nem érvényesül. A győztes írja a szerződés sorait, azután mindnyájan aláírják. Most ne foglalkozzunk azzal, ki volt a hibás, ki kezdte...most csak a békekötés pillanatára figyeljünk. És ez a béke azután
már magában hordozza az új háború csíráit, lehetőségét, hiszen a legyőzött fél tovább hordozza sebeit, fájdalmait, szenvedéseit. És valamikor fordulhat a kocka...
Ez a világ békéje.
Nemzetünk számtalanszor átélte történelme folyamán ezt az álbékét. Két nagy nemzeti ünnepünk története is valami ilyesmihez hasonlítható végső pillanataiban. Úgy, ahogy Vörösmarty írja: "Most tél van, csend és hó..." (Előszó)
Március 15 nagy és összefogó lendülete is ilyen télbe torkollott 1849-ben. 1956 is.
Mégis, csodálatos, hogy népünk látszólag tragédiákat ünnepel. Mi ennek a titka?
Az, hogy őseink mertek és tudtak bízni a hó alatt halottnak hitt, de csak alvó magban,
a szabadság magvában és egy eljövendő tavaszban. Abban, hogy egyszer nem mások által rendezett "béke", hanem valódi megnyugvás és új világ köszönt be a haza életében.
És itt tenném hozzá az ajándékot, Isten békéjének ajándékát. Ez nem külső parancsra, az erősek diktálta rendeletre jön létre, hanem a Ég szeretetének befogadásából és áldásából. Ha ezt szavakkal nem is hangsúlyozták eleink, de csodálatos volt 1848-ban is a minden emberi különbséget feloldó, minden osztályt és minden vallást összefogó nagy lendület és megújulási vagy. Az sem lényegtelen szempont, hogy 1848 sem indult fegyveres felkeléssel, hanem békés demonstrációval, szinte alig szervezett megmozdulással, akárcsak 1956.
Lelkipásztorként azt kívánom egész nemzetemnek, de különösen kerületünk lakóinak, polgárainak, hogy töltekezzenek Krisztus békéjével! Azt Kérem a Mindenhatótól, hogy áldja meg népünket nagy szabadság- és békevágyában. Hogy annyi szenvedés, megpróbáltatás és becsapottság, megaláztatás után végre jöjjön el egy tiszta, békés, alkotó korszak történelmünkben. Mi keresztények ehhez igyekszünk Jézus békéjét mintegy hozzátenni. Szeretnénk, ha nem lenne különbség a jó akarásában és építésében,
hanem eleinkhez méltó összefogás és szeretet. A forradalmak után igazi békére törekedni mindenkivel. Legfőképpen az elesettekkel, szegényekkel, szenvedőkkel szeretnénk megismertetni amit mi is ajándékba kaptunk.
Annak a templomnak vagyok lelkipásztora, immár tíz éve, ahol Antall József néhai miniszterelnök úr életének hajnalán a keresztség szentségében részesült. Ezt az eseményt
márványtábla jelzi a templomban. Emlékezni is szoktunk Antall Józsefre születésnapján és halálozási évfordulóján. Ő volt az az államférfi, aki élete alkonyán mondotta: "keresztény Magyarországot akartam...". Ez ezzel nem azt akarta jelezni, hogy most hirtelen, valami külső erő hatására legyen mindenki keresztény. Hanem azt sejtette, hogy nem elég akarnia megújulást, vagy forradalmat, vagy bármi mást, ami az új Magyarország megszületésére elvezet, hanem Isten belső szeretetének és békéjének kovászként kellene átjárnia a szíveket. Csak belső, igazi béke teremthet külső rendet és tiszta világot. És ez volt egyéni tragédiája is, mert félreértették azok, akik hatalmi kereszténységről ábrándoztak, kigúnyolták azok, akik a régi rend hívei voltak. Mégsem tragikus hős ő, hanem éppen ennek a mély titoknak a hordozója: Az igazi forradalmak a szívekben kezdődőnek és úgy árasztják hatásukat a külső világra.
Ez nemzetünk mai reménysége is. 1848. embereket csodásan összefogó emléke legyen ma is erőnk, példaképünk és bátorítónk! Az aradi vértanúk többnemzetiségű és sok vallású,
mégis egy közössége erősítsen minket hitünk szerint Isten közelségéből.
Így kívánok szép ünneplést, összefogást és igazi, Istentő jövő békét kerületünk minden
kedves polgárának!


Molnár Béla, c. prépost, esperes-plébános
Pestújhely


 
 
2011. Március 02.
A farsangról további képeket az alábbi linken találhat....

 
 
2011. Február 10.
Márton Mihály esperes, plébánosra emlékeztek
a pestújhelyi és az újpalotai hívek
halálának 10. évfordulóján.

Dr. Erdő Péter bíboros érsek atya c. préposti címet
adományozott a 10 éve itt szolgáló Molnár Béla
esperes, plébánosnak a Regnum Marianum házfőnökének.
A megemlékezésekről szóló cikket és László Tamás polgármester úr
beszédét itt olvashatja el a kerületi Önkormányzat
internetes oldalán.