Plébániai hittanok

Elsőáldozási csoport, kb. 10 éves kortól, felkészülés az első szentgyónásra és szentáldozásra. Szombat de. 10-től, vezeti Zsók Mária


Elsőáldozás utáni csoport, az általános iskolai korosztály részére hittan és közösségi alkalom. Szombat de. 11-től, vezeti Zsók Mária


Bérmálkozói csoport azon fiatalok, fiatal felnőttek részére kik még nem voltak bérmálkozók. Minden hónap 2. és 4. csütörtökje este 7-8-ig, vezeti Almásy Tamás atya


Felnőttek közösségi alkalma, BESZÉLGETÉS A HITRŐL ÉS ÉLETÜNK REJTÉJEIRŐL
minden hónap 3. csütörtökjén. Koordinálja Almásy Tamás atya


Minden hónap első csütörtökjén az esti szentmise után SZENTSÉGIMÁDÁS a templomban, téli időben a plébánián.