Plébánia hivatal
1158 Budapest XV. Klebelsberg Kunó utca 43.
Iroda tel.: (06-1)418 17 15,
E-mail: puhplebania@gmail.comPlébániaia kormányzó:


Almásy Tamás
Tamás atya a (06 1) 418 1716-os telefonszámon érhető el.

A plébánia bankszámlaszáma:
11715007 - 20034120
Irodai szolgálat
Hétfőn: 9 órától 11 óráig
.Csütörtökön:
a csütörtöki irodai szolgálat határozatlan ideg szünetel.


Lelkipásztori szolgálatok:
Keresztelés:


a keresztelendő gyermekek szülei személyesen jelentkezhetnek a plébánián.

Jelentkezési lap is előzetesen letölthető.

.

Esküvő:

a tervezett időpont előtt legalább három hónappal kell jelentkezni.

Beteglátogatások:hagyományainknak megfelelően kérésre elmegyünk a mozgásukban akadályozott, valamint fekvő beteg testvéreinkhez. Akár lakásukra, akár kórházba. Kérjük telefonon jelezzék igényüket a plébánián!

Temetés:


Igényüket kérjük előre jelezni az iroda szolgálati ideje alatt!
(Az ügyintézés meggyorsítható az itt elérhető nyomtatvány kitöltésével.)

Urnatemető
Korlátozott számban még van lehetőség temetkezésre az urnatemetőnkben.
Templomunkban a főoltár alatt kialakított kriptában már nincs szabad hely. A baloldali mellékhajó végében kialakított urnatemetőben 2 és 4 személyes 25 éves lejáratú urnafülkék válthatók.

Áraink:
 
1.,2. és 9.,10. sor
3. és 8. sor között
2 személyes urnahely:
Elfogyott
Elfogyott
4 személyes urnahely:
440. 000,- Ft
Elfogyott

(Az urnahely vételárát lehetőség szerint a szerződés megkötése után banki átutalással kérjük kifizetni.)

További költségek: a temetés stóladíja: 35 000,-Ft , ravatalozás díja és az urnahely fedőlapjának vésési költsége.

Ha templomunkban szeretné végső nyugalomra helyezni hozzátartozóját, akkor az eljárás a következő:

- Befogadó Nyilatkozatot kell kérni a Plébánia irodájában.
- Hamvasztást a Fővárosi Temetkezési Intézettől, vagy a temetkezési vállalkozótól kell megrendelni ideszállítással együtt. (A hamvakat hétfőn 9 és 10 óra között tudjuk átvenni.)
- A szállítás időpontjának ismeretében kell kérni a gyászszertartás időpontját a plébánia irodájában
.

Az urnatemető látogatható:

- hétfőn, kedden és szerdán: 7 óra 30 perctől 8 óra 30 percig
- csütörtökön, pénteken és szombaton: 17 óra 30 perctől 18 óra 30 percig
- vasárnap: 7 óra 30 perctől 11
óráig


Stóladíjak: (2022 január 1-jétől)
Csendes szentmise: 2.000 ,- Ft
Orgonás szentmise: 4.000,- Ft
Esküvő: 40.000,- Ft
Temetés: 35.000,- Ft

Egyházközségi hozzájárulás:
Az egyház elsődleges célja az evangélium hirdetése és az emberek üdvösségének szolgálata. Ez lelki feladat.
De mint minden közösségnek, céljai eléréséhez szüksége van intézményekre is. Felépít templomokat, plébánia épületeket, szervez közösségi programokat, működtet szociális akciókat. Ezek fenntartása valamennyiünkre hárul. Anyagi szempontból is.
Ma Magyarországon a plébániák nem kapnak sem állami, sem egyházi normatív támogatást és nincsenek földjeik sem, amelyre támaszkodhatnának. Az egyházközséget a területükön élő hívek alkotják és ők is tartják fenn adományaikkal. Ennek két alapvető módja van: A perselypénz és az "önkéntes egyházi hozzájárulás" (régen "egyházi adónak" nevezték). Az altemplomi kegyeleti helyen megváltott sírhelyekért juttatott adomány is ezt a célt szolgálja.
A perselypénz főként a templom szükségleteit fedezi. Az egyházközségi hozzájárulás, pedig a plébániának, mint intézménynek kiadásait.
Személyi kiadások: papok, munkatársak, kisegítők ellátása. Dologi kiadások: közüzemi befizetések, felszerelések költségei. Közösségi programokhoz való hozzájárulások: kirándulások, zarándoklatok, lelkigyakorlatok, nyári táborok. Ezek fölött az egyházközség képviselőtestülete őrködik. Évenként az előre látható forrásokból költségvetést készít, év végén a zárszámadást ellenőrzi.
Az úgynevezett egyházközségi hozzájárulást minden katolikusnak arra a plébániára kell befizetnie, amelynek területén lakik (állandó, vagy ideiglenes lakcíme van) CIC 518. kánon.
Tehát a plébániához való tartozás nem tetszőleges, hanem a lakóhely szerint automatikus. Szentmisére és más liturgikus cselekményekre, hitoktatásra, közösségbe a hívők szabad választásuk szerint járhatnak bármely katolikus templomba, plébániára. Ezeken a helyeken adományokat is tehetnek, ez azonban nem tévesztendő össze az úgynevezett "egyházi adóval".
A kért "egyházi adó" mértéke a nettó jövedelem 1%-a, a családok természetesen együttesen is fizethetik "egyházi adójukat".